Fortsätter kombinera traditionellt och digitalt efter pandemin

7 jun 2022 • 2 min

Efter pandemin har Jenny Johansson vid Sjulnäs bibliotek i Piteå fortsatt att kombinera digitala och fysiska möten för att nå ut till fler. För detta och för sitt engagemang för läsfrämjande får hon utmärkelsen årets Aurorastipendiat.

– Jag är lite lätt chockad, men väldigt glad. Det var tämligen oväntat. Vi har det här priset och vi anställda kan nominera kollegor, så uppenbarligen har någon kollega nominerat mig, säger Jenny Johansson.

När pandemin kom till Piteå var Jenny Johansson snabb att hitta nya sätt att nå barn. Hon trappade inte ner arbetet, utan hittade nya vägar för att väcka barnens lust till berättelser, läsning och upplevelser, skriver juryn i sin motivering. Hon utvecklade digitala arbetssätt som hon har fortsatt att arbeta med även efter pandemin, på ett sätt som gör att biblioteket når ännu fler. Hon beskrivs också som en inspiration och läsmotor för barn och unga i Piteå.

Jenny Johansson jobbar som bibliotekarie på Sjulnäs bibliotek i Piteå, ett folkbibliotek som ligger i en mellan- och högstadieskola. Hon och kollegorna jobbar mycket mot de yngre barnen, men utan skolbibliotekets pedagogiska inslag.

– Rent egoistiskt känner jag att jag har det bästa av två världar för jag är i grunden inte så pedagogisk, men jag får träffa eleverna och de ska känna sig trygga att komma till oss med frågor. De ska aldrig behöva känna att det är en tröskel in till oss, säger hon och betonar att hon inte är ensam om att arbeta mycket med dessa frågor på biblioteket.

Under pandemin började Jenny Johansson spela in bokprat till eleverna digitalt. Och även om hon uppskattar att bokprat och andra möten kan ske på riktigt igen har hon fortsatt med digitala bokprat, framför allt för eleverna på högstadiet.

– Vi har valt att träffa eleverna på skoltid, men på högstadiet finns inte den tiden och inte det intresset. De eleverna är svårare att nå. Lärarna har bett om fortsatta digitala bokprat för de är lättare att klämma in.

På så sätt nås även högstadieelever, trots att ingen av bibliotekarierna specifikt är inriktade på dem.

Det finns också fördelar med digitala bokprat, även när det är möjligt att träffas fysiskt igen efter pandemin, eftersom det ger möjlighet att nå ut till fler, berättar Jenny Johansson.

– Vi når inte alla ungar av praktiska skäl, särskilt inte i en stor kommun som vår med många små skolor. Det digitala är ett sätt för oss att erbjuda våra tjänster till fler.

Aruorastipendiaten utses vart annat år till bibliotekspersonal i Norrbotten som ”med särskild lyskraft arbetat med utveckling av bibliotekets verksamhet”.

Stipendiet består av en summa pengar och ska gå till utbildning. Jenny Johansson har ännu inte bestämt sig vilken utbildning hon ska välja, men tror att det ska handla om något kring barn- och ungdomslitteratur.

Fakta Ur Juryns motivering

Med ett outtröttligt engagemang för ett läsfrämjande arbete under många år, är Jenny en inspiration och läsmotor för barn och unga i Piteå. Hennes arbete sträcker sig långt utanför det egna närbibliotekets verksamhetsområde, det når in i kommunen, till barn, elever och lärare.

0 kommentarer

Senaste nytt

English

ESSAY: Librarians have responsibilities in these times

Global tensions with war, economic instability, climate threats – in addition to internal challenges. But a historical review shows that even in past crises IFLA has managed to maintain free research and truth, as well as access to information and freedom of expression, writes former IFLA president Alex Byrne.

28 nov 2022 • 7 min

English

Fear. Illness. Silence.

REPORTAGE What is happening within IFLA? In search of answers, journalist Lisa Bjurwald travelled to The Hague, where IFLA’s headquarters are located. She found a culture of silence and an organisation that lacks confidence in its leaders.

28 nov 2022 • 13 min

English

Closed doors damage trust

SURVEY Limited transparency and poor communication. Biblioteksbladet’s survey shows that the turbulence is raising questions among IFLA members in Sweden.

28 nov 2022 • 5 min

English

Out of Step with the Times

There was also testimony of an outdated leadership style in his previous place of work. Nevertheless, Gerald Leitner was given the task of modernising the global library sector.

27 nov 2022 • 3 min

English

The Whistleblower

Suzanne Reid was an employee representative at IFLA headquarters. She has since changed careers and recovered from the experience. IFLA she feels, however, is beyond rescue.

27 nov 2022 • 6 min

Krönika

Tack för mig!

Det är beklagligt att det fort­farande saknas en stark strategi för bibliotekssektorn. Målen borde vara individens demokratiska delaktighet och sam­hällets kunskaps­utveckling, skriver Svensk biblioteksförenings avgående generalsekreterare Karin Linder i sin avskedskrönika.

25 nov 2022 • 2 min

English

IFLA needs to change

CHRONICLE Karin Linder, secretary general, Swedish Library Association: Why is the Swedish Library Association fighting with IFLA? The answers are rooted in the principles of democracy and responsibility.

25 nov 2022 • 2 min

Reportage

Rädsla. Sjukdom. Tystnad.

Vad händer inom Ifla? Journalisten Lisa Bjurwald åkte till Haag där biblioteks­­federationens huvudkontor ligger. Hon fann en kompakt tystnadskultur och en skräckslagen organisation utan förtroende för sin ledning.

24 nov 2022 • 13 min