Bokhylla.se – något för Sverige i framtiden?

30 jan 2024 • 2 min

I Norge ger ett nytt Bokhylla-avtal norrmännen tillgång till 400 000 böcker digitalt. Skulle en liknande lösning vara möjlig i Sverige?

I Norge går digitaliseringen av tidigare utgivna böcker snabbt. Snart kommer alla norrmän få digital tillgång till alla böcker som är utgivna i landet fram till och med 2005. Det senaste så kallade Bokhylla-avtalet omfattar 400 000 rättighetsbelagda norska böcker.

Avtalet mellan Nasjonalbiblioteket och upphovsrättsorganisationen Kopinor innebär att böckerna kommer att finnas på Nettbiblioteket, nb.no. Den norska regeringen är med och finansierar halva satsningen och det är en del av biblioteksstrategin.

Ludvig Berggren är litteraturpolitisk sekreterare på Sveriges Författarförbund och han understryker att de genom åren har förespråkat ett digitalt nationalbibliotek. ”Det närmaste vi kan komma det i Sverige är ju Litteraturbanken, som är ett enskilt initiativ”, skriver han i mejl till Biblioteksbladet. Han påpekar att den har långt ifrån samma omfång som Norges tjänst och att den varken har samma syfte eller har staten som avsändare.

”För att åstadkomma det behövs stora resurser, vilket vi inte sett något intresse av från våra politiker att tillsätta. I Sverige råder andra marknadsvillkor än i Norge, som säkert skulle påverka hur något liknande skulle kunna utvecklas här. Så länge man kan lösa det på ett för upphovspersonerna ekonomiskt och upphovsrättsligt tillfredsställande sätt, till exempel genom en bra och välfungerande licensiering, skulle vi välkomna något liknande i Sverige”, skriver Ludvig Berggren.

Han menar att Bokhylla-avtalet ger en omfattande tillgång till litterära verk och publikationer men att det har begränsningar för att inte, som han uttrycker det, ”störa marknaden så att människor inte upphör att köpa böcker helt och hållet”.

Därför är det viktigt att samtidigt värna den tryckta bokens värde och liv och ”där har man fått komma överens med förlagen”, poängterar Ludvig Berggren som ser tjänsten som ett slags referenstjänst och inte något som ska ersätta marknaden. Han efterlyser en diskussion i Sverige även om dessa frågor.

Mikaela Zabrodsky har varit vd för Svenska Förläggareföreningen i snart två år men hon började där redan 2015, men då som jurist. Hon menar att infrastrukturen för avtalslicenser i Sverige är ganska lik den som råder i Norge. Även hon svarar i ett mejl:

”Den stora frågan är finansiering och vad staten i så fall skulle erbjuda i ersättning till förlag och författare. En bokhylla.se med gratis tillgång till modern litteratur riskerar att direkt konkurrera med primärmarknaden, det är otänkbart såklart.”

I sin korta kommentar rundar Mikaela Zabrodsky av med att understryka att parterna behöver vara överens om grundförutsättningarna för ett sådant projekt för att det ska gå att förverkliga.

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Sommarläsning till hängmattan

Sommarregn, sol och bad och förhoppningsvis en välförtjänt ledighet med tid för läsning. Mellan böckerna kanske också lite läsning om bibliotek. Missade du något under våren? Här finns chansen att ta igen.

5 jul 2024 • 4 min

Nyheter

Almedalen 2024: Brotten mot kulturarvet

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och riksantikvarie Susanne Thedéen samtalade om hur samhället kan bli bättre på att förhindra brott mot kulturarvet – och komma åt dem som begår brotten. Dessutom berättar åklagare Eva Wintzell om jakten på boktjuvarna i ett inslag.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Vetenskap för miljarder

En för de flesta okänd, men hittills säker, investering är den i vetenskapliga tidskrifter som omsätter miljarder varje år. Det medför stora kostnader för bibliotek och forskare. Panelen med Pamela Schultz Nybacka, Pelle Snickars och Wilhelm Widmark debatterade. Se hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Bibliotekens betydelse i kris

När biblioteken utnämns som en samhällsviktig verksamhet i tider av kris och i värst fall krig, hur går det då med självständigheten? Linda Wagenius resonerade om den frågan tillsammans med Helene Öberg och Lisa Mobrand. Hör hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Ett förlorat kulturarv

Få poddar och youtube-kanaler samlas in och sparas för framtiden. Hur ska minnet av 2020-talet räddas? Hör hela samtalet med Karin Grönvall, Pelle Snickars, Ewa Pihl Krabbe (S) och Marie-Louise Hänel Sandström (M).

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Försvaret av det fria ordet

Silvia Ernhagen, Jesper Bengtsson och Brit Stakston diskuterade hur vi ska se till att inte få ett samhälle där böcker förbjuds på biblioteken. "Vi har en bekymrande förkärlek för att importera allt som kommer från USA."

4 jul 2024 • < 1 min

Essä

Juridisk tvångströja kräver kreativa omvägar

Tidigare har det krävts lagbrott för att rädda kulturarv som annars gått förlorat. Kanske går det att dra nytta av dessa exempel när en digitalt uppdaterad pliktexemplarslag ska implementeras, skriver Pelle Snickars, professor i digitala kulturer.

1 jul 2024 • 7 min