Knappt om bibliotek i programmet

11 mar 2013 • < 1 min

Vikten av kommersiella frizoner och kravlösa mötesplatser för tankar och reflektion samt bibliotekens avgiftsfrihet – det är ungefär det som...

Vikten av kommersiella frizoner och kravlösa mötesplatser för tankar och reflektion samt bibliotekens avgiftsfrihet – det är ungefär det som återfinns ifråga om bibliotek i socialdemokraternas nya partiprogram.

 I slutet av februari presenterade Socialdemokraterna sitt nya partiprogram som ska behandlas på kongressen i april.

I det framhåller man vikten av att skapa ett kunskapssamhälle byggt på både bildning och utbildning, öppet och tillgängligt för alla på likvärdiga villkor. För detta, skriver man, krävs en politik som binder samman kravet på en god skola för alla och ett livslångt lärande. Här menar man att folkbildningen har en stor roll att spela. På forskningens område anser man att tvär- och mångvetenskaplig forskning bör stimuleras och att kontaktytorna mellan teknisk och humanistisk forskning ska breddas. Biblioteken, slår man fast, ska vara avgiftsfria. Mer specifikt än så lyfts inte biblioteken i partiprogrammet. Kulturen i allmänhet måste ha ”mötesplatser för samtal och reflexion utan ekonomiska avkastningskrav och utan den styrning, som sådana krav alltid medför”.

När det gäller den digitala utvecklingen (kommunikationstekniken) konstaterar man att den ”ställer kulturpolitiken inför nya möjligheter och utmaningar”. Möjligheterna handlar om att fler kan bli delaktiga, utmaningarna om kommersiell likriktning.

Allas delaktighet ser man som en central uppgift för kulturpolitiken som handlar om  att ”göra konstens olika uttrycksformer tillgängliga för alla, barn och vuxna i hela landet.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min