850 000 euro till bibliotek i Finland

24 mar 2015 • < 1 min

Av 95 ansökningar blev 73 stycken beviljade statsbidrag i södra Finland. Det gäller både allmänna bibliotek och olika projekt. Det...

Av 95 ansökningar blev 73 stycken beviljade statsbidrag i södra Finland. Det gäller både allmänna bibliotek och olika projekt. Det är regionförvaltningsverket som beslutat om bidragen. 

Syftet med utvecklingsbidragen är bland annat att utveckla verksamheten inom biblioteken för barn och unga. Till exempel handlar det om projekt som ska främja läsningen  som hobby. Några projekt som fick bidrag ska utveckla användarvänliga tjänster samt tjänster för olika användargrupper.

Totalt ansökte projekten om drygt 1,9 miljoner euro.

Mer om vilka bibliotek och projekt som beviljats utvecklingsbidrag kan du läsa om här (finska)

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min