Knappt om bibliotek i programmet

11 mar 2013 • < 1 min

Vikten av kommersiella frizoner och kravlösa mötesplatser för tankar och reflektion samt bibliotekens avgiftsfrihet – det är ungefär det som...

Vikten av kommersiella frizoner och kravlösa mötesplatser för tankar och reflektion samt bibliotekens avgiftsfrihet – det är ungefär det som återfinns ifråga om bibliotek i socialdemokraternas nya partiprogram.

 I slutet av februari presenterade Socialdemokraterna sitt nya partiprogram som ska behandlas på kongressen i april.

I det framhåller man vikten av att skapa ett kunskapssamhälle byggt på både bildning och utbildning, öppet och tillgängligt för alla på likvärdiga villkor. För detta, skriver man, krävs en politik som binder samman kravet på en god skola för alla och ett livslångt lärande. Här menar man att folkbildningen har en stor roll att spela. På forskningens område anser man att tvär- och mångvetenskaplig forskning bör stimuleras och att kontaktytorna mellan teknisk och humanistisk forskning ska breddas. Biblioteken, slår man fast, ska vara avgiftsfria. Mer specifikt än så lyfts inte biblioteken i partiprogrammet. Kulturen i allmänhet måste ha ”mötesplatser för samtal och reflexion utan ekonomiska avkastningskrav och utan den styrning, som sådana krav alltid medför”.

När det gäller den digitala utvecklingen (kommunikationstekniken) konstaterar man att den ”ställer kulturpolitiken inför nya möjligheter och utmaningar”. Möjligheterna handlar om att fler kan bli delaktiga, utmaningarna om kommersiell likriktning.

Allas delaktighet ser man som en central uppgift för kulturpolitiken som handlar om  att ”göra konstens olika uttrycksformer tillgängliga för alla, barn och vuxna i hela landet.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min