Gunnar Sahlin kvar som rb

30 nov 2011 • < 1 min

Det är tydligen svårt att hitta en ny riksbibliotekarie. Idag skulle ha varit sista dagen på jobbet för Gunnar Sahlin...

Foto: Denny Lorentzen

Det är tydligen svårt att hitta en ny riksbibliotekarie. Idag skulle ha varit sista dagen på jobbet för Gunnar Sahlin och en avtackning skulle ske av KB-personalen. Men den blev inställd när det stod klart att Gunnar Sahlin ombetts av Utbildningsdepartementet att stanna kvar till dess att ny riksbibliotekarie har rekryterats.

Inga preciseringar kring hur länge det kan dröja innan en ny rekrytering kan bli aktuell har angetts. Som BBL tidigare har skrivit var det tio sökanden till tjänsten som ny riksbibliotekarie. Tre ska ha funnits kvar i en slutomgång. Nu tycks ingen bland de sökande vara aktuell. Eller hur ska man annars tolka den långbänk som detta tycks bli? Ska man från departementets sida ta nya tag nu? Rentav annonsera ut tjänsten på nytt? Frågorna hopar sig.

I det nummer av BBL som just gått till produktion (nr 10/2011) publicerar vi en intervju av Gunnar Sahlin med anledning av hans (i alla fall då) förestående pensionering. Vi trodde vi var lite sent ute när vi bestämde tid för intervju bara någon vecka innan han formellt skulle sluta. Lite snopet kan vi konstatera att vi var för tidigt ute…

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min