Oro för nya regler om upphovsrätt

27 nov 2017 • < 1 min

Innan jul ska EU-parlamentet ta ställning till det nya upphovsrättsdirektiv som kommissionen har tagit fram. Som förslaget ser ut nu kan det skapa problem för biblioteken.

Beslut om upphovsrättsdirektivet fattas i vinter. Det väcker oro på biblioteken i EU. Foto: Getty
Beslut om upphovsrättsdirektivet fattas i vinter. Det väcker oro på biblioteken i EU. Foto: Getty

Bland de europeiska biblioteken vädras nu oro för vilka konsekvenser de nya reglerna kommer att få. Som förslaget ser ut i dagsläget finns det undantag från upphovsrättsreglerna vad gäller till exempel datautvinning, men dessa begränsas till forskning och forskningsinstitutioner och kommer inte att gälla biblioteken.

– Vi tycker att det är bra att det finns undantag från upphovsrättsreglerna, men som det är formulerat nu är de här undantagen för snäva. Biblioteken ska underlätta tillgång till information och kunskap, och biblioteken är till för att stödja forskning, säger Katarina Wiberg, forsknings- och utvecklingssekreterare på Svensk biblioteksförening.

På fyra punkter har Svensk biblioteksförening ifrågasatt EU-kommissionens förslag. Utöver reglerna för datautvinning har man bland annat synpunkter på hur upphovsrättsskyddat material får användas i undervisningssyfte, där biblioteken inte heller ingår i de som undantas från reglerna.

Vad kommer förslaget innebära för biblioteken om det går igenom i den här formen?

– Med de här reglerna måste man vara mer försiktig hur man hanterar upphovsrättskyddat material, vilket är olyckligt eftersom biblioteken skulle kunna dra nytta av ett gemensamt regelverk som främjar det digitala samhälle vi lever i i dag. Behovet av att höja kompetensen kring upphovsrättsliga frågor kommer att bli allt viktigare.

I november eller december tar EU-parlamentet ställning till det förslag som EU-kommissionens utskott för rättsliga frågor, Juri, har tagit fram.

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min