Bibliotek och lokaltidningar har mycket att vinna på samarbete

16 maj 2023 • 3 min

Bibliotekarier och journalister kan inspireras av varandra i arbetet för demokratin. Det är en av slutsatserna i en rapport som släpps i dag.

I projektet Lokal demokrati i en digital värld har biblioteken i Falköping, Vänersborg och Borås samarbetat med orternas lokaltidningar. Målet har varit att öka intresset för kunskaps- och nyhetsförmedling, folkbildning och opinionsbildning samt att stärka kommuninvånarnas medie- och informationskunnighet. Exempel på aktiviteter som har anordnats är informationskvällar för nyanlända, utställningar och föreläsningar. Främst har aktiviteterna vänt sig till förstagångsväljare och fokus har ofta legat på kommunernas områden med lågt valdeltagande.

– Inför framtiden skulle det kunna vara spännande för fler medieföretag att testa ett sådant här samarbete, att se biblioteken som potentiella samarbetspartners, säger Malin Picha Edwardsson, medieforskare vid Södertörns högskola som tillsammans med en kollega har följt projektet.

I en rapport som släppts i dag sammanfattar forskarna sina slutsatser i fyra punkter:

  • Mycket förenar bibliotek och lokaltidningar, som oberoende, objektivitet, det demokratiska uppdraget, källkritik, folkbildning och en strävan efter att bredda sina målgrupper.
  • Biblioteken når unga vuxna, en målgrupp medierna gärna vill nå. Biblioteken har mycket att lära av mediernas offensiva marknadsföring.
  • Fysisk närvaro är viktigt. Tidningarna kan via biblioteken komma närmare medborgarna.
  • Det finns ett behov av fysiska platser för möten och samtal.

– Vi ser att det finns många beröringspunkter och likheter – och de likheterna skulle man kunna jobba vidare med i förhållande till demokrati, demokratiska processer och att finnas nära medborgarna, säger Malin Picha Edwardsson.

Samtidigt pekar forskarna på den viktiga skillnaden mellan att som biblioteken vara offentliga arenor, öppna för alla och att som tidningar vara kommersiella företag med ett demokratiskt uppdrag att granska offentlig verksamhet som biblioteken.

– Olikheterna är viktiga i sig, men det går ändå att se möjligheterna i att samarbeta. Det är intressant och spännande att utforska det mer, säger Malin Picha Edwardsson.

Projektgrupperna, bestående av representanter för bibliotek och tidning i respektive stad, har sammanfattat sina lärdomar. I Borås blev de ”förvånade över hur lite kunskap många har om demokrati och fria val”. I stället för fördjupande samtal om demokrati handlade flera aktiviteter därför om att informera om hur ett val går till och de demokratiska rättigheter och skyldigheter den har som bor i Sverige. ”… vi behövde i enskilda samtal på familjecentralerna förklara både vad en papperstidning är och var stadsbiblioteket i Borås ligger.”

I Falköping, där det bland annat arrangerades en valdebatt där unga fråga ut lokala politiker, konstaterade man, precis som forskarna påpekar, att tidningens och bibliotekets olika utgångspunkter innebar en utmaning. ”… hur ska ett kommersiellt mediehus med tuffa ekonomiska krav samverka med en skattefinansierad verksamhet? Hur gör man när verksamheterna tänker på olika sätt om begreppet vinst?”

I Vänersborg konstaterade man att behovet av information var stort och att biblioteket kan spela en viktig roll som neutral arena för spridning av kunskap inför ett val. Om det rymts inom projektet hade de kunnat vidareutveckla valinformationen och presentera den digitalt på ett nytt intressant sätt för målgruppen via sociala medier. ”Vi bedömer att det finns ett stort behov av liknande projekt i framtiden och stor möjlighet att göra skillnad.”

Vilka spår har samarbetet med lokaltidningarna lämnat efter sig på biblioteken i de tre kommunerna?

– Vi har lärt oss att om vi ska nå ut i områden där vi inte är så starka, så behöver vi ta hjälp av de som bor där, hitta föredömen och ta rygg på dem, säger Borås bibliotekschef Olof Berge-Kleber.

Angelica Holm Johansson på Falköpings bibliotek menar att ett viktigt resultat av projektet är att tidningen och biblioteket har hittat varandra och att det skapat förutsättningar för fortsatt samarbete.

– Det är en liten stad så vi har känt till varandra tidigare, men nu känner vi varandra och varandras verksamheter bättre.

Vad kan det leda till?

– Olika arrangemang och att tidningen kan använda oss som en arena och mötesplats, säger Angelica Holm Johansson.

Ann Dahlman, enhetschef för biblioteken i Vänersborg, är inne på samma spår.

– Jag ser gärna att man bygger vidare på bibliotek som en arena i och med att det är en neutral plats, till exempel med valinformation för människor som är nya i Sverige.

På denna arena kan det också arrangeras politiska debatter, anser hon.

– Många kan nog tänka sig att komma till biblioteket medan jag inte vet hur benägna de är att till exempel gå och lyssna på en debatt i kommunhuset.

0 kommentarer

Vad tycker du?

BIBLIOTEKSBLADETS POLICY FÖR KOMMENTARER

Som gäst på Biblioteksbladets webbplats är du välkommen att kommentera och diskutera. Vi förväntar oss att tonen i kommentarerna är respektfull och att de håller sig till ämnet.

Vi raderar kommentarer som innehåller grovt språk, rasism, sexism, trakasserier, personliga påhopp, förtal, skvaller och lögner liksom ogrundade spekulationer om enskilda eller särskilda folkgrupper, samt kommentarer som inte håller sig till ämnet. Detsamma gäller länkar till ovanstående. Den som gör ett inlägg som strider mot gällande lagar kan personligen bli ansvarig för detta.

Vill du komma i kontakt med redaktionen direkt går det också bra att e-posta till redaktion@biblioteksbladet.se.


Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min