Oro för nya regler om upphovsrätt

27 nov 2017 • < 1 min

Innan jul ska EU-parlamentet ta ställning till det nya upphovsrättsdirektiv som kommissionen har tagit fram. Som förslaget ser ut nu kan det skapa problem för biblioteken.

Beslut om upphovsrättsdirektivet fattas i vinter. Det väcker oro på biblioteken i EU. Foto: Getty
Beslut om upphovsrättsdirektivet fattas i vinter. Det väcker oro på biblioteken i EU. Foto: Getty

Bland de europeiska biblioteken vädras nu oro för vilka konsekvenser de nya reglerna kommer att få. Som förslaget ser ut i dagsläget finns det undantag från upphovsrättsreglerna vad gäller till exempel datautvinning, men dessa begränsas till forskning och forskningsinstitutioner och kommer inte att gälla biblioteken.

– Vi tycker att det är bra att det finns undantag från upphovsrättsreglerna, men som det är formulerat nu är de här undantagen för snäva. Biblioteken ska underlätta tillgång till information och kunskap, och biblioteken är till för att stödja forskning, säger Katarina Wiberg, forsknings- och utvecklingssekreterare på Svensk biblioteksförening.

På fyra punkter har Svensk biblioteksförening ifrågasatt EU-kommissionens förslag. Utöver reglerna för datautvinning har man bland annat synpunkter på hur upphovsrättsskyddat material får användas i undervisningssyfte, där biblioteken inte heller ingår i de som undantas från reglerna.

Vad kommer förslaget innebära för biblioteken om det går igenom i den här formen?

– Med de här reglerna måste man vara mer försiktig hur man hanterar upphovsrättskyddat material, vilket är olyckligt eftersom biblioteken skulle kunna dra nytta av ett gemensamt regelverk som främjar det digitala samhälle vi lever i i dag. Behovet av att höja kompetensen kring upphovsrättsliga frågor kommer att bli allt viktigare.

I november eller december tar EU-parlamentet ställning till det förslag som EU-kommissionens utskott för rättsliga frågor, Juri, har tagit fram.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min