"Tillgången får inte försämras"

9 feb 2017 • 2 min

Med den nya antologin Röster om bibliotek och upphovsrätt sätter Svensk biblioteksförening fokus på upphovsrätten. "Vi vill bredda bilden av vad som är bibliotekens frågor", säger utvecklingssekreteraren Katarina Wiberg.

Katarina Wiberg
Till vänster: Katarina Wiberg, utvecklingssekreterare på Svensk biblioteksförening. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

I antologin diskuteras upphovsrätten som nytt kompetensområde på forskningsbiblio­teken, dess betydelse för det demokratiska uppdraget och svårigheterna med den digitala upphovsrätten. Kungliga bibliotekets jurist Jerker Rydén, MTM:s seniora rådgivare Anne Stigell och Stockholms universitetsbiblioteks jurist Jonas Holm är några av dem som skriver i boken och den är ett av de första stegen föreningen tar när det gäller upphovsrättsfrågorna.

[fakta id=”15493″]

– Med antologin vill vi både öka medvetenheten hos våra medlemmar och uppmärksamma politikerna på att det finns problem här som behöver lösas. Biblioteken står för fri kunskapsspridning och vi måste bevaka att den inte försämras. Från vårt håll är detta en början, säger Svensk biblioteksförenings utvecklingssekreterare Katarina Wiberg.

Upphovsrättsfrågorna är viktiga för biblio­teken. Till stor del handlar det om att få tydliga regler som är lätta att använda och förstå. I nuläget går avtal, lagar och licenser in i varandra och det är svårt att få överblick över vad man egentligen får göra.

Bibliotekarier i utbildningsväsendet behöver kunna rådge studenter och forskare i hur de får använda andras forskning, men också hur de ska förhålla sig till sina egna rättigheter när de skriver avtal med till exempel utgivare.

Enligt Katarina Wiberg höjs röster för att biblioteken ska ta på sig rollen att vara lokala upphovsrättsrådgivare. Men ska biblioteken äga det mandatet, då behöver de mer kompetens, säger hon.

Ett expertnätverk om upphovsrätt har bildats för att öka intresset och sprida information och kunskap om upphovsrätten och hur den påverkar biblioteken.

– Nu ska vi fundera tillsammans med våra medlemmar på hur vi ska jobba vidare, både nationellt och på EU-nivå. Det är den här våren som påverkansarbetet måste göras.

Biblioteksföreningen tycker att EU-förslaget är tunt.

– Vi hade större förhoppningar på lag­stiftning. Att undantagen skulle utsträckas. Det har talats mycket om öppenhet och en ­gemensam digital marknad med lika villkor i EU. Men när förslaget väl kom i september gick det i stora delar rakt emot vad man sagt tidigare. I stället för att öppna för gemenskap begränsar och försvårar flera av förslagen samarbete.

Vill du veta mer? Här hittar du filmer från Svensk biblioteksförenings dag om bibliotek och upphovsrätt

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Nyheter

Blev du lurad?

Färgkoordinerade böcker i Höganäs, litteratur för vänsterhänta i Järfälla och utlån av sol-el i Ljungby. Många bibliotek skämtade på första april.

2 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Lätt att få jobb för bibliotekarier

I takt med att AI används alltmer kommer bibliotekariernas kompetens att bli mer eftertraktad. Det spår Saco i sin senaste rapport och slår fast att det kommer att vara fortsatt lätt för bibliotekarier att hitta jobb.

27 mar 2024 • < 1 min