Gunnar Sahlin kvar som rb

30 nov 2011 • < 1 min

Det är tydligen svårt att hitta en ny riksbibliotekarie. Idag skulle ha varit sista dagen på jobbet för Gunnar Sahlin...

Foto: Denny Lorentzen

Det är tydligen svårt att hitta en ny riksbibliotekarie. Idag skulle ha varit sista dagen på jobbet för Gunnar Sahlin och en avtackning skulle ske av KB-personalen. Men den blev inställd när det stod klart att Gunnar Sahlin ombetts av Utbildningsdepartementet att stanna kvar till dess att ny riksbibliotekarie har rekryterats.

Inga preciseringar kring hur länge det kan dröja innan en ny rekrytering kan bli aktuell har angetts. Som BBL tidigare har skrivit var det tio sökanden till tjänsten som ny riksbibliotekarie. Tre ska ha funnits kvar i en slutomgång. Nu tycks ingen bland de sökande vara aktuell. Eller hur ska man annars tolka den långbänk som detta tycks bli? Ska man från departementets sida ta nya tag nu? Rentav annonsera ut tjänsten på nytt? Frågorna hopar sig.

I det nummer av BBL som just gått till produktion (nr 10/2011) publicerar vi en intervju av Gunnar Sahlin med anledning av hans (i alla fall då) förestående pensionering. Vi trodde vi var lite sent ute när vi bestämde tid för intervju bara någon vecka innan han formellt skulle sluta. Lite snopet kan vi konstatera att vi var för tidigt ute…

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min