Prisceremoni

17 okt 2013 • < 1 min

Svensk Biblioteksförening tänkte om när det gällde monterplacering och innehåll under Bok & Bibliotek. Nu har man också tänkt om...

Svensk Biblioteksförening tänkte om när det gällde monterplacering och innehåll under Bok & Bibliotek. Nu har man också tänkt om beträffande utdelningen av föreningens priser. Idag blir det under festliga former utdelning av föreningens samtliga priser i Rotundan på Stockholms stadsbibliotek. Total ska 200 000 kronor fördelas på sju priser.

Sveriges biblioteks utmärkelser är sju till antalet varav tre belönar upphovsmän inom barn- och ungdomslitteraturen: Nils Holgersson-plaketten (1950) för föregående års bästa barn- och ungdomsbok, Elsa Beskow-plaketten (1958) för föregående års bästa bilderbok för barn samt Carl von Linné-plaketten (1998) för föregående års bästa fackbok för barn.

Tre av föreningens utmärkelser syftar till att uppmärksamma personer eller verksamheter inom biblioteksområdet: Bengt Hjelmqvists pris (1964) belönar framstående insatser på folkbiblioteksområdet; Greta Renborgs pris (1986) uppmärksammar bibliotek eller biblioteksanställda som lyckats med god marknadsföring och/eller arbetar i Greta Renborgs anda; Collijnpriset (1995) slutligen belönar den student som skrivit föregående års bästa uppsats i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap.

Prissumman för var och en av dessa priser är 25 000 kronor.

Sedan 1974 har många av Sveriges och svenskfinlands främsta författare har fått motta föreningens skönlitterära pris, Aniarapriset. Det delas årligen ut till en svenskspråkig skönlitterär författare som får 50 000 kronor.

 Medlemmar och vänner är välkomna till ceremonien som förgylls med uppträdande av Richard Wolff, Anna Järvinen och Nobelkören.

 Tid: Kl 17-18
Plats Rotundan, Stockholms stadsbibliotek, Sveavägen 73.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min