KB rustar för krig – "pågår redan viss krigsföring"

20 mar 2024 • 2 min

Samtidigt som kostnaderna stiger behövs det mer resurser för att ”etablera en ändamålsenlig krigsorganisation”, skriver KB i sitt budgetunderlag för 2025–2027. ”Det kan bli väldigt tuffa prioriteringar”, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

Det försämrade säkerhetsläget gör att Kungliga biblioteket behöver förbereda sig för krig. Foto: Annika Clemens

I oktober förra året drabbades British library av en så kallad ransomwareattack. Digitala inkräktare stal data som de sedan begärde pengar för att återlämna – brittiska myndigheter gick dem inte till mötes och reparerar fortfarande skadan som intrånget orsakade.

Riksbibliotekarie Karin Grönvall nämner händelsen som ett exempel på de hot som alla samhällsaktörer, privata som offentliga, tvingas förhålla sig till.

Denna verklighet löper som en röd tråd genom budgetunderlaget före åren 2025–2027 som Kungliga biblioteket överlämnade till utbildningsdepartementet häromveckan. Där beskrivs hur verksamheten pressas av kostnader som snabbt har stigit på grund av inflationen, ett allmänt försämrat säkerhetsläge och vardagliga realiteter som kriminella hackergrupper.

För att ”etablera en ändamålsenlig krigsorganisation” och säkerställa att insamling och bevarande av kulturarvet kan fortsätta även i en tid av höjd beredskap, äskar KB 46 extra miljoner under åren 2025–2027. Enligt budgetunderlaget behövs det till exempel expertkompetens för att stärka beredskapsarbetet genom att bland annat göra riskanalyser.

Karin Grönvall, riksbibliotekarie. Foto: Jann Lipka

Karin Grönvall vill inte närmare precisera hur säkerheten måste stärkas och hur hoten ser ut.

– Men i ljuset av de ransomwareattacker som har varit mot myndigheter, kan man ju säga att det redan pågår en viss krigsföring i något slags försök att göra samhället mindre stabilt.

I budgetunderlaget nämns it-system och behovet att skydda KB:s samlingar av digitalt kulturarv för att Sverige vid höjd beredskap ska ha tillgång till oförvanskade källor. För att säkra detta framhålls bland annat stärkt säkerhet kring KB:s digitala arkiv genom att det placeras på två geografiskt åtskilda platser:

”Idag ligger båda KB:s datahallar i Stockholms innerstad och om en större katastrof inträffar där finns en risk att de digitala samlingarna går förlorade.”

I underlaget står det vidare att det inte kommer att gå att etablera en ”ändamålsenlig krigsorganisation” om inte mer resurser anslås. ”Det i sin tur kan innebära att KB, i ett läge av höjd beredskap inte kan säkerställa uppdraget att utgöra en nationell forskningsinfrastruktur.”

– Prioriteringsfrågan är ju svår, men har man kniven på strupen så måste man gå ner ännu mer i detalj och titta ännu tydligare på vad vi kan göra och fortfarande genomföra vårt uppdrag. Det är det vi måste göra, men det är klart att det till exempel riskerar att bli sämre service till forskare, säger Karin Grönvall.

Hon tillägger att hon ännu inte kan säga var gränsen går.

– Jag har inte gjort en analys på sådan detaljnivå. Har vi verkligen prioriterat ner allt vad vi kan och fortfarande genomföra vårt uppdrag? Riktigt där är jag inte så att jag kan säga fullt ut.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Nyheter

Blev du lurad?

Färgkoordinerade böcker i Höganäs, litteratur för vänsterhänta i Järfälla och utlån av sol-el i Ljungby. Många bibliotek skämtade på första april.

2 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Lätt att få jobb för bibliotekarier

I takt med att AI används alltmer kommer bibliotekariernas kompetens att bli mer eftertraktad. Det spår Saco i sin senaste rapport och slår fast att det kommer att vara fortsatt lätt för bibliotekarier att hitta jobb.

27 mar 2024 • < 1 min