Samarbete för att stärka akademiskt skrivande

5 maj 2023 • 2 min

På universitetet i Umeå pågår ett samarbete mellan lärare och biblioteket. Syftet är att stärka studenternas akademiska skrivande och läsande.

Margareta Bonnedahl, skrivpedagog på Umeå universitetsbibliotek.

Universitetsstudier ställer nya och högre krav på skrivförmåga, och på flera håll ser lärarna på Umeå universitet att den brister hos studenterna. Sedan några år pågar ett samarbete mellan lärare och biblioteket för att studenterna ska lära sig uttrycka sig tydligt och korrekt i skrift.

– Studenterna är skrivkunniga, men det är andra krav på skrivandet på den här nivån än vad många av dem har mött tidigare. Det steget kan vara svårt för en del, säger Margareta Bonnedahl, skrivpedagog på universitetsbiblioteket.

Tillsammans med bibliotekarier samarbetar hon med lärare på flera av universitetets utbildningar.

– Vi kan hjälpa till och tydliggöra vad som krävs nu och att ge verktyg och tillfälle att träna och bli medveten om språket.

Margareta Bonnedahl arbetar med studenter på polisutbildningen och socionomprogrammet. Andra kollegor riktar in sig på andra utbildningar.

– Det här är en tendens som finns, flera universitet jobbar mer ämnesintegrerat för det har visat sig vara mer effektivt och fungera bättre.

Dels håller hon i seminarier för lärare på utbildningarna om hur de kan stötta studenternas skrivande på en generell nivå. Och dels jobbar hon direkt mot studenterna. På flera utbildningar har lärarna sett brister i studenternas språkförmåga och eftersom de behöver skrivandet i sitt arbete är det viktigt att de får lära sig att uttrycka sig tydligt och korrekt.

– På polisutbildningen var de väldigt intresserade av att börja samarbeta eftersom de såg brister i studenternas skrivande.

Tvärt emot vad många som söker sig till polisutbildningen kanske tror, är polisyrket ett skrivande yrke, berättar Margareta Bonnedahl.

– De använder skriftspråket väldigt mycket i sitt jobb. Det kan handla om förhör och hur man skriver anmälningar på ett effektivt sätt.

Lärarna, som oftast inte själva är språklärare uppskattar samarbetet, berättar hon vidare.

Även på socionomutbildningen tycker sig lärarna se brister i en del studenters skrivförmåga. Och även i socionomyrket är skrivandet en viktig del.

Responsen från lärarna har varit god.

– Mitt intryck är att de tycker att det är värdefullt att få den här inputen.

Margareta Bonnedahl uppskattar också arbetssättet.

– Jag tycker nog att det borde finnas överallt. Det är ett givande sätt att arbeta och mer långsiktigt än om man går in och håller enstaka föreläsningar.

Umeå universitetsbibliotek. Foto Mattias Pettersson

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Bibliotek oförberedda på lag om tillgänglighet

Nästa sommar träder en ny lag om tillgängliga medier i kraft. Myndigheten för tillgängliga medier informerar just nu bibliotekspersonal, men bilden är ännu oklar. "Vi vet inte riktigt hur bibliotek och läsare kommer påverkas."

23 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min