Västerbotten på väg mot digitalisering

2 sep 2019 • 2 min

I glesbygden kan digitalisering innebära överlevnad. Kanske är det därför som Västerbottens län, där många har tio mil till närmaste bibliotek, är tidigt ute i processen. "Otroligt positivt", säger biblioteksutvecklare Jenny Lindmark.

Den digitala kompetensen ska höjas och utbildning av bibliotekscheferna i Västerbotten är redan i gång.

– Det var otroligt positivt redan de första dagarna. Det här ger biblioteken en större chans att vara en aktiv del i omställningen, säger Jenny Lindmark, biblioteksutvecklare vid regionbiblioteket i Västerbotten.

Utbildningen för länets bibliotekschefer inleddes nyligen med två dagars utbildning och diskussioner om bibliotekens roll i det digitaliserade samhället.

Jenny Lindmark är biblioteksutvecklare i Västerbotten och jobbar med utbildningen i digitalisering för bibliotekschefer.

I Västerbottens 15 olika kommuner finns det stora skillnader i digital kompetens på de olika folkbiblioteken.

– Det märks att de är på väldigt olika nivå, men man kan inte säga att det handlar om små eller stora kommuner.

Det som tidigare har varit upp till den medarbetare som är intresserad ska nu bli en grundkompetens i digital teknik som all bibliotekspersonal kommer att behöva.

– Cheferna måste ställa krav på medarbetarna så att alla lär sig, säger Jenny Lindmark.

Den första utbildningen riktar sig till bibliotekschefer, men all personal ska nås. Och det ska göras med fokus på bibliotekens besökare.

Digitaliseringen kommer att kräva nya arbetssätt. Det kan handla om hur bibliotekets tjänster presenteras på webben men också hur biblioteken kan jobba digitalt för att ta reda på vad besökarna vill ha.

Det handlar också om att fundera över vilka arbetsmoment som ska väljas bort. Något som oftast är mycket svårare, enligt Jenny Lindmark.

– Vi har diskuterat vad man ska göra, men också vad man ska sluta göra. Det är nästan svårare och det var centralt i diskussionerna.

I Västerbotten finns några av landets minsta kommuner räknat till invånarantal även om de är stora till ytan.

– Den aspekten finns, att det kan vara tio mil till närmaste bibliotek, säger Jenny Lindmark.

Det ställer krav på digitalisering. Och för att biblioteken över huvud taget ska vara relevanta i framtiden måste de bli mer digitala. Det var alla bibliotekschefer som deltog i utbildningen överens om.

– Det blev tydligt och cheferna tryckte hårt på det. Om vi inte finns här i digitala sammanhang, då förlorar vi vår relevans och riskerar att bli marginaliserade, säger Jenny Lindmark.

Under hösten fortsätter fler träffar och i december ska cheferna vara redo för den digitala omställningen.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min

Ledare

Används bibliotekens potential som läsfrämjare?

Det talas mycket om bibliotekens viktiga roll för att främja läsandet i Sverige. Men bibliotekspersonalen ges ingen eller väldigt lite tid för egen läsning. Och allra konstigast är att de inte ens pratar om det själva, skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

19 sep 2022 • 2 min