Liten risk för covidsmitta bland bibliotekspersonal

29 aug 2023 • < 1 min

Biblioteksanställda löpte lägre risk än många andra yrkesgrupper att drabbas av covid-19 under pandemin, visar en ny forskningsstudie.

Trots att biblioteken är en allmän plats och trots att många bibliotek höll öppet under pandemin visar en färsk studie att risken för personalen att utsattas för smitta och bli allvarligt sjuk i covid-19 var låg.

I studien från Göteborgs universitet har olika yrkesgrupper jämförts och det visar sig att bland andra undersköterskor, specialistläkare, bussförare samt personal på förskolor och i hemtjänst löpte hög risk både att smittas och insjukna. Risken var nästan dubbelt så stor för dessa yrkesgrupper jämfört med andra.

Men för bibliotekspersonalen var den alltså låg.

– Det var en väldigt låg risk, vi talar om en underrisk, både att smittas och drabbas av allvarlig sjukdom, säger Kjell Torén, senior professor i arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Han konstaterar att biblioteken skötte sig bra under pandemin och lyckades hålla avstånd, sätta upp skydd och låta personal arbeta hemifrån.

– Bibliotekarierna behöver inte vara så oroliga. Så som de har jobbat verkar det ha fungerat ganska bra.

Enligt studien, som baserar sig på drygt en halv miljon fall av bekräftad covid-19 och nästan 6 000 fall av allvarlig sjukdom, var risken för bibliotekarier 20–30 procents mindre att drabbas av svår sjukdom i covid-19. Det kan jämföras med busschaufförer, där risken ökade med 98 procent, och personal på fritidshem där risken ökade med 72 procent.

Däremot visar studien tydligt sambandet mellan icke-vaccinerade och svår sjukdom. Arbetsgivaren har ett ansvar för att få så många som möjligt i personalen att vaccinera sig, konstaterar Kjell Torén.

– Bland de utsatta var det förvånansvärt låg vaccinationsfrekvens. Arbetsgivare borde i högre utsträckning erbjuda vaccination på arbetstid och på arbetsplatsen. I synnerhet de yrkesgrupper som jobbar i främsta ledet och är extra utsatta.

0 kommentarer

Vad tycker du?

BIBLIOTEKSBLADETS POLICY FÖR KOMMENTARER

Som gäst på Biblioteksbladets webbplats är du välkommen att kommentera och diskutera. Vi förväntar oss att tonen i kommentarerna är respektfull och att de håller sig till ämnet.

Vi raderar kommentarer som innehåller grovt språk, rasism, sexism, trakasserier, personliga påhopp, förtal, skvaller och lögner liksom ogrundade spekulationer om enskilda eller särskilda folkgrupper, samt kommentarer som inte håller sig till ämnet. Detsamma gäller länkar till ovanstående. Den som gör ett inlägg som strider mot gällande lagar kan personligen bli ansvarig för detta.

Vill du komma i kontakt med redaktionen direkt går det också bra att e-posta till redaktion@biblioteksbladet.se.


Senaste nytt

Nyheter

KB: Kostnaderna en tickande bomb

Kungliga biblioteket känner av höjd hyra och inflation. Men framåt hänger de verkligt dramatiska kostnadsökningarna ihop med den digitala lagringen, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

13 sep 2023 • 2 min