Debatten om kritikernas framtid fortsätter

19 feb 2015 • < 1 min

För att kunna göra sitt jobb behöver biblioteken kvalificerad litteraturkritik. Det skriver poeten och kritikern Magnus William-Olsson i en uppföljande...

För att kunna göra sitt jobb behöver biblioteken kvalificerad litteraturkritik. Det skriver poeten och kritikern Magnus William-Olsson i en uppföljande debattartikel i Dagens Nyheter.

Tidigare i år (SvD 31/1) har Magnus William-Olsson presenterat en idé om anställda litteraturkritiker på biblioteken, för att rädda kritiken i rådande, komplicerade situation för dagspressens kultursidor.

Magnus William-Olsson svarar i dag på ett inlägg från Maria Schottenius (DN 9/2), som har en något ljusare syn på framtiden. Eftersom intresset för kultur är stort tror hon att mediehusen ska förstå vikten av att ”fördjupa och förstärka kritiken”. Magnus William-Olsson är inte lika positiv till medieföretagens intresse för kulturjournalistik och -kritik. Offentlighetens behov av djup kunskap och språklig utveckling är enligt honom för viktigt för att överlåta åt mediechefer.

Magnus William-Olsson skriver: ”Litteraturkritikens försvinnande har stora sekundära effekter. Förläggarna vet inte att de gör ett bra jobb. Läsarnas erfarenheter blir aldrig offentligt reflekterade. Författarna får inga elaborerade svar på sina mödor. Bokhandlare och bibliotek inga yttre incitament att framhålla en bok framför en annan.” Anställda kritiker skulle enligt Magnus William-Olssons förslag betyda ”ett litet men viktigt svar på en samhällsavgörande fråga”.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min