Gunnar Sahlin kvar som rb

30 nov 2011 • < 1 min

Det är tydligen svårt att hitta en ny riksbibliotekarie. Idag skulle ha varit sista dagen på jobbet för Gunnar Sahlin...

Foto: Denny Lorentzen

Det är tydligen svårt att hitta en ny riksbibliotekarie. Idag skulle ha varit sista dagen på jobbet för Gunnar Sahlin och en avtackning skulle ske av KB-personalen. Men den blev inställd när det stod klart att Gunnar Sahlin ombetts av Utbildningsdepartementet att stanna kvar till dess att ny riksbibliotekarie har rekryterats.

Inga preciseringar kring hur länge det kan dröja innan en ny rekrytering kan bli aktuell har angetts. Som BBL tidigare har skrivit var det tio sökanden till tjänsten som ny riksbibliotekarie. Tre ska ha funnits kvar i en slutomgång. Nu tycks ingen bland de sökande vara aktuell. Eller hur ska man annars tolka den långbänk som detta tycks bli? Ska man från departementets sida ta nya tag nu? Rentav annonsera ut tjänsten på nytt? Frågorna hopar sig.

I det nummer av BBL som just gått till produktion (nr 10/2011) publicerar vi en intervju av Gunnar Sahlin med anledning av hans (i alla fall då) förestående pensionering. Vi trodde vi var lite sent ute när vi bestämde tid för intervju bara någon vecka innan han formellt skulle sluta. Lite snopet kan vi konstatera att vi var för tidigt ute…

0 kommentarer

Senaste nytt

Almedalen

Vi ses i Visby!

Torsdagen den 29 juni handlar det om bibliotek i Almedalen. Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Svensk biblioteksförening arrangerar Biblioteksbladet en heldag med samtal och debatt på Almedalsbiblioteket. Här är programmet.

7 jun 2023 • 2 min

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min