Knappt om bibliotek i programmet

11 mar 2013 • < 1 min

Vikten av kommersiella frizoner och kravlösa mötesplatser för tankar och reflektion samt bibliotekens avgiftsfrihet – det är ungefär det som...

Vikten av kommersiella frizoner och kravlösa mötesplatser för tankar och reflektion samt bibliotekens avgiftsfrihet – det är ungefär det som återfinns ifråga om bibliotek i socialdemokraternas nya partiprogram.

 I slutet av februari presenterade Socialdemokraterna sitt nya partiprogram som ska behandlas på kongressen i april.

I det framhåller man vikten av att skapa ett kunskapssamhälle byggt på både bildning och utbildning, öppet och tillgängligt för alla på likvärdiga villkor. För detta, skriver man, krävs en politik som binder samman kravet på en god skola för alla och ett livslångt lärande. Här menar man att folkbildningen har en stor roll att spela. På forskningens område anser man att tvär- och mångvetenskaplig forskning bör stimuleras och att kontaktytorna mellan teknisk och humanistisk forskning ska breddas. Biblioteken, slår man fast, ska vara avgiftsfria. Mer specifikt än så lyfts inte biblioteken i partiprogrammet. Kulturen i allmänhet måste ha ”mötesplatser för samtal och reflexion utan ekonomiska avkastningskrav och utan den styrning, som sådana krav alltid medför”.

När det gäller den digitala utvecklingen (kommunikationstekniken) konstaterar man att den ”ställer kulturpolitiken inför nya möjligheter och utmaningar”. Möjligheterna handlar om att fler kan bli delaktiga, utmaningarna om kommersiell likriktning.

Allas delaktighet ser man som en central uppgift för kulturpolitiken som handlar om  att ”göra konstens olika uttrycksformer tillgängliga för alla, barn och vuxna i hela landet.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min