Ny RB utsedd

1 mar 2012 • < 1 min

Nu är det klart. Gunilla Herdenberg, i dagsläget chef för Avdelningen Nationell samverkan vid Kungliga biblioteket, blir ny riksbibliotekarie efter...

Foto: Jens Gustavsson

Nu är det klart. Gunilla Herdenberg, i dagsläget chef för Avdelningen Nationell samverkan vid Kungliga biblioteket, blir ny riksbibliotekarie efter Gunnar Sahlin. Gunilla Herdenberg är 56 år och  har varit på KB sedan 2007 då hon tillträdde som chef för avdelningen Nationell samverkan. Från år 2000 och framåt var hon bibliotekschef i Lund och dessförinnan bibliotekschef i Bromölla i tio år. Hon har också arbetat en tid vid Chalmers Arkitekturbibliotek och varit vice ordförande i Svensk Biblioteksförenings styrelse.

Utbildningsdepartementet har alltså utsett en person som har en fot i folkbiblioteksvärlden och en i forskningsbiblioteksvärlden och som genom sin långa erfarenhet kommit att skaffa sig en god överblick över det samlade svenska biblioteksväsendet. En gissning är att många nu får nytt hopp ifråga om hur KB:s nya samordnande uppdrag för Sveriges bibliotek framöver kommer att hanteras.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min