Nu kartläggs försöken att få bort böcker

25 mar 2024 • 2 min

Har någon utomstående agerat för att få bort böcker eller program från biblioteket? Nu finns det en tjänst där du du anmäla försök till otillbörlig påverkan.

I samarbete med Dawit Isaak-biblioteket och Svenska Pen har Svensk biblioteksförening skapat en ny funktion där man kan anmäla försök till otillbörlig påverkan.

Rapporter om händelser där politiker eller andra försöker stoppa program eller få bort specifika böcker från bokhyllorna dyker upp allt oftare, men det är oklart exakt hur vanligt det är. En undersökning som Biblioteksbladet gjorde tidigare i år visade att nästan var tionde bibliotekschef har upplevt försök från utomstående att stoppa program eller inköp av viss typ av litteratur. En rapport från fackförbundet Dik i höstas visade även den att var tionde folkbibliotekarie hade utsatts för påtryckningar.

Men någon samlad information om läget finns inte.

– Vi har vetat för lite. Därför tänkte vi att vi skulle behöva följa upp det och ta reda på vad det är för program och vad för mediabestånd som orsakar det här, säger Jens Zingmark, bibliotekarie på Dawit Isaak-biblioteket i Malmö som bland annat håller i Banned books week tillsammans med Svenska Pen.

Sagt och gjort. För att få nationell spridning blev det logiskt att placera funktionen hos Svensk biblioteksförening. Många kanske tror att den inte borde behövas, men det är viktigt att vara proaktiv, säger Jens Zingmark.

– Många kanske tänker att vi inte har några problem här i Sverige. Och förhoppningsvis har vi inte så stora problem, men det vet vi inte förrän vi har samlat in uppgifterna. Grundidén med hela projektet Banned books week är också att se till att situationen i Sverige fortsätter att vara bra, så att vi inte agerar först när det har gått för långt. Det är viktigt att vi agerar proaktivt och inte reaktivt.

Det är möjligt att redan nu gå in och rapportera en händelse. Men, understryker Jens Zingmark, händelser som rapporteras ska inte handla om utomstående som inte gillar en bok eller ett program på biblioteket.

– Det är viktigt att göra skillnad på det som är åsikter – det får man ju lov att ha, och ska ha – och det som går över gränsen, säger han.

– Det är när det handlar om förtäckta hot eller påtryckningar från politiskt håll.

Tanken är att de anmälningar som kommer in ska samlas i en rapport i slutet av året och därefter redovisas årsvis.

3 kommentarer

  1. Mer fakta är aldrig fel, men kommer denna undersökning verkligen att ge en saklig och objektiv bild av läget? Jag tror tyvärr inte det. Jag är nämligen helt övertygad om att den genomsnittliga bibliotekarien kommer att vara oerhört mycket mer benägen att använda formuläret om påtryckningen gäller en queer barnbok än om den gäller t.ex. Joakim Lamottes ”Där stormen är” eller Kajsa Ekis Ekmans ”Om könets existens”.

    1. Hej Magnus!
      Detta blir såklart inte heltäckande men någonstans måste vi börja, eller hur? Jag hoppas att alla försök till otillbörlig påverkan rapporteras, oavsett ideologiska förtecken. Bibliotekslagen och dess förarbeten är nämligen tydliga: biblioteken ska verka för fri åsiktsbildning och biblioteken ska ha ett neutralt förhållningssätt till mediebestånd.
      Med vänlig hälsning,

Vad tycker du?

BIBLIOTEKSBLADETS POLICY FÖR KOMMENTARER

Som gäst på Biblioteksbladets webbplats är du välkommen att kommentera och diskutera. Vi förväntar oss att tonen i kommentarerna är respektfull och att de håller sig till ämnet.

Vi raderar kommentarer som innehåller grovt språk, rasism, sexism, trakasserier, personliga påhopp, förtal, skvaller och lögner liksom ogrundade spekulationer om enskilda eller särskilda folkgrupper, samt kommentarer som inte håller sig till ämnet. Detsamma gäller länkar till ovanstående. Den som gör ett inlägg som strider mot gällande lagar kan personligen bli ansvarig för detta.

Vill du komma i kontakt med redaktionen direkt går det också bra att e-posta till redaktion@biblioteksbladet.se.


Senaste nytt

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Nyheter

Blev du lurad?

Färgkoordinerade böcker i Höganäs, litteratur för vänsterhänta i Järfälla och utlån av sol-el i Ljungby. Många bibliotek skämtade på första april.

2 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Lätt att få jobb för bibliotekarier

I takt med att AI används alltmer kommer bibliotekariernas kompetens att bli mer eftertraktad. Det spår Saco i sin senaste rapport och slår fast att det kommer att vara fortsatt lätt för bibliotekarier att hitta jobb.

27 mar 2024 • < 1 min