Röster från landet

19 mar 2020 • 4 min

Den ekonomiska situationen på biblioteken varierar från kommun till kommun. Men oron finns, liksom beroendet av statens tillfälliga pengar till stärkta bibliotek.

Lund, Skåne

Beroende av bidrag

Karin Bergendorff, bibliotekschef i Lund. Foto: Pia Svensson Bengtsson

2020 blir ett händelserikt år i Lund. Tre nya bibliotek ska öppnas, samtidigt som den ordinarie verksamheten ska spara.
– De nya biblioteken är ett rent politiskt beslut. Man har sett att det saknas bibliotek i vissa stadsdelar och tycker att det är viktigt att åtgärda. Sen får vi ta fram osthyveln för att spara på resten. Arbetet med digitalisering och tillgänglighet tar också mycket resurser, säger Karin Bergendorff, bibliotekschef i Lund.

Precis som för andra verksamheter i kommunen ligger sparkravet på två procent. En del kommer att sparas på tidningar och tidskrifter och de kommer även att dra in på vikarier. Dessutom ska de ersätta bokbussen med en bokbil. Enligt Karin Bergendorff var bussen gammal och en bil är smidigare och är egentligen mer lämpad för Lunds trånga gator.
– De bemannade öppettiderna är däremot heliga. Under hösten 2020 kommer ytterligare fyra bibliotek att bli meröppna vilket göra att Lund får fyra meröppna bibliotek, säger hon.
Trots årets nedskärningar är Karin Bergendorff optimistisk. Hon tror att de möjligen får ett år till med nedskärningar innan nästa val närmar sig.
– Då brukar det inte bli besparingar på samma sätt. Sen har vi en hel del tillfälliga bidrag och det finns projektpengar att söka, men jag vet inte om det egentligen är rätt väg att gå. Det vore bättre om staten höjde de generella anslagen.

Ånge, Medelpad

Obemannad tid vanligare

Peter Gunnarsson, kulturchef i Ånge. Foto: Maria Öberg

I Ånge blir befolkningen allt äldre och inflyttningen till kommunen minskar. Därför tvingas all kommunal verksamhet att spara pengar under 2020. Centralbiblioteket i Ånge har fått se sin budget för 2020 minska med över åtta procent jämfört med 2019.
– På ett litet bibliotek i en liten kommun som vår slår det hårt och vi kommer att behöva sänka vår ambitionsnivå, säger Peter Gunnarsson, kulturchef i Ånge.
För att möta sparkraven kommer personalen att minskas med en halvtidstjänst och öppettiderna att ses över. Eventuellt kommer den obemannade öppettiden utökas.
– Problemet är att våra lokaler ligger insprängda i ett större hus så det är inte självklart att folk kan komma in när biblioteket
inte är bemannat, säger Peter Gunnarsson.

På det stora hela tror Peter Gunnarsson att det ändå inte blir några större förändringar i verksamheten. Däremot blir arbetsbelastningen högre för personalen vilket skapat en del oro i arbetsgruppen.
– Det här är de största neddragningarna jag varit med om under de fem år jag jobbat här och om vi ser till befolkningsstatistiken så är det inte till kommunens fördel. Men det som är positivt är att vi kan söka pengar från Stärkta bibliotek. Det har varit fantastiskt för oss och vi har till exempel fått pengar till en biblioteksbil fram till 2021, säger han.

Rättvik, Dalarna:

Neddragen programverksamhet

Lena Krånglin, kulturchef i Rättvik. Foto: Lennart Edvardsson

I Rättvik är budgeten för 2020 något större än förra året, men inte tillräckligt för att täcka ökade hyror, avskrivningar och löneuppräkningar.
– Vi får dra ner på programverksamheten och har dragit ner rejält på marknadsföringsbudgeten. Tidigare har vi annonserat om våra aktiviteter en gång i veckan, nu blir det en gång i månaden i stället, säger kulturchefen Lena Krånglin.
Dessutom kommer personalstyrkan att minskas med en halvtidstjänst.
Huvudbiblioteket ligger i ett kulturhus där det även finns en konsthall, bildarkiv, hörsal och naturmuseum och det förekommer en hel del samverkan inom huset. Biblioteket får till exempel hjälp att bemanna disken i biblioteket av personalen i de andra verksamheterna.
– Det är fantastiskt. Vi hade aldrig kunnat ha så generösa öppettider annars och personalen får även en större förståelse sinsemellan, säger Lena Krånglin.
Utöver biblioteket i Rättvik finns det två filialer på andra orter där meröppet införs. Utrustning för utlåningen är installerad medan systemet för hur besökarna ska komma in i lokalerna ännu inte är klart. Någon form av inloggning undersöks och när detta är på plats finns inget som hindrar från att hålla öppet från tidig morgon till sen kväll, istället för att som nu ha öppet två gånger i veckan.
– Vi jobbar ständigt med att få ut mer för pengarna och samarbetar med många andra aktörer. Vi har också sökt pengar från Stärka bibliotek för att utveckla verksamheten och har satsat mycket på tillgänglighet. Jag tycker att vi gör mycket roligt, trots att vi har en kärv ekonomi.

Malung-Sälen, Dalarna:

Svårt klara uppdraget

Jenny Oskarsson, bibliotekschef i Malung-Sälen. Foto: privat

I Malung-Sälen är kultur- och fritidsförvaltningens rambudget för 2020 oförändrad jämfört med förra året. I praktiken innebär det en minskning med ungefär två procent om man tar hänsyn till löne- och kostnadsökningar. Däremot har biblioteket fått en lite större andel än förra året.
– Vi har jobbat om en del i budgeten inom enheten för att bland annat kunna ha sagostunder, filmvisningar och miniteater för barn, säger bibliotekschefen Jenny Oskarsson.
Sedan 2017, då all kommunal verksamhet i Malung-Sälen genomgick ett stålbad, upplever Jenny Oskarsson att det är tufft att klara uppdraget. Hon tvingades då säga upp tre personer, vilket motsvarade 25 procent av verksamheten, och nu ska 4,4 årsverken hålla igång två bibliotek med sex mil emellan sig. Budgeten för medieinköp har därför krympts och huvudbibliotekets öppettider har minskat med tio timmar i veckan.
– Vi är så få att det inte spelar någon roll om vi får pengar till programverksamhet, vi mäktar ändå inte med att utföra något eget utan måste köpa färdiga tjänster, säger Jenny Oskarsson.

Hittills har de inte haft meröppet men de har nu börjat titta på att ha utlåningsdisken obemannad under vissa tider.
– Ska vi ha lättöppet behöver vi tänka om kring hyllor, möbler och vad som är inlåst och inte. Det arbetet ryms inte inom budgeten så vi ska försöka hinna med att söka pengar till det från Stärkta bibliotek, säger hon.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min