Jesper Klein: ”Sverige har halkat efter digitalt”

24 maj 2019 • 2 min

Den sista utredningen i den nationella biblioteksstrategin, Biblioteket i skyn. Nationella digitala bibliotekstjänster, av Jesper Klein och Ewa Thorslund berör det område som kräver de största investeringarna. Ändå smög den ut lite obemärkt.  

Jesper Klein. Foto: Jens Östman/KB.

Vad såg ni under arbetet? 

– Att behoven av satsningar är stora. Sverige har halkat efter när det gäller digitalisering. Delvis för att Sveriges biblioteksväsende består av lokala självbestämmande enheter med egen budget. Var och en av dem har inte kraft att bedriva strategisk digitalisering. Det gör att vi behöver gemensamma lösningar som täcker hela landet, så vi kan uppnå jämlika villkor var en än befinner sig, säger Jesper Klein.

Vad krävs för att vi ska komma ikapp? 

– Statliga satsningar på nationella digitala tjänster. Vi behöver skapa bättre e-boks-och ljudbokstjänster för att främja läsning. Men också ordna bättre tillgång och ökad grad av digitalisering av vårt kultur- och kunskapsarv. Inom forskningen används böcker, tidningar, tidskrifter, ­arkiv. Men väldigt lite av det kunskapsarvet är digitaliserat. Vi behöver också öka effektiviteten i bibliotekssektorn. Till exempel genom ett nationellt bibliotekskort, vilket finns på många håll, och en nationell webblösning för biblioteken.

Hur kan biblioteken göra digitaliseringen mer ­demokratisk?  

– Genom att hjälpa till att överbrygga den digitala klyftan. Biblioteken kan ge tillgång till information via samlingar och tjänster. De kan kuratera och ta fram allsidig information, ge alternativa perspektiv på en och samma fråga. Det skiljer biblio­teken från de sociala nätverkens filterbubblor. Det handlar också om att ge tillgång kostnadsfritt och för alla.

Se film från UR Samtiden där Jesper Klein berättar om vad som kan göras för att skapa mer jämlika villkor kring tillgången till litteratur och att främja läsning i hela landet genom digitala e-medietjänster. 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min