Resa genom de stängda bibliotekens Östergötland

17 nov 2020 • 7 min

När biblioteken stänger för besökare finns det tid för utbildning, gallring och städning. Men när Biblioteksbladet släpps in bakom de låsta dörrarna är det inte några glada bibliotekarier som möter upp. ”Jag skulle hellre ha öppet istället för att städa.”

Ett bibliotek i bruksortens köpcentrum där personalen tycker att det är rimligt att hålla stängt för besökare, ett annat i en sommarstad med begränsat antal besökare på vinterhalvåret. Och så ett tredje i storstaden där invånarna köar utanför entrén för att få hämta böcker.

Biblioteksbladet åkte på roadtrip i Östergötland, där alla 44 folkbibliotek har stängt på grund av covid-19, och mötte bibliotekarier som oroade sig för sina besökare.

I slutet av oktober fattade Östergötlands kommundirektörer beslutet att stänga alla folkbibliotek, små som stora, för att minska risken för smittspridning.

Det var höstlov och Finspångs bibliotekschef Therése Källholm var på semester när Folkhälsomyndigheten meddelade att smittspridningen hade ökat så mycket i länet att lokala allmänna råd skulle införas. Sent samma kväll fick hon höra att kommuncheferna skulle diskutera biblioteken på ett möte morgonen därpå. Mindre än en timme före öppning på fredagen fick hon nästa besked: Kommunens folkbibliotek skulle stänga för besökare i åtminstone tre veckor.

Vi kan inte leva utan biblioteket. Tyvärr, så är läget.

Meddelande från biblioteksbesökare i Norrköping

Hon ringde in till kollegorna och bad dem sätta upp skyltar om att biblioteket var stängt. Då var hon inte beredd på beslutet.

– I våras hade jag sagt ja, men nej, nu trodde jag inte att de skulle stänga, säger hon.

Therése Källholm, bibliotekschef i Finspång.

Men hon tycker ändå att det är rimligt.

– Det här är inte något som någon inom biblioteksvärlden önskar, med tanke på det uppdrag vi har. Men jag tycker att det är viktigt att vi är med och bidrar. Det är en viktig markör att vi måste ta det här på allvar nu, säger hon.

Förra hösten flyttade biblioteket in i nya lokaler i köpcentret Kristallen, granne med banken, mataffären och Systembolaget.

– Riktlinjerna säger att man inte ska besöka köpcentrum, då skulle det bli motsägelsefullt om vi lockade besökare till biblioteket genom att ha öppet, säger Therése Källholm.

Under stängningen passar de på att planera nya digitala programpunkter.

– Vi försöker tänka nytt, det kan vara ett nytt sätt att nå personer i våra prioriterade målgrupper som kanske inte kommer till biblioteket vanligtvis.

Regina Svensson och Dag Odenhall har fullt upp med att ta emot reservationer.

Det är helt tyst inne i biblioteket, men biblioteksassistenterna Regina Svensson och Dag Odenhall har fullt upp ändå. I tre veckor erbjuds Finspångsborna lån via telefon eller internet. Böckerna hämtas utanför biblioteket på en bokad tid. De allra flesta är positivt överraskade av servicen som finns trots att biblioteket har stängt.

– Många tackar oss för servicen och vi får flera trevliga kommentarer, säger Regina Svensson.

Det blir många samtal från låntagare som ringer eller mejlar in bokbeställningar.

– Det blir nästan mer social kontakt med biblioteksbesökarna nu eftersom de ringer och vi hanterar utlåning och utlämning åt dem. När vi har öppet är det många som sköter sina reservationer och lån själva, säger Dag Odenhall.

Det svåraste med stängningen är att neka de besökare som behöver hjälp med digitala tjänster. Många kommer till biblioteket för att skriva ut blanketter till exempelvis arbetsförmedlingen eller socialkontoret.

– Om restriktionerna förlängs måste det ses över, säger Clara Nyström, barnbibliotekarie.

Drygt fem mil bort mot kusten ligger småstadsidyllen Söderköping intill Göta kanal. På somrarna vimlar det av människor här, men en sen höstdag är det stilla på gatorna kring biblioteket Stinsen. Dörrarna är låsta och därinne är det lika tyst som på gamla tiders bibliotek.

Marie Eriksson med Molly Teleman, bibliotekarie som har telefonvakt i Söderköping. – Det är väldigt uppskattat, säger hon.

– Fy vad tråkigt. Luften går ur en lite, säger Marie Eriksson, tillförordnad verksamhetsansvarig på biblioteket.

Hon fick beskedet att biblioteket skulle hålla stängt klockan 9.30 på fredagsmorgonen.

– Vi skulle öppna klockan tio, så vi öppnade inte alltså. Det gick väldigt fort.

Många program var planerade och de fick ringa runt och boka av.

I våras, när pandemin kom, gick antalet besök ner kraftigt. Till hösten kom en del besökare tillbaka, men det var fortfarande inte som vanligt.

– Mot bakgrund av det tyckte jag att vi kunde ha öppet. Jag skickade ett förslag till kommunledningen om att begränsa antalet personer i lokalen. Sedan hade kommundirektörerna i Östergötland ett möte som resulterade i att samtliga valde att stänga sina bibliotek.

Personalen har telefonvakt och lämnar ut böcker på beställning. När de får tid över har de uppmanats att utbilda sig via Digiteket, ta del av Bokmässans digitala sändningar och så ska de hålla en bokcirkel tillsammans.

Bara personalen finns på plats i Söderköpings bibliotek.

Marie Eriksson har acceptans för beslutet att stänga. Biblioteket drar sitt strå till stacken och skickar en signal om att det är allvar. Men hon hade samtidigt gärna sett att kommunledningen hade klassat biblioteket som samhällsviktig verksamhet.

– Det är väldigt kluvet. Här kan man läsa tidningen och det finns hjälp att ta fram information för dem som inte får tag på det annars, säger hon och fiskar upp nycklarna på väg mot utgången.

– Jag låser upp. Det är ju som ett fort här.

En vakt släpper in några få besökare i taget så att ingen trängsel ska skapas i foajén i Norrköpings stadsbibliotek där låntagarna kan hämta reserverade böcker.

Utanför stadsbiblioteket i den gamla arbetarstaden Norrköping ringlar sig kön med biblioteksbesökare, ibland runt hörnan och vidare ner på Drottninggatan.

– Det är inte kul att biblioteket är stängt, säger Inger Berg.

Hon väntar på att bli insläppt av vakten för att hämta en bok som hon har reserverat.

– Men det här är bra, lägger hon till och säger att hon uppskattar att det ändå går att låna böcker.

Inger Berg och Aihm Kabani letar upp sina böcker som de har reserverat. – Det här är okej, vi har covid-19 nu, säger Aihm Kabani.

Det första besökarna möts av när de släpps in, några åt gången, är en handspritsflaska i foajén. Därefter kan de gå till en hylla och hämta reserverade böcker eller lämna tillbaka böcker i ett bokinkast. Sedan släpps de ut genom den andra dörren för att hålla avstånd till de som väntar. Öppningen in till biblioteket har blockerats med skärmskydd och bokvagnar för att ingen ska smita in i bokhallen.

– Många har hört av sig till kommunen och sagt att man inte bör stänga biblioteken, säger Sofia Larsson, bibliotekarie.

En man som brukar studera på biblioteket sms:ade henne: ”Vi kan inte leva utan biblioteket. Tyvärr, så är läget”, löd meddelandet.

Fy vad tråkigt. Luften går ur en lite

Marie Eriksson, tillförordnad verksamhetschef på Söderköpings bibliotek

Stadsbiblioteket i Norrköping passar på att utveckla verksamheten under stängningen och se över både det yttre och inre arbetet.

– Jag vill att vi ska se över hela vårt sätt att arbeta. Det finns en möjlighet att diskutera det tillsammans nu när info-diskarna inte behöver bemannas, säger Anna-Lena Grusell, bibliotekschef i Norrköping.

Samtidigt reserverar folk fler böcker än vanligt och det tar en del tid för personalen. Därutöver hinner de med sånt de inte hinner med i vanliga fall, som att gallra och städa lite extra.

– Jag skulle hellre ha öppet istället för att städa, men det är ganska illa med smittspridningen här i Östergötland, säger Sofia Larsson.

Caroline Johansson, bokbusschaufför, Sofia Larsson, bibliotekarie och Soura Abdalhamed, biblioteksassistent i Norrköping.

Hon känner ingen i personalen som vill ha stängt, säger hon apropå debatten om bibliotekarier som känner ”stängningsglädje”. Men hon har sett kommentarerna på sociala medier om jobbiga besökare.

Det har Marie Eriksson i Söderköping också.

– Jag kände igen det där lite från Facebook. Många är rädda och tycker att deras chefer inte har tagit ansvar. Det kan uppfattas som att de kanske vill ha stängt. Den oron finns i övriga samhället också.

Clara Nyström i Finspång tror att de som ger uttryck för en lättnad när biblioteket stänger kanske känner att deras chef inte lyssnar på deras oro.

– Vi har det inte så här, men om man upplever att man inte blir tagen på allvar, då kan det vara skönt att någon annan säger ”stäng”.

Clara Nyström, barnbibliotekarie i Finspång.

Enligt Clara Nyström är de allra flesta bekymrade för att folk som behöver hjälp med digitala tjänster inte får det.

Men kan stängningen leda till att andra institutioner inser att de inte lättvindigt kan skicka sina kunder till biblioteket för att skriva ut dokument? Clara Nyström hoppas det, men undrar också hur det blir när biblioteken öppnar för besökare igen.

– Kommer det bli rusning då eller kommer det tyvärr finnas folk som har vant sig av vid att gå till biblioteket?

Besökarna köar utanför Norrköpings stadsbibliotek. Foto: Annika Clemens

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Bibliotek oförberedda på lag om tillgänglighet

Nästa sommar träder en ny lag om tillgängliga medier i kraft. Myndigheten för tillgängliga medier informerar just nu bibliotekspersonal, men bilden är ännu oklar. "Vi vet inte riktigt hur bibliotek och läsare kommer påverkas."

23 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min