Hoppas att biblioteken får del av välfärdsmiljarder

18 sep 2019 • 2 min

Statliga miljarder till välfärdssektorn i kommuner och landsting är en av de största posterna i budgetpropositionen. Kultur- och demokratiminister Amanda Lind hoppas att en del av pengarna satsas på bibliotek.

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind presenterar en budgetproposition fattig på biblioteksnyheter vid en pressträff i Västerås. Foto: Thord Eriksson

Strax före lunch presenterade Amanda Lind budgetpropositionen för 2020 vid ett pressmöte i matsalen på Vestmanlands Läns Tidnings redaktion i Västerås. Hon konstaterade att få reformer i propositionen rör det politikområde hon själv har ansvar för.

Många trodde och hoppades nog att propositionen skulle innehålla reformer som rör bibliotek, men så är det inte. Hur kommer det sig?

– Fokus i budgeten har varit att leverera på januariavtalet och där finns några punkter som rör mina områden och jag är glad över att vi kan återinföra kulturskolebidraget, stärka journalistiken med stärkt mediestöd och göra satsningar på demokrati och att motverka hot och hat. Sedan har vi en satsning på läsfrämjande och den rör biblioteksområdet. När det gäller biblioteken så har vi annars utkastet till den nationella biblioteksstrategin som är på remiss just nu. Där får vi återkomma när vi har berett frågan.

När är det realistiskt att förvänta sig skarpa förslag utifrån förslaget till strategin? 

– Vi ska först ta del av remissvaren. För mig var det viktigt att skicka ut strategin på remiss för att alla i lugn och ro skulle få möjlighet att ta del av den och för att vi skulle kunna samla in synpunkter på förslagen och på prioriteringarna av de reformer som föreslås.

Budgetpropositionen innehåller bland annat statliga välfärdsmiljarder till kultur och landsting. Kan dessa pengar komma biblioteken till godo?

– Absolut, när vi stärker de generella bidragen till kommunerna med välfärdsmiljarderna är det klart att  det finns goda möjligheter för kommunerna att fortsätta satsa på biblioteken. Sedan har vi satsningen på stärkta bibliotek (250 miljoner per år till 2020, reds anm) som fortsätter att rulla. Så staten har fortfarande bibliotek som prioriterad verksamhet.

Reformer kan dröja flera år – ser du några speciella behov att möta snabbt?

– Det är svårt att beskriva hur viktiga biblioteken är för det svenska kulturlivet och som en arena för möten och demokrati. Att det finns ett tillgängligt bibliotek i varje kommun ser jag som en viktig välfärdsfråga, demokratifråga och kulturfråga. Så jag hoppas naturligtvis att kommunerna fortsätter att prioritera biblioteken i sina budgetar. Sedan är det min uppfattning att vi har höjt nivån på debatten om biblioteken. De är mer aktuella nu, de diskuteras mer och vi visar från nationellt håll hur betydelsefulla de är.  Allt detta sammantaget innebär en förstärkning av biblioteken.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min