Kritik mot Axiell Media efter e-boksfusket

15 dec 2016 • 3 min

När bibliotekscheferna i Skåne uppmärksammade fusket hade e-boksleverantören redan känt till det misstänkta förlaget i två veckor. Katarina Tollbäck Ericson, bibliotekschef i Burlöv tycker att Axiell Media borde ha varnat biblioteken.

 

Bluffen i Burlöv– Hade inte den här familjen varit så klantiga och lånat i eget namn, utan till exempel använt kompisar så hade vi inte upptäckt det hela, och då vet jag inte om vi hade fått tillbaka några pengar. Jag tycker att Axiell Media borde ha gått ut och sagt vad som hänt och uppmanat biblioteken att vara observanta på misstänkta utlån, säger Katarina Tollbäck Ericson.

Historien är vida känd. Ett litet nystartat bokförlag utnyttjade plattformen Elib genom att låna sina egna e-böcker. Titlarna var klassiker där upphovsrätten gått ut, så att merparten av böckernas lånekostnad på omkring 30 kronor skulle gå till förlaget. Totalt lånades förlagets titlar hos 57 Elib-kunder till en kostnad av 82 000 kronor. Axiell Media som äger plattformen Elib lovade tidigt att betala tillbaka pengarna till biblioteken, och Axiell Media fick i sin tur tillbaka den ersättning som utbetalats till förlaget.

Den 15 november skickade bibliotekscheferna i Burlöv, Staffanstorp och Lomma ett mejl till Axiell Media om sin upptäckt, att låntagare med samma efternamn hade lånat misstänkt många titlar från ett och samma förlag, som de själva ägde. Bibliotekscheferna kontaktade samtidigt flera medier. Till sin förvåning fick de till svar att Axiell Media redan kände till missbruket av tjänsten, och hade stängt av förlaget den 2 november.

– Vi hade på känn att Axiell Media inte skulle vilja göra någon stor affär av det här, det var ju knappast någon bra reklam för e-bokstjänsten. Därför kontaktade vi samtidigt medierna, säger Katarina Tollbäck Ericson, bibliotekschef i Burlövs kommun.

Det var två bibliotek i Stockholmsområdet som först upptäckte det misstänkta förlaget, vilket ledde till att det stängdes av den 2 november. En liknande händelse inträffade 2014, även då var det biblioteken själva som upptäckte det misstänkta lånebeteendet och det blev ingen stor affär i medierna.

Py Söderström är marknadschef på Axiell Media och var den som först kommunicerade med bibliotekscheferna i Skåne och Stockholmsområdet.

– Vi agerade väldigt snabbt mot förlaget och anade inte omfånget på det här beteendet. Men med allting i backspegeln så är det ju självklart så man tänker, att här borde vi ha gått ut och informerat samtliga bibliotek, säger Py Söderström.

Istället meddelades bibliotekskunderna först efter att biblioteken i Skåne hört av sig, då omfånget växte och Axiell Media fick veta att biblioteken i Skåne avsåg att polisanmäla förlaget. Axiell Media kopplade även in en jurist. Eva Houltzén som är vd tycker inte att de på något sätt har försökt mörka händelsen. Efter årsskiftet kommer företaget att starta en referensgrupp med representanter från biblioteken, för att diskutera hur man kan förebygga och hantera liknande situationer i framtiden. De kommer även att se över tekniska lösningar. Men eftersom Elib och Axiell Media inte har några personuppgifter på låntagare så kommer det även i fortsättningen att krävas att biblioteken är vaksamma på misstänkta lånebeteenden.

– När individer agerar på det här sättet, är det kanske så att biblioteken behöver ha kontrollsystem som är kopplade till deras lånekortshantering. I enlighet med PUL har vi inga personuppgifter på dem som lånar titlarna, säger Eva Houltzén, vd för Axiell Media.

Att hålla koll på misstänkta e-bokslån är något som kräver mycket resurser av ett litet bibliotek, tycker Katarina Tollbäck Ericson, bibliotekschef i Burlöv.

– Jag skulle gärna se större samarbeten när det gäller e-bokstjänster, helst en nationell plattform, säger hon.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min