Rättvisa i ett digitalt samhälle

21 mar 2024 • 4 min

I takt med digitaliseringen utestängs de som är beroende av kontanter från den officiella ekonomin. Det är personer som redan är utsatta, ändå saknas sätt att hantera de orättvisor som uppstår, enligt Lena Halldenius som inledningstalade på Marskonferensen.

– Vi har inga koncept för att hantera nya typer av utsatthet i det samhälle som uppstår som en konsekvens av teknologisk förändring, säger Lena Halldenius som talade på Marskonferensen. Foto: Annika Clemens

Nyligen genomförde Härnösands bibliotek en undersökning bland sina besökare om hur många som ville kunna fortsätta att betala kontant. Det handlar inte om några stora summor, utan om betalning för utskrifter och i de fall vuxna behöver skaffa nytt bibliotekskort. Bara hämtningen av kontanterna som skedde månadsvis kostade mer än de pengar biblioteket fick in, berättar Anna Troy från Härnösands stadsbibliotek.

Anna Troy, Härnösands stadsbibliotek. Foto: Annika Clemens

– Undersökningen visade att det var flera som ville ha kvar kontanthanteringen, inte bara de som inte hade bankkort, utan det fanns andra anledningar. Vi valde att ha kvar kontanthanteringen.

När Marskonferensen i Umeå drog i gång på torsdagen var det med en genomgång om hur den minskande kontanthanteringen i samhället hänger ihop med mänskliga rättigheter för de personer som av olika anledningar är utestängda från den digitala ekonomin. Lena Halldenius, filosof och professor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet, inledde med att konstatera att vi behöver gå från att se mänskliga rättigheter som en kultur i stället för en lista.

– Vi har en listmani inom mänskliga rättigheter, vi har 29 mänskliga rättigheter och vi talar om den som rätter på en meny, vi tar en i taget.

Men när samhället digitaliseras, och vi i Sverige har målet att bli bäst i världen på digitalisering, skapas nya orättvisor. Orättvisor då personer som inte hanterar digitala betalningssätt inte kan åka buss, betala i affärer eller göra rätt för sig på allt fler platser. Det skapar problem som vi kanske inte var förberedda på.

– Det är en rättighetsfråga, men det gängse sättet att tala om rättigheter fångar inte det här. Därför behöver vi gå från att tala om rättigheter som listor till att tala om kultur.

I ett forskningsprojekt har Lena Halldenius tillsammans med kollegor på Lunds universitet studerat hur personer som är hänvisade till att använda kontanter inte får sina rättigheter tillgodosedda. Ett av en lång rad exempel är att det inte längre går att åka buss i Malmö om man inte kan betala digitalt.

Och de som drabbas är de som redan är utsatta: personer med funktionsnedsättning, äldre som är ovana och osäkra vid digitala lösningar och fattiga personer som inte har kredit och kanske saknar bank-id.

– Om fattigdom och social utsatthet är problemet så är inte information och bättre app-design lösningen, säger Lena Halldenius.

En slutsats från studien var att personer som är beroende av kontanter inte bara är utestängda från den officiella ekonomin, utan kanske snarare är inlåsta i en kontantbubbla. De rör sig mellan de få butiker och kaféer som fortfarande tar emot kontanter.

Lena Halldenius inledningstalade på Marskonferensen 2024. Foto: Annika Clemens

Forskarna kunde också konstatera att det rör sig om en trivialisering av en grupp människors problem.

– Vilka problem är värda att beakta? Vilka erfarenheter räknas som relevant kunskap? Valet att kunna betala med kontanter anses inte vara ett viktigt val. Det spelar ingen roll för de flesta, men om du är beroende av kontanter är budskapet: det du har att berätta när vi ställer om samhället är inte beaktansvärd kunskap, säger Lena Halldenius.

Exemplet med den digitala ekonomin visar hur våra listor över mänskliga rättigheter inte täcker in alla aspekter.

– Om man utgår från listan hittar vi inte den här problematiken. Därför bör man tala om mänskliga rättigheter som kultur.

Hur hänger då detta ihop med biblioteken?

– Biblioteken är intressanta som sådana för de har en så viktig demokratisk roll. De är också en plats som många besöker och en plats som används som ingång i samhället.

I sin fortsatta forskning vill hon ta reda på hur bibliotekarier ser på det digitala utanförskapet. Hur tjänsterna utformas på biblioteken och hur de möter en ny typ av utsatthet.

– Bibliotekarier utför ju inte bara bibliotekstjänster i dag. De har många roller och det är otillfredsställande, för det är ju inte så det ska gå till.

Marskonferensen 2024 hålls i Umeå, den 20-22 mars, och leds av Eva Gustafsson. Foto: Annika Clemens

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Nyheter

Blev du lurad?

Färgkoordinerade böcker i Höganäs, litteratur för vänsterhänta i Järfälla och utlån av sol-el i Ljungby. Många bibliotek skämtade på första april.

2 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Lätt att få jobb för bibliotekarier

I takt med att AI används alltmer kommer bibliotekariernas kompetens att bli mer eftertraktad. Det spår Saco i sin senaste rapport och slår fast att det kommer att vara fortsatt lätt för bibliotekarier att hitta jobb.

27 mar 2024 • < 1 min