Oro för nya regler om upphovsrätt

27 nov 2017 • < 1 min

Innan jul ska EU-parlamentet ta ställning till det nya upphovsrättsdirektiv som kommissionen har tagit fram. Som förslaget ser ut nu kan det skapa problem för biblioteken.

Beslut om upphovsrättsdirektivet fattas i vinter. Det väcker oro på biblioteken i EU. Foto: Getty
Beslut om upphovsrättsdirektivet fattas i vinter. Det väcker oro på biblioteken i EU. Foto: Getty

Bland de europeiska biblioteken vädras nu oro för vilka konsekvenser de nya reglerna kommer att få. Som förslaget ser ut i dagsläget finns det undantag från upphovsrättsreglerna vad gäller till exempel datautvinning, men dessa begränsas till forskning och forskningsinstitutioner och kommer inte att gälla biblioteken.

– Vi tycker att det är bra att det finns undantag från upphovsrättsreglerna, men som det är formulerat nu är de här undantagen för snäva. Biblioteken ska underlätta tillgång till information och kunskap, och biblioteken är till för att stödja forskning, säger Katarina Wiberg, forsknings- och utvecklingssekreterare på Svensk biblioteksförening.

På fyra punkter har Svensk biblioteksförening ifrågasatt EU-kommissionens förslag. Utöver reglerna för datautvinning har man bland annat synpunkter på hur upphovsrättsskyddat material får användas i undervisningssyfte, där biblioteken inte heller ingår i de som undantas från reglerna.

Vad kommer förslaget innebära för biblioteken om det går igenom i den här formen?

– Med de här reglerna måste man vara mer försiktig hur man hanterar upphovsrättskyddat material, vilket är olyckligt eftersom biblioteken skulle kunna dra nytta av ett gemensamt regelverk som främjar det digitala samhälle vi lever i i dag. Behovet av att höja kompetensen kring upphovsrättsliga frågor kommer att bli allt viktigare.

I november eller december tar EU-parlamentet ställning till det förslag som EU-kommissionens utskott för rättsliga frågor, Juri, har tagit fram.

0 kommentarer

Senaste nytt

Almedalen

Vi ses i Visby!

Torsdagen den 29 juni handlar det om bibliotek i Almedalen. Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Svensk biblioteksförening arrangerar Biblioteksbladet en heldag med samtal och debatt på Almedalsbiblioteket. Här är programmet.

7 jun 2023 • 2 min

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min