Bibliotekspersonal skriver under för stöd till transpersoner

5 aug 2021 • 2 min

För att visa stöd för transpersoner har Eleonor Pavlov och Tamara Laketic Karlsson skapat en namninsamling för bibliotekarier och andra som arbetar på bibliotek. ”Den senaste tidens debatt har skapat en bild av transpersoner som något hotfullt.”

Debatten om biologiskt kön har lett till att många transpersoner känner sig ifrågasatta, berättar Tamara Laketic Karlsson som tog initiativ till namninsamlingen ”Biblioteksfolk till stöd för transpersoners rättigheter”.

– Jag tror att de ofta känner sig ovälkomna. Om man har hört i hela sitt liv att man inte är normal eller att det är något fel med en, behövs det mer än att bara säga att ”alla är välkomna”.

Biblioteken kan jobba mer på att se till att de känner sig välkomna, anser Eleonor Pavlov och Tamara Laketic Karlsson, men namninsamlingen riktar sig främst till transpersoner för att visa bibliotekspersonalens stöd.

– Det är en signal: ”Vi ser er, vi tror på er och ni har ett värde”, säger Eleonor Pavlov.

– Den är också tänkt som en signal till allmänheten att vi är många inom biblioteksvärlden som står på transpersoners sida.

Debatten som de refererar till har blossat upp efter Kajsa Ekis Ekmans bok ”Om könets existens” och efter JK Rowlings uttalanden om biologiskt kön. Eleonor Pavlov och Tamara Laketic Karlsson förklarar att den skapar en bild av transpersoner som något hotfullt och avvikande samt att den leder till ökad risk för att de utsätts för hat, hot och våld.

– Det finns de som menar att transpersoners blotta existens hotar den feministiska kampen. När deras existens ifrågasätts framställs det som en sanning att de här personerna är ”fel”, säger Eleonor Pavlov.

Är det då oproblematiskt att som bibliotekarie ta ställning i denna debatt?

– Nej det kan jag inte säga, det är en balansgång, säger Eleonor Pavlov.

Men när det handlar om inkludering och mänskliga rättigheter är det möjligt för bibliotekarier att ta ställning.

– Det kan ibland uppfattas som ett ideologiskt ställningstagande, men här har vi bra stöd i bibliotekslagen och i diskrimineringslagarna.

Eleonor Pavlov förklarar att det inte handlar om huruvida Kajsa Ekis Ekmans bok ska köpas in eller inte, utan mer om den debatt som boken ledde till. En debatt som kan skada transpersoner.

– Det handlar inte om ifall hon har rätt eller inte, utan att det som många lyfter i debatten är skadligt för människor i verkligheten.

Och om det går att göra något tillägg när det gäller vad biblioteken kan göra till exempel att synliggöra transpersoner i biblioteksrummet genom att skylta med medier samt anordna program av och om transpersoner. Det blir lätt att det uppfattas som löjligt om det enbart är toalettfrågan som nämns.

Och även om insamlingen inte riktar sig till biblioteken i första hand, tror både Tamara Laketic Karlsson och Eleonor Pavlov att det finns mer att göra för att transpersoner ska känna sig välkomna. Biblioteken kan exempelvis synliggöra transpersoner i biblioteksrummet genom att skylta med böcker och andra medier och genom att arrangera program av och om transpersoner. En annan enkel sak är att ta bort könsuppdelade toaletter.

– Det räcker att skriva ”toalett” på dörren, för det är vad det är. Så att du som transperson inte behöver ha ångest för att bli attackerad när du går in på toaletten, säger Eleonor Pavlov.

– Det räcker inte med att säga att vi välkomnar alla. Många transpersoner är så exkluderade att det krävs något extra som signalerar att vi är medvetna om den utsatthet de lever i. Det är som med allt arbete med inkludering. Det krävs en medvetenhet.

Hittills har 215 personer skrivit under listan. Hela inlägget finns att läsa här.

1 kommentarer

  1. Om denna namninsamling enbart hade sagt ”transpersoner är välkomna på biblioteket” hade den väl varit ganska oproblematisk (och ganska meningslös), men här finns helt klart ett ställningstagande i en aktuell samhällsfråga som bibliotekarier i sin yrkesroll definitivt borde hålla sig borta ifrån. Tar man ställning för ena sidan i en sådan fråga tar man ju oundvikligen också ställning mot den andra sidan. Man välkomnar några men sänder alltså samtidigt ut signalen att några andra INTE är välkomna. Och här tycker jag därtill att man svartmålar transaktivismens motståndare på ett sätt som är djupt orättvist. Det är trots allt bara en extremt enkelspårig människa som endast ser illvilja bakom ett ifrågasättande av att ge barn livsförändrande tung medicinering så fort dessa hävdar att de är födda i fel kropp. Eller bakom kritiken mot att man-till-kvinna-transsexuella genom sina annorlunda fysiska förutsättningar plötsligt tillintetgör ambitionerna hos kvinnliga idrottare som kämpat i åratal för att bli bäst. Eller för den delen bakom religiösa människors övertygelse att Gud placerar alla människor i de kroppar de är avsedda för. Åsikter som dessutom inte alls måste innebära något som helst avståndstagande från transsexuella som personer, eller (undantaget den religiösa) från tron att det finns genuint transsexuella som förtjänar både hjälp och respekt. Faktum är också att det idag finns en hel del personer vilka själva är transsexuella men ändå med kraft vänder sig mot delar av dagens transaktivism. (För övrigt tycker jag uppropets formulering ”Vi bidrar gärna till det demokratiska samhällets utveckling så länge det innebär att vi strävar mot ett samhälle där alla är lika mycket värda.” genom dess uppenbarligen villkorade stöd för demokratin är ganska skrämmande. Särskilt som människor med värderingar som de här i övrigt uttryckta tenderar att ha en mycket specifik uppfattning om hur alla människors lika värde ska förstås.)

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min