"Tillgången får inte försämras"

9 feb 2017 • 2 min

Med den nya antologin Röster om bibliotek och upphovsrätt sätter Svensk biblioteksförening fokus på upphovsrätten. "Vi vill bredda bilden av vad som är bibliotekens frågor", säger utvecklingssekreteraren Katarina Wiberg.

Katarina Wiberg
Till vänster: Katarina Wiberg, utvecklingssekreterare på Svensk biblioteksförening. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

I antologin diskuteras upphovsrätten som nytt kompetensområde på forskningsbiblio­teken, dess betydelse för det demokratiska uppdraget och svårigheterna med den digitala upphovsrätten. Kungliga bibliotekets jurist Jerker Rydén, MTM:s seniora rådgivare Anne Stigell och Stockholms universitetsbiblioteks jurist Jonas Holm är några av dem som skriver i boken och den är ett av de första stegen föreningen tar när det gäller upphovsrättsfrågorna.

[fakta id=”15493″]

– Med antologin vill vi både öka medvetenheten hos våra medlemmar och uppmärksamma politikerna på att det finns problem här som behöver lösas. Biblioteken står för fri kunskapsspridning och vi måste bevaka att den inte försämras. Från vårt håll är detta en början, säger Svensk biblioteksförenings utvecklingssekreterare Katarina Wiberg.

Upphovsrättsfrågorna är viktiga för biblio­teken. Till stor del handlar det om att få tydliga regler som är lätta att använda och förstå. I nuläget går avtal, lagar och licenser in i varandra och det är svårt att få överblick över vad man egentligen får göra.

Bibliotekarier i utbildningsväsendet behöver kunna rådge studenter och forskare i hur de får använda andras forskning, men också hur de ska förhålla sig till sina egna rättigheter när de skriver avtal med till exempel utgivare.

Enligt Katarina Wiberg höjs röster för att biblioteken ska ta på sig rollen att vara lokala upphovsrättsrådgivare. Men ska biblioteken äga det mandatet, då behöver de mer kompetens, säger hon.

Ett expertnätverk om upphovsrätt har bildats för att öka intresset och sprida information och kunskap om upphovsrätten och hur den påverkar biblioteken.

– Nu ska vi fundera tillsammans med våra medlemmar på hur vi ska jobba vidare, både nationellt och på EU-nivå. Det är den här våren som påverkansarbetet måste göras.

Biblioteksföreningen tycker att EU-förslaget är tunt.

– Vi hade större förhoppningar på lag­stiftning. Att undantagen skulle utsträckas. Det har talats mycket om öppenhet och en ­gemensam digital marknad med lika villkor i EU. Men när förslaget väl kom i september gick det i stora delar rakt emot vad man sagt tidigare. I stället för att öppna för gemenskap begränsar och försvårar flera av förslagen samarbete.

Vill du veta mer? Här hittar du filmer från Svensk biblioteksförenings dag om bibliotek och upphovsrätt

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min