Västerbotten på väg mot digitalisering

2 sep 2019 • 2 min

I glesbygden kan digitalisering innebära överlevnad. Kanske är det därför som Västerbottens län, där många har tio mil till närmaste bibliotek, är tidigt ute i processen. "Otroligt positivt", säger biblioteksutvecklare Jenny Lindmark.

Den digitala kompetensen ska höjas och utbildning av bibliotekscheferna i Västerbotten är redan i gång.

– Det var otroligt positivt redan de första dagarna. Det här ger biblioteken en större chans att vara en aktiv del i omställningen, säger Jenny Lindmark, biblioteksutvecklare vid regionbiblioteket i Västerbotten.

Utbildningen för länets bibliotekschefer inleddes nyligen med två dagars utbildning och diskussioner om bibliotekens roll i det digitaliserade samhället.

Jenny Lindmark är biblioteksutvecklare i Västerbotten och jobbar med utbildningen i digitalisering för bibliotekschefer.

I Västerbottens 15 olika kommuner finns det stora skillnader i digital kompetens på de olika folkbiblioteken.

– Det märks att de är på väldigt olika nivå, men man kan inte säga att det handlar om små eller stora kommuner.

Det som tidigare har varit upp till den medarbetare som är intresserad ska nu bli en grundkompetens i digital teknik som all bibliotekspersonal kommer att behöva.

– Cheferna måste ställa krav på medarbetarna så att alla lär sig, säger Jenny Lindmark.

Den första utbildningen riktar sig till bibliotekschefer, men all personal ska nås. Och det ska göras med fokus på bibliotekens besökare.

Digitaliseringen kommer att kräva nya arbetssätt. Det kan handla om hur bibliotekets tjänster presenteras på webben men också hur biblioteken kan jobba digitalt för att ta reda på vad besökarna vill ha.

Det handlar också om att fundera över vilka arbetsmoment som ska väljas bort. Något som oftast är mycket svårare, enligt Jenny Lindmark.

– Vi har diskuterat vad man ska göra, men också vad man ska sluta göra. Det är nästan svårare och det var centralt i diskussionerna.

I Västerbotten finns några av landets minsta kommuner räknat till invånarantal även om de är stora till ytan.

– Den aspekten finns, att det kan vara tio mil till närmaste bibliotek, säger Jenny Lindmark.

Det ställer krav på digitalisering. Och för att biblioteken över huvud taget ska vara relevanta i framtiden måste de bli mer digitala. Det var alla bibliotekschefer som deltog i utbildningen överens om.

– Det blev tydligt och cheferna tryckte hårt på det. Om vi inte finns här i digitala sammanhang, då förlorar vi vår relevans och riskerar att bli marginaliserade, säger Jenny Lindmark.

Under hösten fortsätter fler träffar och i december ska cheferna vara redo för den digitala omställningen.

0 kommentarer

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min