Brå ger stöd för portning

15 sep 2020 • < 1 min

Brottsförebyggande rådet har undersökt förekomsten av stök och brott på bibliotek. Slutsatsen är att problemen är utbredda och att det "delvis" skulle gå att tillämpa en lag som gör det möjligt att belägga personer med tillträdesförbud.

På regeringens uppdrag har Brottsförebyggande rådet, Brå, kartlagt hur vanligt det är med brott och ordningsstörningar på bibliotek och simhallar.

Efter 39 intervjuer med företrädare för folkbibliotek runtom i landet samt en genomgång av 2019 års incidentrapporter vid Stockholms stadsbibliotek, är slutsatsen att sådana problem förekommer, om än i olika stor utsträckning (se faktaruta).

Bakgrunden till rapporten är det lagförslag som lades fram i januari 2019 om en möjlighet att tillfälligt portförbjuda personer från bibliotek, badhus och butiker. Regeringen ansåg att problemens omfattning var oklar och gav därför Brå uppdraget att göra kartläggningen som offentliggjordes i morse.

Brå:s slutsats är att bilden till stor del stämmer överens med det som beskrivs i lagförslaget om portning. Personerna som begår brott och stör ordningen är huvudsakligen i straffbar ålder, det vill säga 15 år och äldre. Delvis handlar det också om samma individer som återkommande gör sig skyldiga till detta.

”Samnanfattningsvis innebär det att det i alla fall delvis finns förutsättningar för att tillämpa ett tillträdesförbud på simhallar och bibliotek”, skriver Brå.

Däremot är det oklart i vilken omfattning möjligheten att porta besökare skulle användas i praktiken, menar Brå. Dels handlar det om verksamheternas benägenhet att ansöka om tillträdesförbud, dels på möjligheterna att i praktiken leva upp till de krav som ställs för att en åklagare ska kunna besluta om ett förbud.

Lagen om tillträdesförbud på bibliotek, simhallar och butiker ska, enligt förslaget som lades fram i januari 2019, träda i kraft 1 januari 2021.

Fakta Stök och brott – Brå:s slutsatser

 • Samtliga 39 intervjuade bibliotek uppger att det har förekommit brott och ordningsstörningar under de senaste tolv månaderna.
 • Mest utsatta är tre bibliotek där det inte bara förekommit många olika typer brott och ordningsstörningar utan där dessa händelser inträffat oftare än tio gånger.
 • De tre mest utsatta biblioteken ligger i eller nära en större stad re-spektive i en mindre stad/tätort. De minst utsatta ligger på landsbygden eller i pendlingskommuner nära mindre städer.
 • Bråk har förekommit på nästan alla bibliotek.
 • Cirka en tredjedel av biblioteken uppger att det förekommit våld och sexuella trakasserier under perioden.
 • Utöver brott och ordningsstörningar riktade direkt mot bibliotekens besökare och personal har det förekommit stöld eller skadegörelse på ungefär tre av fyra bibliotek.
 • Händelser relaterade till alkohol- och narkotika är vanliga och rapporteras av 92 procent av biblioteken.
 • Vid två tredjedelar av biblioteken har vakt eller polis tillkallats under de senaste tolv månaderna på grund av brott eller ordningsstörningar.
 • De flesta av dessa bibliotek har endast tillkallat vakt eller polis vid enstaka tillfällen, men på flera bibliotek har man behövt ta hjälp vid upprepade tillfällen under perioden.
 • Ungefär hälften av biblioteken anger också att de polisanmält händelser under de senaste tolv månaderna.
 • På i stort sett alla bibliotek förekommer händelser relaterade till alkohol- och narkotika. Bruk och försäljning av narkotika förekommer också men verkar vara mindre vanligt.
 • I flera intervjuer nämns händelser kopplade till hemlöshet och utsatthet; besökare som man tycker luktar illa, som sover på biblioteket och som använder de offentliga toaletterna som badrum.

0 kommentarer

Senaste nytt

Internationellt

Möter attacker med öppna dörrar

Enda sättet att möta antidemokratiska attacker som har drabbat bibliotek i Berlin är att göra precis tvärtom: öppna dörrarna för samtal om demokrati. Det säger Boryano Rickum, bibliotekschef i Tempelhof-Schöneberg, ett av biblioteken som har råkat ut för högerextrema attacker där böcker förstörs.

22 feb 2024 • 2 min

Internationellt

Högerextrem våg mot tyska bibliotek

Kritiska granskningar av högerextrema grupper och den gröna politikern Annalena Baerbocks självbiografi finns bland de böcker som har förstörts. Ett bibliotek i Berlin möter problemet genom att bjuda in författare förstörda böcker för att de ska få diskutera sina idéer.

15 feb 2024 • 2 min

Essä

Grattis på 60-årsdagen!

AI har funnits längre än många av oss har levt, ändå är det först nu som teknologin väcker upphetsad debatt. I stället för att bli skrämda borde vi se de grå vardagsnyttorna, skriver Lars Ilshammar.

14 feb 2024 • 7 min

Nyheter

"Vi är inga gränspoliser"

Göteborg är en av flera kommuner som har markerat mot förslaget om anmälningsplikt. Det har tagits väl emot bland personalen på biblioteken. ”Det känns skönt att vi står eniga”, säger Kristian Schultz, bibliotekarie i Göteborg.

13 feb 2024 • 2 min