850 000 euro till bibliotek i Finland

24 mar 2015 • < 1 min

Av 95 ansökningar blev 73 stycken beviljade statsbidrag i södra Finland. Det gäller både allmänna bibliotek och olika projekt. Det...

Av 95 ansökningar blev 73 stycken beviljade statsbidrag i södra Finland. Det gäller både allmänna bibliotek och olika projekt. Det är regionförvaltningsverket som beslutat om bidragen. 

Syftet med utvecklingsbidragen är bland annat att utveckla verksamheten inom biblioteken för barn och unga. Till exempel handlar det om projekt som ska främja läsningen  som hobby. Några projekt som fick bidrag ska utveckla användarvänliga tjänster samt tjänster för olika användargrupper.

Totalt ansökte projekten om drygt 1,9 miljoner euro.

Mer om vilka bibliotek och projekt som beviljats utvecklingsbidrag kan du läsa om här (finska)

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Bibliotek oförberedda på lag om tillgänglighet

Nästa sommar träder en ny lag om tillgängliga medier i kraft. Myndigheten för tillgängliga medier informerar just nu bibliotekspersonal, men bilden är ännu oklar. "Vi vet inte riktigt hur bibliotek och läsare kommer påverkas."

23 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min