KB utmanar med nya söktjänsten Arken

21 maj 2018 • 2 min

Nu lanserar Kungliga biblioteket Arken – en tjänst för att söka i digitaliserade arkiv. Men också en konkurrent till det befintliga Alvin som flera av universitetsbiblioteken använder.

I Arken hittar användaren arkivmaterial efter kända personer som haft betydelse för svenskt kulturliv och kulturhistoria. Bland annat Dag Hammarskjöld. Foto: Kungliga biblioteket.
I Arken hittar användaren arkivmaterial efter kända personer, bland annat Dag Hammarskjöld, som haft betydelse för svenskt kulturliv och kulturhistoria. Foto: Kungliga biblioteket.

För drygt tre år sedan lanserades Alvin, ett verktyg för digitalisering av forskningsbibliotekens arkivsamlingar och en katalogtjänst som skulle göra det lätt att hitta i och använda dem. Bakom utvecklingen står Uppsala universitetsbibliotek, men sedan 2015 drivs den tillsammans med universitetsbiblioteken i Lund och Göteborg.

Alvin rymmer i dag material från en rad forsknings- och kulturarvsinstitutioner som Naturhistoriska riksmuseet, Karolinska institutet, Kungliga vetenskapsakademien och Linnéuniversitetet och innehåller mer än 145 000 poster.

Nu presenterar Kungliga biblioteket en ny tjänst, Arken, som utmanar Alvin. Till att börja med ska Arken hysa KB:s egna samlingar, handskrifter och enskilda arkiv, men från nästa år är tanken att erbjuda den som en nationell tjänst.

– Vi behövde en ny kostym för våra personarkiv och våra enskilda arkiv. Ediffah som vi haft tidigare började blir skruttigt, säger chefen för de fysiska samlingarna på Kungliga biblioteket, Miriam Nauri.

Miriam Nauri förklarar att skälet till att man inte samarbetar med Alvinkonsortiet är att metadatan skulle bli tydligare sammanlänkad med både Libris och omvärlden i Atom, det system KB valde i stället.

– Vi vill att man ska kunna återanvända informationen i ett ekosystem som hänger ihop.

Det är ett behov man delar med övriga Bibliotekssverige. Enligt överbibliotekarien i Uppsala, Lars Burman, ligger detta också i linje med Alvins utvecklingsplaner.

Visste inte Kungliga biblioteket det? 

– Det förutsätter jag. Men man ser väl lite olika behov och lite olika vägar, säger Lars Burman.

Trots att tjänsten erbjuds nationellt nästa år tror Lars Burman inte att den kommer att påverka Alvinkonsortiet.

– I så fall måste vi hitta former för att samarbeta snarare än att konkurrera.

Den version av Arken som lanseras nu är en ren katalogsöktjänst, men den är förberedd för att liksom Alvin också kunna lagra digitala samlingar. Biträdande riksbibliotekarien Lars Ilshammar säger att KB inte ännu beslutat om de ska ta på sig den strategiska rollen att också erbjuda lagring av de digitala samlingarna.

Som ansvariga för nationell samordning, bör Kungliga biblioteket verkligen konkurrera med universitetsbiblioteken? 

– Nja, vi har ett samordningsansvar men vi har ingen formell makt över några andra institutioner. Vi kan bara samordna med mjuk hand. Just nu gör vi en förstudie, beställd av den nationella strategin, som handlar om hur en nationell digital bibliotekstjänst skulle kunna se ut. Och det är klart att Arken, och kanske Alvin, kan tänkas ingå som en delmängd i en sådan, säger Lars Ilshammar.

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min