Prisceremoni

17 okt 2013 • < 1 min

Svensk Biblioteksförening tänkte om när det gällde monterplacering och innehåll under Bok & Bibliotek. Nu har man också tänkt om...

Svensk Biblioteksförening tänkte om när det gällde monterplacering och innehåll under Bok & Bibliotek. Nu har man också tänkt om beträffande utdelningen av föreningens priser. Idag blir det under festliga former utdelning av föreningens samtliga priser i Rotundan på Stockholms stadsbibliotek. Total ska 200 000 kronor fördelas på sju priser.

Sveriges biblioteks utmärkelser är sju till antalet varav tre belönar upphovsmän inom barn- och ungdomslitteraturen: Nils Holgersson-plaketten (1950) för föregående års bästa barn- och ungdomsbok, Elsa Beskow-plaketten (1958) för föregående års bästa bilderbok för barn samt Carl von Linné-plaketten (1998) för föregående års bästa fackbok för barn.

Tre av föreningens utmärkelser syftar till att uppmärksamma personer eller verksamheter inom biblioteksområdet: Bengt Hjelmqvists pris (1964) belönar framstående insatser på folkbiblioteksområdet; Greta Renborgs pris (1986) uppmärksammar bibliotek eller biblioteksanställda som lyckats med god marknadsföring och/eller arbetar i Greta Renborgs anda; Collijnpriset (1995) slutligen belönar den student som skrivit föregående års bästa uppsats i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap.

Prissumman för var och en av dessa priser är 25 000 kronor.

Sedan 1974 har många av Sveriges och svenskfinlands främsta författare har fått motta föreningens skönlitterära pris, Aniarapriset. Det delas årligen ut till en svenskspråkig skönlitterär författare som får 50 000 kronor.

 Medlemmar och vänner är välkomna till ceremonien som förgylls med uppträdande av Richard Wolff, Anna Järvinen och Nobelkören.

 Tid: Kl 17-18
Plats Rotundan, Stockholms stadsbibliotek, Sveavägen 73.

0 kommentarer

Senaste nytt

Almedalen

Vi ses i Visby!

Torsdagen den 29 juni handlar det om bibliotek i Almedalen. Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Svensk biblioteksförening arrangerar Biblioteksbladet en heldag med samtal och debatt på Almedalsbiblioteket. Här är programmet.

7 jun 2023 • 2 min

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min