Samarbete för att stärka akademiskt skrivande

5 maj 2023 • 2 min

På universitetet i Umeå pågår ett samarbete mellan lärare och biblioteket. Syftet är att stärka studenternas akademiska skrivande och läsande.

Margareta Bonnedahl, skrivpedagog på Umeå universitetsbibliotek.

Universitetsstudier ställer nya och högre krav på skrivförmåga, och på flera håll ser lärarna på Umeå universitet att den brister hos studenterna. Sedan några år pågar ett samarbete mellan lärare och biblioteket för att studenterna ska lära sig uttrycka sig tydligt och korrekt i skrift.

– Studenterna är skrivkunniga, men det är andra krav på skrivandet på den här nivån än vad många av dem har mött tidigare. Det steget kan vara svårt för en del, säger Margareta Bonnedahl, skrivpedagog på universitetsbiblioteket.

Tillsammans med bibliotekarier samarbetar hon med lärare på flera av universitetets utbildningar.

– Vi kan hjälpa till och tydliggöra vad som krävs nu och att ge verktyg och tillfälle att träna och bli medveten om språket.

Margareta Bonnedahl arbetar med studenter på polisutbildningen och socionomprogrammet. Andra kollegor riktar in sig på andra utbildningar.

– Det här är en tendens som finns, flera universitet jobbar mer ämnesintegrerat för det har visat sig vara mer effektivt och fungera bättre.

Dels håller hon i seminarier för lärare på utbildningarna om hur de kan stötta studenternas skrivande på en generell nivå. Och dels jobbar hon direkt mot studenterna. På flera utbildningar har lärarna sett brister i studenternas språkförmåga och eftersom de behöver skrivandet i sitt arbete är det viktigt att de får lära sig att uttrycka sig tydligt och korrekt.

– På polisutbildningen var de väldigt intresserade av att börja samarbeta eftersom de såg brister i studenternas skrivande.

Tvärt emot vad många som söker sig till polisutbildningen kanske tror, är polisyrket ett skrivande yrke, berättar Margareta Bonnedahl.

– De använder skriftspråket väldigt mycket i sitt jobb. Det kan handla om förhör och hur man skriver anmälningar på ett effektivt sätt.

Lärarna, som oftast inte själva är språklärare uppskattar samarbetet, berättar hon vidare.

Även på socionomutbildningen tycker sig lärarna se brister i en del studenters skrivförmåga. Och även i socionomyrket är skrivandet en viktig del.

Responsen från lärarna har varit god.

– Mitt intryck är att de tycker att det är värdefullt att få den här inputen.

Margareta Bonnedahl uppskattar också arbetssättet.

– Jag tycker nog att det borde finnas överallt. Det är ett givande sätt att arbeta och mer långsiktigt än om man går in och håller enstaka föreläsningar.

Umeå universitetsbibliotek. Foto Mattias Pettersson

0 kommentarer

Vad tycker du?

BIBLIOTEKSBLADETS POLICY FÖR KOMMENTARER

Som gäst på Biblioteksbladets webbplats är du välkommen att kommentera och diskutera. Vi förväntar oss att tonen i kommentarerna är respektfull och att de håller sig till ämnet.

Vi raderar kommentarer som innehåller grovt språk, rasism, sexism, trakasserier, personliga påhopp, förtal, skvaller och lögner liksom ogrundade spekulationer om enskilda eller särskilda folkgrupper, samt kommentarer som inte håller sig till ämnet. Detsamma gäller länkar till ovanstående. Den som gör ett inlägg som strider mot gällande lagar kan personligen bli ansvarig för detta.

Vill du komma i kontakt med redaktionen direkt går det också bra att e-posta till redaktion@biblioteksbladet.se.


Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min