"Tillgången får inte försämras"

9 feb 2017 • 2 min

Med den nya antologin Röster om bibliotek och upphovsrätt sätter Svensk biblioteksförening fokus på upphovsrätten. "Vi vill bredda bilden av vad som är bibliotekens frågor", säger utvecklingssekreteraren Katarina Wiberg.

Katarina Wiberg
Till vänster: Katarina Wiberg, utvecklingssekreterare på Svensk biblioteksförening. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

I antologin diskuteras upphovsrätten som nytt kompetensområde på forskningsbiblio­teken, dess betydelse för det demokratiska uppdraget och svårigheterna med den digitala upphovsrätten. Kungliga bibliotekets jurist Jerker Rydén, MTM:s seniora rådgivare Anne Stigell och Stockholms universitetsbiblioteks jurist Jonas Holm är några av dem som skriver i boken och den är ett av de första stegen föreningen tar när det gäller upphovsrättsfrågorna.

[fakta id=”15493″]

– Med antologin vill vi både öka medvetenheten hos våra medlemmar och uppmärksamma politikerna på att det finns problem här som behöver lösas. Biblioteken står för fri kunskapsspridning och vi måste bevaka att den inte försämras. Från vårt håll är detta en början, säger Svensk biblioteksförenings utvecklingssekreterare Katarina Wiberg.

Upphovsrättsfrågorna är viktiga för biblio­teken. Till stor del handlar det om att få tydliga regler som är lätta att använda och förstå. I nuläget går avtal, lagar och licenser in i varandra och det är svårt att få överblick över vad man egentligen får göra.

Bibliotekarier i utbildningsväsendet behöver kunna rådge studenter och forskare i hur de får använda andras forskning, men också hur de ska förhålla sig till sina egna rättigheter när de skriver avtal med till exempel utgivare.

Enligt Katarina Wiberg höjs röster för att biblioteken ska ta på sig rollen att vara lokala upphovsrättsrådgivare. Men ska biblioteken äga det mandatet, då behöver de mer kompetens, säger hon.

Ett expertnätverk om upphovsrätt har bildats för att öka intresset och sprida information och kunskap om upphovsrätten och hur den påverkar biblioteken.

– Nu ska vi fundera tillsammans med våra medlemmar på hur vi ska jobba vidare, både nationellt och på EU-nivå. Det är den här våren som påverkansarbetet måste göras.

Biblioteksföreningen tycker att EU-förslaget är tunt.

– Vi hade större förhoppningar på lag­stiftning. Att undantagen skulle utsträckas. Det har talats mycket om öppenhet och en ­gemensam digital marknad med lika villkor i EU. Men när förslaget väl kom i september gick det i stora delar rakt emot vad man sagt tidigare. I stället för att öppna för gemenskap begränsar och försvårar flera av förslagen samarbete.

Vill du veta mer? Här hittar du filmer från Svensk biblioteksförenings dag om bibliotek och upphovsrätt

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min

Politik

Tisdag i riksdagen med debatt om bibliotek

Kan bibliotek fortsätta vara en plats för alla om Tidöavtalets anmälningsplikt av papperslösa drivs igenom? Hur ska hat och hot mot bibliotekspersonal motverkas? I morgon, tisdag kommer frågorna att debatteras i riksdagen.

16 jan 2023 • < 1 min