Bibliotek och lokaltidningar har mycket att vinna på samarbete

16 maj 2023 • 3 min

Bibliotekarier och journalister kan inspireras av varandra i arbetet för demokratin. Det är en av slutsatserna i en rapport som släpps i dag.

I projektet Lokal demokrati i en digital värld har biblioteken i Falköping, Vänersborg och Borås samarbetat med orternas lokaltidningar. Målet har varit att öka intresset för kunskaps- och nyhetsförmedling, folkbildning och opinionsbildning samt att stärka kommuninvånarnas medie- och informationskunnighet. Exempel på aktiviteter som har anordnats är informationskvällar för nyanlända, utställningar och föreläsningar. Främst har aktiviteterna vänt sig till förstagångsväljare och fokus har ofta legat på kommunernas områden med lågt valdeltagande.

– Inför framtiden skulle det kunna vara spännande för fler medieföretag att testa ett sådant här samarbete, att se biblioteken som potentiella samarbetspartners, säger Malin Picha Edwardsson, medieforskare vid Södertörns högskola som tillsammans med en kollega har följt projektet.

I en rapport som släppts i dag sammanfattar forskarna sina slutsatser i fyra punkter:

  • Mycket förenar bibliotek och lokaltidningar, som oberoende, objektivitet, det demokratiska uppdraget, källkritik, folkbildning och en strävan efter att bredda sina målgrupper.
  • Biblioteken når unga vuxna, en målgrupp medierna gärna vill nå. Biblioteken har mycket att lära av mediernas offensiva marknadsföring.
  • Fysisk närvaro är viktigt. Tidningarna kan via biblioteken komma närmare medborgarna.
  • Det finns ett behov av fysiska platser för möten och samtal.

– Vi ser att det finns många beröringspunkter och likheter – och de likheterna skulle man kunna jobba vidare med i förhållande till demokrati, demokratiska processer och att finnas nära medborgarna, säger Malin Picha Edwardsson.

Samtidigt pekar forskarna på den viktiga skillnaden mellan att som biblioteken vara offentliga arenor, öppna för alla och att som tidningar vara kommersiella företag med ett demokratiskt uppdrag att granska offentlig verksamhet som biblioteken.

– Olikheterna är viktiga i sig, men det går ändå att se möjligheterna i att samarbeta. Det är intressant och spännande att utforska det mer, säger Malin Picha Edwardsson.

Projektgrupperna, bestående av representanter för bibliotek och tidning i respektive stad, har sammanfattat sina lärdomar. I Borås blev de ”förvånade över hur lite kunskap många har om demokrati och fria val”. I stället för fördjupande samtal om demokrati handlade flera aktiviteter därför om att informera om hur ett val går till och de demokratiska rättigheter och skyldigheter den har som bor i Sverige. ”… vi behövde i enskilda samtal på familjecentralerna förklara både vad en papperstidning är och var stadsbiblioteket i Borås ligger.”

I Falköping, där det bland annat arrangerades en valdebatt där unga fråga ut lokala politiker, konstaterade man, precis som forskarna påpekar, att tidningens och bibliotekets olika utgångspunkter innebar en utmaning. ”… hur ska ett kommersiellt mediehus med tuffa ekonomiska krav samverka med en skattefinansierad verksamhet? Hur gör man när verksamheterna tänker på olika sätt om begreppet vinst?”

I Vänersborg konstaterade man att behovet av information var stort och att biblioteket kan spela en viktig roll som neutral arena för spridning av kunskap inför ett val. Om det rymts inom projektet hade de kunnat vidareutveckla valinformationen och presentera den digitalt på ett nytt intressant sätt för målgruppen via sociala medier. ”Vi bedömer att det finns ett stort behov av liknande projekt i framtiden och stor möjlighet att göra skillnad.”

Vilka spår har samarbetet med lokaltidningarna lämnat efter sig på biblioteken i de tre kommunerna?

– Vi har lärt oss att om vi ska nå ut i områden där vi inte är så starka, så behöver vi ta hjälp av de som bor där, hitta föredömen och ta rygg på dem, säger Borås bibliotekschef Olof Berge-Kleber.

Angelica Holm Johansson på Falköpings bibliotek menar att ett viktigt resultat av projektet är att tidningen och biblioteket har hittat varandra och att det skapat förutsättningar för fortsatt samarbete.

– Det är en liten stad så vi har känt till varandra tidigare, men nu känner vi varandra och varandras verksamheter bättre.

Vad kan det leda till?

– Olika arrangemang och att tidningen kan använda oss som en arena och mötesplats, säger Angelica Holm Johansson.

Ann Dahlman, enhetschef för biblioteken i Vänersborg, är inne på samma spår.

– Jag ser gärna att man bygger vidare på bibliotek som en arena i och med att det är en neutral plats, till exempel med valinformation för människor som är nya i Sverige.

På denna arena kan det också arrangeras politiska debatter, anser hon.

– Många kan nog tänka sig att komma till biblioteket medan jag inte vet hur benägna de är att till exempel gå och lyssna på en debatt i kommunhuset.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min