Liten risk för covidsmitta bland bibliotekspersonal

29 aug 2023 • < 1 min

Biblioteksanställda löpte lägre risk än många andra yrkesgrupper att drabbas av covid-19 under pandemin, visar en ny forskningsstudie.

Trots att biblioteken är en allmän plats och trots att många bibliotek höll öppet under pandemin visar en färsk studie att risken för personalen att utsattas för smitta och bli allvarligt sjuk i covid-19 var låg.

I studien från Göteborgs universitet har olika yrkesgrupper jämförts och det visar sig att bland andra undersköterskor, specialistläkare, bussförare samt personal på förskolor och i hemtjänst löpte hög risk både att smittas och insjukna. Risken var nästan dubbelt så stor för dessa yrkesgrupper jämfört med andra.

Men för bibliotekspersonalen var den alltså låg.

– Det var en väldigt låg risk, vi talar om en underrisk, både att smittas och drabbas av allvarlig sjukdom, säger Kjell Torén, senior professor i arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Han konstaterar att biblioteken skötte sig bra under pandemin och lyckades hålla avstånd, sätta upp skydd och låta personal arbeta hemifrån.

– Bibliotekarierna behöver inte vara så oroliga. Så som de har jobbat verkar det ha fungerat ganska bra.

Enligt studien, som baserar sig på drygt en halv miljon fall av bekräftad covid-19 och nästan 6 000 fall av allvarlig sjukdom, var risken för bibliotekarier 20–30 procents mindre att drabbas av svår sjukdom i covid-19. Det kan jämföras med busschaufförer, där risken ökade med 98 procent, och personal på fritidshem där risken ökade med 72 procent.

Däremot visar studien tydligt sambandet mellan icke-vaccinerade och svår sjukdom. Arbetsgivaren har ett ansvar för att få så många som möjligt i personalen att vaccinera sig, konstaterar Kjell Torén.

– Bland de utsatta var det förvånansvärt låg vaccinationsfrekvens. Arbetsgivare borde i högre utsträckning erbjuda vaccination på arbetstid och på arbetsplatsen. I synnerhet de yrkesgrupper som jobbar i främsta ledet och är extra utsatta.

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Sommarläsning till hängmattan

Sommarregn, sol och bad och förhoppningsvis en välförtjänt ledighet med tid för läsning. Mellan böckerna kanske också lite läsning om bibliotek. Missade du något under våren? Här finns chansen att ta igen.

5 jul 2024 • 4 min

Nyheter

Almedalen 2024: Brotten mot kulturarvet

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och riksantikvarie Susanne Thedéen samtalade om hur samhället kan bli bättre på att förhindra brott mot kulturarvet – och komma åt dem som begår brotten. Dessutom berättar åklagare Eva Wintzell om jakten på boktjuvarna i ett inslag.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Vetenskap för miljarder

En för de flesta okänd, men hittills säker, investering är den i vetenskapliga tidskrifter som omsätter miljarder varje år. Det medför stora kostnader för bibliotek och forskare. Panelen med Pamela Schultz Nybacka, Pelle Snickars och Wilhelm Widmark debatterade. Se hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Bibliotekens betydelse i kris

När biblioteken utnämns som en samhällsviktig verksamhet i tider av kris och i värst fall krig, hur går det då med självständigheten? Linda Wagenius resonerade om den frågan tillsammans med Helene Öberg och Lisa Mobrand. Hör hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Ett förlorat kulturarv

Få poddar och youtube-kanaler samlas in och sparas för framtiden. Hur ska minnet av 2020-talet räddas? Hör hela samtalet med Karin Grönvall, Pelle Snickars, Ewa Pihl Krabbe (S) och Marie-Louise Hänel Sandström (M).

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Försvaret av det fria ordet

Silvia Ernhagen, Jesper Bengtsson och Brit Stakston diskuterade hur vi ska se till att inte få ett samhälle där böcker förbjuds på biblioteken. "Vi har en bekymrande förkärlek för att importera allt som kommer från USA."

4 jul 2024 • < 1 min

Essä

Juridisk tvångströja kräver kreativa omvägar

Tidigare har det krävts lagbrott för att rädda kulturarv som annars gått förlorat. Kanske går det att dra nytta av dessa exempel när en digitalt uppdaterad pliktexemplarslag ska implementeras, skriver Pelle Snickars, professor i digitala kulturer.

1 jul 2024 • 7 min