Liten risk för covidsmitta bland bibliotekspersonal

29 aug 2023 • < 1 min

Biblioteksanställda löpte lägre risk än många andra yrkesgrupper att drabbas av covid-19 under pandemin, visar en ny forskningsstudie.

Trots att biblioteken är en allmän plats och trots att många bibliotek höll öppet under pandemin visar en färsk studie att risken för personalen att utsattas för smitta och bli allvarligt sjuk i covid-19 var låg.

I studien från Göteborgs universitet har olika yrkesgrupper jämförts och det visar sig att bland andra undersköterskor, specialistläkare, bussförare samt personal på förskolor och i hemtjänst löpte hög risk både att smittas och insjukna. Risken var nästan dubbelt så stor för dessa yrkesgrupper jämfört med andra.

Men för bibliotekspersonalen var den alltså låg.

– Det var en väldigt låg risk, vi talar om en underrisk, både att smittas och drabbas av allvarlig sjukdom, säger Kjell Torén, senior professor i arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Han konstaterar att biblioteken skötte sig bra under pandemin och lyckades hålla avstånd, sätta upp skydd och låta personal arbeta hemifrån.

– Bibliotekarierna behöver inte vara så oroliga. Så som de har jobbat verkar det ha fungerat ganska bra.

Enligt studien, som baserar sig på drygt en halv miljon fall av bekräftad covid-19 och nästan 6 000 fall av allvarlig sjukdom, var risken för bibliotekarier 20–30 procents mindre att drabbas av svår sjukdom i covid-19. Det kan jämföras med busschaufförer, där risken ökade med 98 procent, och personal på fritidshem där risken ökade med 72 procent.

Däremot visar studien tydligt sambandet mellan icke-vaccinerade och svår sjukdom. Arbetsgivaren har ett ansvar för att få så många som möjligt i personalen att vaccinera sig, konstaterar Kjell Torén.

– Bland de utsatta var det förvånansvärt låg vaccinationsfrekvens. Arbetsgivare borde i högre utsträckning erbjuda vaccination på arbetstid och på arbetsplatsen. I synnerhet de yrkesgrupper som jobbar i främsta ledet och är extra utsatta.

0 kommentarer

Senaste nytt

Internationellt

Möter attacker med öppna dörrar

Enda sättet att möta antidemokratiska attacker som har drabbat bibliotek i Berlin är att göra precis tvärtom: öppna dörrarna för samtal om demokrati. Det säger Boryano Rickum, bibliotekschef i Tempelhof-Schöneberg, ett av biblioteken som har råkat ut för högerextrema attacker där böcker förstörs.

22 feb 2024 • 2 min

Internationellt

Högerextrem våg mot tyska bibliotek

Kritiska granskningar av högerextrema grupper och den gröna politikern Annalena Baerbocks självbiografi finns bland de böcker som har förstörts. Ett bibliotek i Berlin möter problemet genom att bjuda in författare förstörda böcker för att de ska få diskutera sina idéer.

15 feb 2024 • 2 min

Essä

Grattis på 60-årsdagen!

AI har funnits längre än många av oss har levt, ändå är det först nu som teknologin väcker upphetsad debatt. I stället för att bli skrämda borde vi se de grå vardagsnyttorna, skriver Lars Ilshammar.

14 feb 2024 • 7 min

Nyheter

"Vi är inga gränspoliser"

Göteborg är en av flera kommuner som har markerat mot förslaget om anmälningsplikt. Det har tagits väl emot bland personalen på biblioteken. ”Det känns skönt att vi står eniga”, säger Kristian Schultz, bibliotekarie i Göteborg.

13 feb 2024 • 2 min

Nyheter

Biblioteket drabbat i it-attack

När Kalmar kommuns it-system slogs ut i en rysk hackerattack drabbades även biblioteken. De håller öppet som vanligt men utlånen är begränsade och personalen jobbar för att hitta alternativ.

9 feb 2024 • 2 min