KB rustar för krig – "pågår redan viss krigsföring"

20 mar 2024 • 2 min

Samtidigt som kostnaderna stiger behövs det mer resurser för att ”etablera en ändamålsenlig krigsorganisation”, skriver KB i sitt budgetunderlag för 2025–2027. ”Det kan bli väldigt tuffa prioriteringar”, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

Det försämrade säkerhetsläget gör att Kungliga biblioteket behöver förbereda sig för krig. Foto: Annika Clemens

I oktober förra året drabbades British library av en så kallad ransomwareattack. Digitala inkräktare stal data som de sedan begärde pengar för att återlämna – brittiska myndigheter gick dem inte till mötes och reparerar fortfarande skadan som intrånget orsakade.

Riksbibliotekarie Karin Grönvall nämner händelsen som ett exempel på de hot som alla samhällsaktörer, privata som offentliga, tvingas förhålla sig till.

Denna verklighet löper som en röd tråd genom budgetunderlaget för åren 2025–2027 som Kungliga biblioteket överlämnade till utbildningsdepartementet häromveckan. Där beskrivs hur verksamheten pressas av kostnader som snabbt har stigit på grund av inflationen, ett allmänt försämrat säkerhetsläge och vardagliga realiteter som kriminella hackergrupper.

För att ”etablera en ändamålsenlig krigsorganisation” och säkerställa att insamling och bevarande av kulturarvet kan fortsätta även i en tid av höjd beredskap, äskar KB 46 extra miljoner under åren 2025–2027. Enligt budgetunderlaget behövs det till exempel expertkompetens för att stärka beredskapsarbetet genom att bland annat göra riskanalyser.

Karin Grönvall, riksbibliotekarie. Foto: Jann Lipka

Karin Grönvall vill inte närmare precisera hur säkerheten måste stärkas och hur hoten ser ut.

– Men i ljuset av de ransomwareattacker som har varit mot myndigheter, kan man ju säga att det redan pågår en viss krigsföring i något slags försök att göra samhället mindre stabilt.

I budgetunderlaget nämns it-system och behovet att skydda KB:s samlingar av digitalt kulturarv för att Sverige vid höjd beredskap ska ha tillgång till oförvanskade källor. För att säkra detta framhålls bland annat stärkt säkerhet kring KB:s digitala arkiv genom att det placeras på två geografiskt åtskilda platser:

”Idag ligger båda KB:s datahallar i Stockholms innerstad och om en större katastrof inträffar där finns en risk att de digitala samlingarna går förlorade.”

I underlaget står det vidare att det inte kommer att gå att etablera en ”ändamålsenlig krigsorganisation” om inte mer resurser anslås. ”Det i sin tur kan innebära att KB, i ett läge av höjd beredskap inte kan säkerställa uppdraget att utgöra en nationell forskningsinfrastruktur.”

– Prioriteringsfrågan är ju svår, men har man kniven på strupen så måste man gå ner ännu mer i detalj och titta ännu tydligare på vad vi kan göra och fortfarande genomföra vårt uppdrag. Det är det vi måste göra, men det är klart att det till exempel riskerar att bli sämre service till forskare, säger Karin Grönvall.

Hon tillägger att hon ännu inte kan säga var gränsen går.

– Jag har inte gjort en analys på sådan detaljnivå. Har vi verkligen prioriterat ner allt vad vi kan och fortfarande genomföra vårt uppdrag? Riktigt där är jag inte så att jag kan säga fullt ut.

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Sommarläsning till hängmattan

Sommarregn, sol och bad och förhoppningsvis en välförtjänt ledighet med tid för läsning. Mellan böckerna kanske också lite läsning om bibliotek. Missade du något under våren? Här finns chansen att ta igen.

5 jul 2024 • 4 min

Nyheter

Almedalen 2024: Brotten mot kulturarvet

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och riksantikvarie Susanne Thedéen samtalade om hur samhället kan bli bättre på att förhindra brott mot kulturarvet – och komma åt dem som begår brotten. Dessutom berättar åklagare Eva Wintzell om jakten på boktjuvarna i ett inslag.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Vetenskap för miljarder

En för de flesta okänd, men hittills säker, investering är den i vetenskapliga tidskrifter som omsätter miljarder varje år. Det medför stora kostnader för bibliotek och forskare. Panelen med Pamela Schultz Nybacka, Pelle Snickars och Wilhelm Widmark debatterade. Se hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Bibliotekens betydelse i kris

När biblioteken utnämns som en samhällsviktig verksamhet i tider av kris och i värst fall krig, hur går det då med självständigheten? Linda Wagenius resonerade om den frågan tillsammans med Helene Öberg och Lisa Mobrand. Hör hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Ett förlorat kulturarv

Få poddar och youtube-kanaler samlas in och sparas för framtiden. Hur ska minnet av 2020-talet räddas? Hör hela samtalet med Karin Grönvall, Pelle Snickars, Ewa Pihl Krabbe (S) och Marie-Louise Hänel Sandström (M).

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Försvaret av det fria ordet

Silvia Ernhagen, Jesper Bengtsson och Brit Stakston diskuterade hur vi ska se till att inte få ett samhälle där böcker förbjuds på biblioteken. "Vi har en bekymrande förkärlek för att importera allt som kommer från USA."

4 jul 2024 • < 1 min

Essä

Juridisk tvångströja kräver kreativa omvägar

Tidigare har det krävts lagbrott för att rädda kulturarv som annars gått förlorat. Kanske går det att dra nytta av dessa exempel när en digitalt uppdaterad pliktexemplarslag ska implementeras, skriver Pelle Snickars, professor i digitala kulturer.

1 jul 2024 • 7 min