Knappt om bibliotek i programmet

11 mar 2013 • < 1 min

Vikten av kommersiella frizoner och kravlösa mötesplatser för tankar och reflektion samt bibliotekens avgiftsfrihet – det är ungefär det som...

Vikten av kommersiella frizoner och kravlösa mötesplatser för tankar och reflektion samt bibliotekens avgiftsfrihet – det är ungefär det som återfinns ifråga om bibliotek i socialdemokraternas nya partiprogram.

 I slutet av februari presenterade Socialdemokraterna sitt nya partiprogram som ska behandlas på kongressen i april.

I det framhåller man vikten av att skapa ett kunskapssamhälle byggt på både bildning och utbildning, öppet och tillgängligt för alla på likvärdiga villkor. För detta, skriver man, krävs en politik som binder samman kravet på en god skola för alla och ett livslångt lärande. Här menar man att folkbildningen har en stor roll att spela. På forskningens område anser man att tvär- och mångvetenskaplig forskning bör stimuleras och att kontaktytorna mellan teknisk och humanistisk forskning ska breddas. Biblioteken, slår man fast, ska vara avgiftsfria. Mer specifikt än så lyfts inte biblioteken i partiprogrammet. Kulturen i allmänhet måste ha ”mötesplatser för samtal och reflexion utan ekonomiska avkastningskrav och utan den styrning, som sådana krav alltid medför”.

När det gäller den digitala utvecklingen (kommunikationstekniken) konstaterar man att den ”ställer kulturpolitiken inför nya möjligheter och utmaningar”. Möjligheterna handlar om att fler kan bli delaktiga, utmaningarna om kommersiell likriktning.

Allas delaktighet ser man som en central uppgift för kulturpolitiken som handlar om  att ”göra konstens olika uttrycksformer tillgängliga för alla, barn och vuxna i hela landet.

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min