Prisceremoni

17 okt 2013 • < 1 min

Svensk Biblioteksförening tänkte om när det gällde monterplacering och innehåll under Bok & Bibliotek. Nu har man också tänkt om...

Svensk Biblioteksförening tänkte om när det gällde monterplacering och innehåll under Bok & Bibliotek. Nu har man också tänkt om beträffande utdelningen av föreningens priser. Idag blir det under festliga former utdelning av föreningens samtliga priser i Rotundan på Stockholms stadsbibliotek. Total ska 200 000 kronor fördelas på sju priser.

Sveriges biblioteks utmärkelser är sju till antalet varav tre belönar upphovsmän inom barn- och ungdomslitteraturen: Nils Holgersson-plaketten (1950) för föregående års bästa barn- och ungdomsbok, Elsa Beskow-plaketten (1958) för föregående års bästa bilderbok för barn samt Carl von Linné-plaketten (1998) för föregående års bästa fackbok för barn.

Tre av föreningens utmärkelser syftar till att uppmärksamma personer eller verksamheter inom biblioteksområdet: Bengt Hjelmqvists pris (1964) belönar framstående insatser på folkbiblioteksområdet; Greta Renborgs pris (1986) uppmärksammar bibliotek eller biblioteksanställda som lyckats med god marknadsföring och/eller arbetar i Greta Renborgs anda; Collijnpriset (1995) slutligen belönar den student som skrivit föregående års bästa uppsats i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap.

Prissumman för var och en av dessa priser är 25 000 kronor.

Sedan 1974 har många av Sveriges och svenskfinlands främsta författare har fått motta föreningens skönlitterära pris, Aniarapriset. Det delas årligen ut till en svenskspråkig skönlitterär författare som får 50 000 kronor.

 Medlemmar och vänner är välkomna till ceremonien som förgylls med uppträdande av Richard Wolff, Anna Järvinen och Nobelkören.

 Tid: Kl 17-18
Plats Rotundan, Stockholms stadsbibliotek, Sveavägen 73.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min