Mer digital hjälp i Motala

20 sep 2018 • 2 min

I Biblioteksbladet nr 6 tittar vi närmare på regeringens satsning Stärkta bibliotek. En av de som fått pengar är Motala bibliotek som bland annat utökar sitt digidelcenter med en IKT-pedagog.

Gunilla Kvissberg, 90 år, får digital hjälp på biblioteket, här med Emelie Ekholm, handledare. Sin padda använder hon för att hålla kontakt med barn och barnbarn. Foto: Birgitta Hellman Magnusson.
Gunilla Kvissberg, 90 år, får digital hjälp på biblioteket, här med Emelie Ekholm, handledare. Sin padda använder hon för att hålla kontakt med barn och barnbarn. Foto: Birgitta Hellman Magnusson.

Förra sommaren öppnade ett nytt digitalt centrum i Motala bibliotek. Syftet med centret är att minska de digitala klyftorna hos befolkningen – hit kan Motalaborna komma för att få digital första hjälpen eller lära sig att programmera. På plats finns personal som förutom svenska pratar arabiska, amhariska, tigrinja och somaliska.

Digidelcentret drivs som ett treårigt projekt men planen är att det ska bli en del av bibliotekets ordinarie verksamhet. Och redan i höst ska verksamheten utökas.  Kommunen har fått 800 000 kronor från regeringens statsbidrag Stärkta bibliotek. Pengarna ska delvis gå till att projektanställa en IKT-pedagog under ett år.

– IKT-pedagogen ska stärka vår kunskap kring det digitala, säger chefen för Motala bibliotek, Birgitta Hellman Magnusson.

Bibliotekschefen Birgitta Hellman Magnusson i digidelcentret. Foto: Alexander Tergeland.
Bibliotekschefen Birgitta Hellman Magnusson i
digidelcentret. Foto: Alexander Tergeland.

IKT-pedagogen kommer att vara knuten till digidelcentret och utbilda bibliotekspersonal och allmänhet i medie- och informations­kunnighet, MIK, och ska även hjälpa till att skapa nya arbetsmetoder på biblioteket i form av kurser och kreativa workshops.

Pengarna från Stärkta bibliotek kommer ­också läggas på att deltidsanställa några så kallade brobyggare, som tillsammans ska ­jobba cirka 50 procent av en heltidstjänst. De ska arbeta uppsökande och fånga in nya målgrupper, främst barnfamiljer, i socio­ekonomiskt utsatta bostadsområden och erbjuda digital hjälp och aktiviteter.

– Brobyggarna, som ska ha olika språkkompetens, kommer att jobba på bokbussen som från och med denna höst kommer att göra längre besök i våra mångspråkiga bostadsområden, säger Birgitta Hellman Magnusson.

Motala biblioteks digidelcenter har fått uppmärksamhet ute i landet, inte minst från andra bibliotek som går i liknande tankar och flera av dem har kommit på studiebesök.

– Det har varit ett händelserikt år, vi nådde 1 500 besökare första året varav nästan hälften var barn. Digidelcentret är för alla åldrar men vi fick en rivstart bland annat på grund av skolans nya läroplan där det är mer fokus på elevernas digitala kompetens. Många lärare har besökt oss. Så det har varit fullt ös.

En orsak till att digidelcentret kommit i gång så bra är att biblioteket hela tiden har samarbetat med andra förvaltningar och även fått draghjälp av kommunens digitaliseringsstrategi där digidelcentret ingår. Det innebär att centret blivit förankrat i kommunen och inte är ett isolerat projekt som vilar tungt på bibliotekets axlar.

– Vi ska gå i den riktningen att vi försöker utveckla verksamheten med hjälp av samarbetspartners. Vi på biblioteket behöver inte göra allting utan det här ska vara en digital plats för hela kommunen. Visst blir det lite pusslande med tider, men man måste släppa på kontrollen, säger Birgitta Hellman Magnusson.

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min