Bokhylla.se – något för Sverige i framtiden?

30 jan 2024 • 2 min

I Norge ger ett nytt Bokhylla-avtal norrmännen tillgång till 400 000 böcker digitalt. Skulle en liknande lösning vara möjlig i Sverige?

I Norge går digitaliseringen av tidigare utgivna böcker snabbt. Snart kommer alla norrmän få digital tillgång till alla böcker som är utgivna i landet fram till och med 2005. Det senaste så kallade Bokhylla-avtalet omfattar 400 000 rättighetsbelagda norska böcker.

Avtalet mellan Nasjonalbiblioteket och upphovsrättsorganisationen Kopinor innebär att böckerna kommer att finnas på Nettbiblioteket, nb.no. Den norska regeringen är med och finansierar halva satsningen och det är en del av biblioteksstrategin.

Ludvig Berggren är litteraturpolitisk sekreterare på Sveriges Författarförbund och han understryker att de genom åren har förespråkat ett digitalt nationalbibliotek. ”Det närmaste vi kan komma det i Sverige är ju Litteraturbanken, som är ett enskilt initiativ”, skriver han i mejl till Biblioteksbladet. Han påpekar att den har långt ifrån samma omfång som Norges tjänst och att den varken har samma syfte eller har staten som avsändare.

”För att åstadkomma det behövs stora resurser, vilket vi inte sett något intresse av från våra politiker att tillsätta. I Sverige råder andra marknadsvillkor än i Norge, som säkert skulle påverka hur något liknande skulle kunna utvecklas här. Så länge man kan lösa det på ett för upphovspersonerna ekonomiskt och upphovsrättsligt tillfredsställande sätt, till exempel genom en bra och välfungerande licensiering, skulle vi välkomna något liknande i Sverige”, skriver Ludvig Berggren.

Han menar att Bokhylla-avtalet ger en omfattande tillgång till litterära verk och publikationer men att det har begränsningar för att inte, som han uttrycker det, ”störa marknaden så att människor inte upphör att köpa böcker helt och hållet”.

Därför är det viktigt att samtidigt värna den tryckta bokens värde och liv och ”där har man fått komma överens med förlagen”, poängterar Ludvig Berggren som ser tjänsten som ett slags referenstjänst och inte något som ska ersätta marknaden. Han efterlyser en diskussion i Sverige även om dessa frågor.

Mikaela Zabrodsky har varit vd för Svenska Förläggareföreningen i snart två år men hon började där redan 2015, men då som jurist. Hon menar att infrastrukturen för avtalslicenser i Sverige är ganska lik den som råder i Norge. Även hon svarar i ett mejl:

”Den stora frågan är finansiering och vad staten i så fall skulle erbjuda i ersättning till förlag och författare. En bokhylla.se med gratis tillgång till modern litteratur riskerar att direkt konkurrera med primärmarknaden, det är otänkbart såklart.”

I sin korta kommentar rundar Mikaela Zabrodsky av med att understryka att parterna behöver vara överens om grundförutsättningarna för ett sådant projekt för att det ska gå att förverkliga.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Nytt råd ska rädda kulturarvet

Kungliga biblioteket får tillsammans med en rad andra myndigheter i uppdrag att bilda ett råd för att skydda kulturarvet. ”I en orolig värld blir bibliotekens och arkivens betydelse ännu mer central.”

1 mar 2024 • < 1 min

Krönika

Ingen kan väl vara emot öppen vetenskap?

Demokrati, kunskap och att forsknings­resultat ska göra största möjliga nytta. Det borde räcka som drivkrafter för att göra vetenskapen öppen till 2030, skriver Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Silvia Ernhagen.

1 mar 2024 • 2 min

Ledare

140 miljoner argument för öppen tillgång

De vetenskapliga förlagen tjänar obegripligt mycket pengar. Det drabbar alla, från allmänheten till forskare, när miljoner som kunde ha gått till forskning i stället blir vinst hos världens största kapitalförvaltare.

28 feb 2024 • 2 min

Internationellt

Möter attacker med öppna dörrar

Enda sättet att möta antidemokratiska attacker som har drabbat bibliotek i Berlin är att göra precis tvärtom: öppna dörrarna för samtal om demokrati. Det säger Boryano Rickum, bibliotekschef i Tempelhof-Schöneberg, ett av biblioteken som har råkat ut för högerextrema attacker där böcker förstörs.

22 feb 2024 • 2 min