Fortsätter kombinera traditionellt och digitalt efter pandemin

7 jun 2022 • 2 min

Efter pandemin har Jenny Johansson vid Sjulnäs bibliotek i Piteå fortsatt att kombinera digitala och fysiska möten för att nå ut till fler. För detta och för sitt engagemang för läsfrämjande får hon utmärkelsen årets Aurorastipendiat.

– Jag är lite lätt chockad, men väldigt glad. Det var tämligen oväntat. Vi har det här priset och vi anställda kan nominera kollegor, så uppenbarligen har någon kollega nominerat mig, säger Jenny Johansson.

När pandemin kom till Piteå var Jenny Johansson snabb att hitta nya sätt att nå barn. Hon trappade inte ner arbetet, utan hittade nya vägar för att väcka barnens lust till berättelser, läsning och upplevelser, skriver juryn i sin motivering. Hon utvecklade digitala arbetssätt som hon har fortsatt att arbeta med även efter pandemin, på ett sätt som gör att biblioteket når ännu fler. Hon beskrivs också som en inspiration och läsmotor för barn och unga i Piteå.

Jenny Johansson jobbar som bibliotekarie på Sjulnäs bibliotek i Piteå, ett folkbibliotek som ligger i en mellan- och högstadieskola. Hon och kollegorna jobbar mycket mot de yngre barnen, men utan skolbibliotekets pedagogiska inslag.

– Rent egoistiskt känner jag att jag har det bästa av två världar för jag är i grunden inte så pedagogisk, men jag får träffa eleverna och de ska känna sig trygga att komma till oss med frågor. De ska aldrig behöva känna att det är en tröskel in till oss, säger hon och betonar att hon inte är ensam om att arbeta mycket med dessa frågor på biblioteket.

Under pandemin började Jenny Johansson spela in bokprat till eleverna digitalt. Och även om hon uppskattar att bokprat och andra möten kan ske på riktigt igen har hon fortsatt med digitala bokprat, framför allt för eleverna på högstadiet.

– Vi har valt att träffa eleverna på skoltid, men på högstadiet finns inte den tiden och inte det intresset. De eleverna är svårare att nå. Lärarna har bett om fortsatta digitala bokprat för de är lättare att klämma in.

På så sätt nås även högstadieelever, trots att ingen av bibliotekarierna specifikt är inriktade på dem.

Det finns också fördelar med digitala bokprat, även när det är möjligt att träffas fysiskt igen efter pandemin, eftersom det ger möjlighet att nå ut till fler, berättar Jenny Johansson.

– Vi når inte alla ungar av praktiska skäl, särskilt inte i en stor kommun som vår med många små skolor. Det digitala är ett sätt för oss att erbjuda våra tjänster till fler.

Aruorastipendiaten utses vart annat år till bibliotekspersonal i Norrbotten som ”med särskild lyskraft arbetat med utveckling av bibliotekets verksamhet”.

Stipendiet består av en summa pengar och ska gå till utbildning. Jenny Johansson har ännu inte bestämt sig vilken utbildning hon ska välja, men tror att det ska handla om något kring barn- och ungdomslitteratur.

Fakta Ur Juryns motivering

Med ett outtröttligt engagemang för ett läsfrämjande arbete under många år, är Jenny en inspiration och läsmotor för barn och unga i Piteå. Hennes arbete sträcker sig långt utanför det egna närbibliotekets verksamhetsområde, det når in i kommunen, till barn, elever och lärare.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Startar bibliotek för social rättvisa

Organisationen Helamalmö startar sitt andra bibliotek. Ambitionen är samarbeta med universitetsbibliotek runtom i landet. ”När nya rapporter kommer så ska man kunna läsa dem hos oss”, säger verksamhetsledaren Nicolas Lunabba.

28 mar 2023 • 2 min

Debatt

Behövs folkbibliotekens eget museum?

Trots uppmärksamhet och uppskattning är framtiden för Biblioteksmuseet i Borås oviss. Det behövs bidrag till drift och fler engagerade individer – "och det brådskar", skriver Biblioteksmuseiföreningens ordförande Tommy Olsson.

27 mar 2023 • 3 min

Nyheter

Ovanligt med politisk inblandning – men oron finns

Björn Orring, Ulf Dernevik och Anna Troberg är nöjda med svaren de fick från regeringsföreträdarna om armlängds avstånd. Och en undersökning som Biblioteksbladet har gjort visar att det, än så länge, är ovanligt att politiker blandar sig i biblioteksverksamheten. Men oro finns för framtiden.

23 mar 2023 • 2 min

Krönika

Digitalt landskap kräver debatt och samverkan

Bibliotekens närvaro på Tiktok blottar en konflikt mellan tillgänglighet och skydd av människors integritet. Hur ska detta hanteras? Svaret ligger inte alltid i att göra mer av samma, utan det måste också vara möjligt att göra nytt, skriver digitaliseringsexperten Carl Heath.

17 mar 2023 • 2 min