Brå ger stöd för portning

15 sep 2020 • < 1 min

Brottsförebyggande rådet har undersökt förekomsten av stök och brott på bibliotek. Slutsatsen är att problemen är utbredda och att det "delvis" skulle gå att tillämpa en lag som gör det möjligt att belägga personer med tillträdesförbud.

På regeringens uppdrag har Brottsförebyggande rådet, Brå, kartlagt hur vanligt det är med brott och ordningsstörningar på bibliotek och simhallar.

Efter 39 intervjuer med företrädare för folkbibliotek runtom i landet samt en genomgång av 2019 års incidentrapporter vid Stockholms stadsbibliotek, är slutsatsen att sådana problem förekommer, om än i olika stor utsträckning (se faktaruta).

Bakgrunden till rapporten är det lagförslag som lades fram i januari 2019 om en möjlighet att tillfälligt portförbjuda personer från bibliotek, badhus och butiker. Regeringen ansåg att problemens omfattning var oklar och gav därför Brå uppdraget att göra kartläggningen som offentliggjordes i morse.

Brå:s slutsats är att bilden till stor del stämmer överens med det som beskrivs i lagförslaget om portning. Personerna som begår brott och stör ordningen är huvudsakligen i straffbar ålder, det vill säga 15 år och äldre. Delvis handlar det också om samma individer som återkommande gör sig skyldiga till detta.

”Samnanfattningsvis innebär det att det i alla fall delvis finns förutsättningar för att tillämpa ett tillträdesförbud på simhallar och bibliotek”, skriver Brå.

Däremot är det oklart i vilken omfattning möjligheten att porta besökare skulle användas i praktiken, menar Brå. Dels handlar det om verksamheternas benägenhet att ansöka om tillträdesförbud, dels på möjligheterna att i praktiken leva upp till de krav som ställs för att en åklagare ska kunna besluta om ett förbud.

Lagen om tillträdesförbud på bibliotek, simhallar och butiker ska, enligt förslaget som lades fram i januari 2019, träda i kraft 1 januari 2021.

Fakta Stök och brott – Brå:s slutsatser

 • Samtliga 39 intervjuade bibliotek uppger att det har förekommit brott och ordningsstörningar under de senaste tolv månaderna.
 • Mest utsatta är tre bibliotek där det inte bara förekommit många olika typer brott och ordningsstörningar utan där dessa händelser inträffat oftare än tio gånger.
 • De tre mest utsatta biblioteken ligger i eller nära en större stad re-spektive i en mindre stad/tätort. De minst utsatta ligger på landsbygden eller i pendlingskommuner nära mindre städer.
 • Bråk har förekommit på nästan alla bibliotek.
 • Cirka en tredjedel av biblioteken uppger att det förekommit våld och sexuella trakasserier under perioden.
 • Utöver brott och ordningsstörningar riktade direkt mot bibliotekens besökare och personal har det förekommit stöld eller skadegörelse på ungefär tre av fyra bibliotek.
 • Händelser relaterade till alkohol- och narkotika är vanliga och rapporteras av 92 procent av biblioteken.
 • Vid två tredjedelar av biblioteken har vakt eller polis tillkallats under de senaste tolv månaderna på grund av brott eller ordningsstörningar.
 • De flesta av dessa bibliotek har endast tillkallat vakt eller polis vid enstaka tillfällen, men på flera bibliotek har man behövt ta hjälp vid upprepade tillfällen under perioden.
 • Ungefär hälften av biblioteken anger också att de polisanmält händelser under de senaste tolv månaderna.
 • På i stort sett alla bibliotek förekommer händelser relaterade till alkohol- och narkotika. Bruk och försäljning av narkotika förekommer också men verkar vara mindre vanligt.
 • I flera intervjuer nämns händelser kopplade till hemlöshet och utsatthet; besökare som man tycker luktar illa, som sover på biblioteket och som använder de offentliga toaletterna som badrum.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

"Tystnaden är ett sjukdomstecken"

Många har hört av sig efter en artikel om att bibliotekspersonal sällan tillåts läsa på arbetstid. "Vittnesmålen ger bilden av arbetsplatser där det straffar sig att tala klarspråk", skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

4 okt 2022 • 2 min

Reportage

Omöjligt uppdrag?

Svenskarnas läsande är ständigt föremål för bekymrade utredningar och politiska satsningar. Men trots alla ansträngningar är trenden negativ, särskilt bland unga. Hur ska det skrivna ordet vinna fler människors uppmärksamhet?

30 sep 2022 • 9 min

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min