Kritik mot Axiell Media efter e-boksfusket

15 dec 2016 • 3 min

När bibliotekscheferna i Skåne uppmärksammade fusket hade e-boksleverantören redan känt till det misstänkta förlaget i två veckor. Katarina Tollbäck Ericson, bibliotekschef i Burlöv tycker att Axiell Media borde ha varnat biblioteken.

 

Bluffen i Burlöv– Hade inte den här familjen varit så klantiga och lånat i eget namn, utan till exempel använt kompisar så hade vi inte upptäckt det hela, och då vet jag inte om vi hade fått tillbaka några pengar. Jag tycker att Axiell Media borde ha gått ut och sagt vad som hänt och uppmanat biblioteken att vara observanta på misstänkta utlån, säger Katarina Tollbäck Ericson.

Historien är vida känd. Ett litet nystartat bokförlag utnyttjade plattformen Elib genom att låna sina egna e-böcker. Titlarna var klassiker där upphovsrätten gått ut, så att merparten av böckernas lånekostnad på omkring 30 kronor skulle gå till förlaget. Totalt lånades förlagets titlar hos 57 Elib-kunder till en kostnad av 82 000 kronor. Axiell Media som äger plattformen Elib lovade tidigt att betala tillbaka pengarna till biblioteken, och Axiell Media fick i sin tur tillbaka den ersättning som utbetalats till förlaget.

Den 15 november skickade bibliotekscheferna i Burlöv, Staffanstorp och Lomma ett mejl till Axiell Media om sin upptäckt, att låntagare med samma efternamn hade lånat misstänkt många titlar från ett och samma förlag, som de själva ägde. Bibliotekscheferna kontaktade samtidigt flera medier. Till sin förvåning fick de till svar att Axiell Media redan kände till missbruket av tjänsten, och hade stängt av förlaget den 2 november.

– Vi hade på känn att Axiell Media inte skulle vilja göra någon stor affär av det här, det var ju knappast någon bra reklam för e-bokstjänsten. Därför kontaktade vi samtidigt medierna, säger Katarina Tollbäck Ericson, bibliotekschef i Burlövs kommun.

Det var två bibliotek i Stockholmsområdet som först upptäckte det misstänkta förlaget, vilket ledde till att det stängdes av den 2 november. En liknande händelse inträffade 2014, även då var det biblioteken själva som upptäckte det misstänkta lånebeteendet och det blev ingen stor affär i medierna.

Py Söderström är marknadschef på Axiell Media och var den som först kommunicerade med bibliotekscheferna i Skåne och Stockholmsområdet.

– Vi agerade väldigt snabbt mot förlaget och anade inte omfånget på det här beteendet. Men med allting i backspegeln så är det ju självklart så man tänker, att här borde vi ha gått ut och informerat samtliga bibliotek, säger Py Söderström.

Istället meddelades bibliotekskunderna först efter att biblioteken i Skåne hört av sig, då omfånget växte och Axiell Media fick veta att biblioteken i Skåne avsåg att polisanmäla förlaget. Axiell Media kopplade även in en jurist. Eva Houltzén som är vd tycker inte att de på något sätt har försökt mörka händelsen. Efter årsskiftet kommer företaget att starta en referensgrupp med representanter från biblioteken, för att diskutera hur man kan förebygga och hantera liknande situationer i framtiden. De kommer även att se över tekniska lösningar. Men eftersom Elib och Axiell Media inte har några personuppgifter på låntagare så kommer det även i fortsättningen att krävas att biblioteken är vaksamma på misstänkta lånebeteenden.

– När individer agerar på det här sättet, är det kanske så att biblioteken behöver ha kontrollsystem som är kopplade till deras lånekortshantering. I enlighet med PUL har vi inga personuppgifter på dem som lånar titlarna, säger Eva Houltzén, vd för Axiell Media.

Att hålla koll på misstänkta e-bokslån är något som kräver mycket resurser av ett litet bibliotek, tycker Katarina Tollbäck Ericson, bibliotekschef i Burlöv.

– Jag skulle gärna se större samarbeten när det gäller e-bokstjänster, helst en nationell plattform, säger hon.

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min