Västerbotten på väg mot digitalisering

2 sep 2019 • 2 min

I glesbygden kan digitalisering innebära överlevnad. Kanske är det därför som Västerbottens län, där många har tio mil till närmaste bibliotek, är tidigt ute i processen. "Otroligt positivt", säger biblioteksutvecklare Jenny Lindmark.

Den digitala kompetensen ska höjas och utbildning av bibliotekscheferna i Västerbotten är redan i gång.

– Det var otroligt positivt redan de första dagarna. Det här ger biblioteken en större chans att vara en aktiv del i omställningen, säger Jenny Lindmark, biblioteksutvecklare vid regionbiblioteket i Västerbotten.

Utbildningen för länets bibliotekschefer inleddes nyligen med två dagars utbildning och diskussioner om bibliotekens roll i det digitaliserade samhället.

Jenny Lindmark är biblioteksutvecklare i Västerbotten och jobbar med utbildningen i digitalisering för bibliotekschefer.

I Västerbottens 15 olika kommuner finns det stora skillnader i digital kompetens på de olika folkbiblioteken.

– Det märks att de är på väldigt olika nivå, men man kan inte säga att det handlar om små eller stora kommuner.

Det som tidigare har varit upp till den medarbetare som är intresserad ska nu bli en grundkompetens i digital teknik som all bibliotekspersonal kommer att behöva.

– Cheferna måste ställa krav på medarbetarna så att alla lär sig, säger Jenny Lindmark.

Den första utbildningen riktar sig till bibliotekschefer, men all personal ska nås. Och det ska göras med fokus på bibliotekens besökare.

Digitaliseringen kommer att kräva nya arbetssätt. Det kan handla om hur bibliotekets tjänster presenteras på webben men också hur biblioteken kan jobba digitalt för att ta reda på vad besökarna vill ha.

Det handlar också om att fundera över vilka arbetsmoment som ska väljas bort. Något som oftast är mycket svårare, enligt Jenny Lindmark.

– Vi har diskuterat vad man ska göra, men också vad man ska sluta göra. Det är nästan svårare och det var centralt i diskussionerna.

I Västerbotten finns några av landets minsta kommuner räknat till invånarantal även om de är stora till ytan.

– Den aspekten finns, att det kan vara tio mil till närmaste bibliotek, säger Jenny Lindmark.

Det ställer krav på digitalisering. Och för att biblioteken över huvud taget ska vara relevanta i framtiden måste de bli mer digitala. Det var alla bibliotekschefer som deltog i utbildningen överens om.

– Det blev tydligt och cheferna tryckte hårt på det. Om vi inte finns här i digitala sammanhang, då förlorar vi vår relevans och riskerar att bli marginaliserade, säger Jenny Lindmark.

Under hösten fortsätter fler träffar och i december ska cheferna vara redo för den digitala omställningen.

0 kommentarer

Senaste nytt

Almedalen

Vi ses i Visby!

Torsdagen den 29 juni handlar det om bibliotek i Almedalen. Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Svensk biblioteksförening arrangerar Biblioteksbladet en heldag med samtal och debatt på Almedalsbiblioteket. Här är programmet.

7 jun 2023 • 2 min

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min