Oro för nya regler om upphovsrätt

27 nov 2017 • < 1 min

Innan jul ska EU-parlamentet ta ställning till det nya upphovsrättsdirektiv som kommissionen har tagit fram. Som förslaget ser ut nu kan det skapa problem för biblioteken.

Beslut om upphovsrättsdirektivet fattas i vinter. Det väcker oro på biblioteken i EU. Foto: Getty
Beslut om upphovsrättsdirektivet fattas i vinter. Det väcker oro på biblioteken i EU. Foto: Getty

Bland de europeiska biblioteken vädras nu oro för vilka konsekvenser de nya reglerna kommer att få. Som förslaget ser ut i dagsläget finns det undantag från upphovsrättsreglerna vad gäller till exempel datautvinning, men dessa begränsas till forskning och forskningsinstitutioner och kommer inte att gälla biblioteken.

– Vi tycker att det är bra att det finns undantag från upphovsrättsreglerna, men som det är formulerat nu är de här undantagen för snäva. Biblioteken ska underlätta tillgång till information och kunskap, och biblioteken är till för att stödja forskning, säger Katarina Wiberg, forsknings- och utvecklingssekreterare på Svensk biblioteksförening.

På fyra punkter har Svensk biblioteksförening ifrågasatt EU-kommissionens förslag. Utöver reglerna för datautvinning har man bland annat synpunkter på hur upphovsrättsskyddat material får användas i undervisningssyfte, där biblioteken inte heller ingår i de som undantas från reglerna.

Vad kommer förslaget innebära för biblioteken om det går igenom i den här formen?

– Med de här reglerna måste man vara mer försiktig hur man hanterar upphovsrättskyddat material, vilket är olyckligt eftersom biblioteken skulle kunna dra nytta av ett gemensamt regelverk som främjar det digitala samhälle vi lever i i dag. Behovet av att höja kompetensen kring upphovsrättsliga frågor kommer att bli allt viktigare.

I november eller december tar EU-parlamentet ställning till det förslag som EU-kommissionens utskott för rättsliga frågor, Juri, har tagit fram.

0 kommentarer

Senaste nytt

Internationellt

Möter attacker med öppna dörrar

Enda sättet att möta antidemokratiska attacker som har drabbat bibliotek i Berlin är att göra precis tvärtom: öppna dörrarna för samtal om demokrati. Det säger Boryano Rickum, bibliotekschef i Tempelhof-Schöneberg, ett av biblioteken som har råkat ut för högerextrema attacker där böcker förstörs.

22 feb 2024 • 2 min

Internationellt

Högerextrem våg mot tyska bibliotek

Kritiska granskningar av högerextrema grupper och den gröna politikern Annalena Baerbocks självbiografi finns bland de böcker som har förstörts. Ett bibliotek i Berlin möter problemet genom att bjuda in författare förstörda böcker för att de ska få diskutera sina idéer.

15 feb 2024 • 2 min

Essä

Grattis på 60-årsdagen!

AI har funnits längre än många av oss har levt, ändå är det först nu som teknologin väcker upphetsad debatt. I stället för att bli skrämda borde vi se de grå vardagsnyttorna, skriver Lars Ilshammar.

14 feb 2024 • 7 min

Nyheter

"Vi är inga gränspoliser"

Göteborg är en av flera kommuner som har markerat mot förslaget om anmälningsplikt. Det har tagits väl emot bland personalen på biblioteken. ”Det känns skönt att vi står eniga”, säger Kristian Schultz, bibliotekarie i Göteborg.

13 feb 2024 • 2 min