Nu kartläggs försöken att få bort böcker

25 mar 2024 • 2 min

Har någon utomstående agerat för att få bort böcker eller program från biblioteket? Nu finns det en tjänst där du du anmäla försök till otillbörlig påverkan.

I samarbete med Dawit Isaak-biblioteket och Svenska Pen har Svensk biblioteksförening skapat en ny funktion där man kan anmäla försök till otillbörlig påverkan.

Rapporter om händelser där politiker eller andra försöker stoppa program eller få bort specifika böcker från bokhyllorna dyker upp allt oftare, men det är oklart exakt hur vanligt det är. En undersökning som Biblioteksbladet gjorde tidigare i år visade att nästan var tionde bibliotekschef har upplevt försök från utomstående att stoppa program eller inköp av viss typ av litteratur. En rapport från fackförbundet Dik i höstas visade även den att var tionde folkbibliotekarie hade utsatts för påtryckningar.

Men någon samlad information om läget finns inte.

– Vi har vetat för lite. Därför tänkte vi att vi skulle behöva följa upp det och ta reda på vad det är för program och vad för mediabestånd som orsakar det här, säger Jens Zingmark, bibliotekarie på Dawit Isaak-biblioteket i Malmö som bland annat håller i Banned books week tillsammans med Svenska Pen.

Sagt och gjort. För att få nationell spridning blev det logiskt att placera funktionen hos Svensk biblioteksförening. Många kanske tror att den inte borde behövas, men det är viktigt att vara proaktiv, säger Jens Zingmark.

– Många kanske tänker att vi inte har några problem här i Sverige. Och förhoppningsvis har vi inte så stora problem, men det vet vi inte förrän vi har samlat in uppgifterna. Grundidén med hela projektet Banned books week är också att se till att situationen i Sverige fortsätter att vara bra, så att vi inte agerar först när det har gått för långt. Det är viktigt att vi agerar proaktivt och inte reaktivt.

Det är möjligt att redan nu gå in och rapportera en händelse. Men, understryker Jens Zingmark, händelser som rapporteras ska inte handla om utomstående som inte gillar en bok eller ett program på biblioteket.

– Det är viktigt att göra skillnad på det som är åsikter – det får man ju lov att ha, och ska ha – och det som går över gränsen, säger han.

– Det är när det handlar om förtäckta hot eller påtryckningar från politiskt håll.

Tanken är att de anmälningar som kommer in ska samlas i en rapport i slutet av året och därefter redovisas årsvis.

3 kommentarer

  1. Mer fakta är aldrig fel, men kommer denna undersökning verkligen att ge en saklig och objektiv bild av läget? Jag tror tyvärr inte det. Jag är nämligen helt övertygad om att den genomsnittliga bibliotekarien kommer att vara oerhört mycket mer benägen att använda formuläret om påtryckningen gäller en queer barnbok än om den gäller t.ex. Joakim Lamottes ”Där stormen är” eller Kajsa Ekis Ekmans ”Om könets existens”.

    1. Hej Magnus!
      Detta blir såklart inte heltäckande men någonstans måste vi börja, eller hur? Jag hoppas att alla försök till otillbörlig påverkan rapporteras, oavsett ideologiska förtecken. Bibliotekslagen och dess förarbeten är nämligen tydliga: biblioteken ska verka för fri åsiktsbildning och biblioteken ska ha ett neutralt förhållningssätt till mediebestånd.
      Med vänlig hälsning,

Senaste nytt

Reportage

Sommarläsning till hängmattan

Sommarregn, sol och bad och förhoppningsvis en välförtjänt ledighet med tid för läsning. Mellan böckerna kanske också lite läsning om bibliotek. Missade du något under våren? Här finns chansen att ta igen.

5 jul 2024 • 4 min

Nyheter

Almedalen 2024: Brotten mot kulturarvet

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och riksantikvarie Susanne Thedéen samtalade om hur samhället kan bli bättre på att förhindra brott mot kulturarvet – och komma åt dem som begår brotten. Dessutom berättar åklagare Eva Wintzell om jakten på boktjuvarna i ett inslag.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Vetenskap för miljarder

En för de flesta okänd, men hittills säker, investering är den i vetenskapliga tidskrifter som omsätter miljarder varje år. Det medför stora kostnader för bibliotek och forskare. Panelen med Pamela Schultz Nybacka, Pelle Snickars och Wilhelm Widmark debatterade. Se hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Bibliotekens betydelse i kris

När biblioteken utnämns som en samhällsviktig verksamhet i tider av kris och i värst fall krig, hur går det då med självständigheten? Linda Wagenius resonerade om den frågan tillsammans med Helene Öberg och Lisa Mobrand. Hör hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Ett förlorat kulturarv

Få poddar och youtube-kanaler samlas in och sparas för framtiden. Hur ska minnet av 2020-talet räddas? Hör hela samtalet med Karin Grönvall, Pelle Snickars, Ewa Pihl Krabbe (S) och Marie-Louise Hänel Sandström (M).

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Försvaret av det fria ordet

Silvia Ernhagen, Jesper Bengtsson och Brit Stakston diskuterade hur vi ska se till att inte få ett samhälle där böcker förbjuds på biblioteken. "Vi har en bekymrande förkärlek för att importera allt som kommer från USA."

4 jul 2024 • < 1 min

Essä

Juridisk tvångströja kräver kreativa omvägar

Tidigare har det krävts lagbrott för att rädda kulturarv som annars gått förlorat. Kanske går det att dra nytta av dessa exempel när en digitalt uppdaterad pliktexemplarslag ska implementeras, skriver Pelle Snickars, professor i digitala kulturer.

1 jul 2024 • 7 min