Prisceremoni

17 okt 2013 • < 1 min

Svensk Biblioteksförening tänkte om när det gällde monterplacering och innehåll under Bok & Bibliotek. Nu har man också tänkt om...

Svensk Biblioteksförening tänkte om när det gällde monterplacering och innehåll under Bok & Bibliotek. Nu har man också tänkt om beträffande utdelningen av föreningens priser. Idag blir det under festliga former utdelning av föreningens samtliga priser i Rotundan på Stockholms stadsbibliotek. Total ska 200 000 kronor fördelas på sju priser.

Sveriges biblioteks utmärkelser är sju till antalet varav tre belönar upphovsmän inom barn- och ungdomslitteraturen: Nils Holgersson-plaketten (1950) för föregående års bästa barn- och ungdomsbok, Elsa Beskow-plaketten (1958) för föregående års bästa bilderbok för barn samt Carl von Linné-plaketten (1998) för föregående års bästa fackbok för barn.

Tre av föreningens utmärkelser syftar till att uppmärksamma personer eller verksamheter inom biblioteksområdet: Bengt Hjelmqvists pris (1964) belönar framstående insatser på folkbiblioteksområdet; Greta Renborgs pris (1986) uppmärksammar bibliotek eller biblioteksanställda som lyckats med god marknadsföring och/eller arbetar i Greta Renborgs anda; Collijnpriset (1995) slutligen belönar den student som skrivit föregående års bästa uppsats i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap.

Prissumman för var och en av dessa priser är 25 000 kronor.

Sedan 1974 har många av Sveriges och svenskfinlands främsta författare har fått motta föreningens skönlitterära pris, Aniarapriset. Det delas årligen ut till en svenskspråkig skönlitterär författare som får 50 000 kronor.

 Medlemmar och vänner är välkomna till ceremonien som förgylls med uppträdande av Richard Wolff, Anna Järvinen och Nobelkören.

 Tid: Kl 17-18
Plats Rotundan, Stockholms stadsbibliotek, Sveavägen 73.

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min