Prisceremoni

17 okt 2013 • < 1 min

Svensk Biblioteksförening tänkte om när det gällde monterplacering och innehåll under Bok & Bibliotek. Nu har man också tänkt om...

Svensk Biblioteksförening tänkte om när det gällde monterplacering och innehåll under Bok & Bibliotek. Nu har man också tänkt om beträffande utdelningen av föreningens priser. Idag blir det under festliga former utdelning av föreningens samtliga priser i Rotundan på Stockholms stadsbibliotek. Total ska 200 000 kronor fördelas på sju priser.

Sveriges biblioteks utmärkelser är sju till antalet varav tre belönar upphovsmän inom barn- och ungdomslitteraturen: Nils Holgersson-plaketten (1950) för föregående års bästa barn- och ungdomsbok, Elsa Beskow-plaketten (1958) för föregående års bästa bilderbok för barn samt Carl von Linné-plaketten (1998) för föregående års bästa fackbok för barn.

Tre av föreningens utmärkelser syftar till att uppmärksamma personer eller verksamheter inom biblioteksområdet: Bengt Hjelmqvists pris (1964) belönar framstående insatser på folkbiblioteksområdet; Greta Renborgs pris (1986) uppmärksammar bibliotek eller biblioteksanställda som lyckats med god marknadsföring och/eller arbetar i Greta Renborgs anda; Collijnpriset (1995) slutligen belönar den student som skrivit föregående års bästa uppsats i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap.

Prissumman för var och en av dessa priser är 25 000 kronor.

Sedan 1974 har många av Sveriges och svenskfinlands främsta författare har fått motta föreningens skönlitterära pris, Aniarapriset. Det delas årligen ut till en svenskspråkig skönlitterär författare som får 50 000 kronor.

 Medlemmar och vänner är välkomna till ceremonien som förgylls med uppträdande av Richard Wolff, Anna Järvinen och Nobelkören.

 Tid: Kl 17-18
Plats Rotundan, Stockholms stadsbibliotek, Sveavägen 73.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min

Ledare

Används bibliotekens potential som läsfrämjare?

Det talas mycket om bibliotekens viktiga roll för att främja läsandet i Sverige. Men bibliotekspersonalen ges ingen eller väldigt lite tid för egen läsning. Och allra konstigast är att de inte ens pratar om det själva, skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

19 sep 2022 • 2 min