Nästan vart femte bibliotek berörs av studieförbundens krympta anslag

5 mar 2024 • < 1 min

Det är vanligt att folkbibliotek samarbetar med studieförbunden. Att anslagen krymper har på många håll redan blivit kännbart.

Under tre år kapar regeringen en halv miljard till folkbildningen. Vilken betydelse får det för landets folkbibliotek, som ofta har olika typer av samarbeten med studieförbunden?

Biblioteksbladet ställde frågan till samtliga folkbibliotekschefer.

17 procent av cheferna anger, i likhet med kollegorna i Kungsör, Nordmaling och Krokom, att de minskade anslagen till folkbildningsförbunden kommer att få betydelse för deras verksamhet. Ur fritextsvaren:

”Risk att detta påverkar våra prioriterade grupper.”

”Det kommer helt klart kunna påverka framtida samarbeten. Vi på landsbygden är väldigt beroende av att ha studieförbunden som samarbetspartners, en relativt stor del av våra programaktiviteter sker ihop med dem.”

”Det är främst vår samverkan med ABF kring Den digitala klyftan som vi är osäkra på om det blir färre aktiviteter än tidigare.”

”Vi kommer inte ha samma utbud som tidigare.”

”Två studieförbund drar sig ur samarbete kring programverksamhet.”

Att döma av svaren har många chefer än så länge svårt att bedöma effekterna av studieförbundens nya ekonomiska situation och nästan 40 procent av dem har följaktligen svarat ”vet ej” på frågan om effekten av de minskade anslagen.

Något färre, 30 procent, svarade att neddragningarna inte kommer att innebära några förändringar på biblioteket. Och knappt 13 procent uppgav att de inte har något sådant samarbete.

Enkäten skickades till landets 290 folkbibliotekschefer i januari och 222 svarade. En svarsfrekvens på nästan 77 procent.

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Sommarläsning till hängmattan

Sommarregn, sol och bad och förhoppningsvis en välförtjänt ledighet med tid för läsning. Mellan böckerna kanske också lite läsning om bibliotek. Missade du något under våren? Här finns chansen att ta igen.

5 jul 2024 • 4 min

Nyheter

Almedalen 2024: Brotten mot kulturarvet

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och riksantikvarie Susanne Thedéen samtalade om hur samhället kan bli bättre på att förhindra brott mot kulturarvet – och komma åt dem som begår brotten. Dessutom berättar åklagare Eva Wintzell om jakten på boktjuvarna i ett inslag.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Vetenskap för miljarder

En för de flesta okänd, men hittills säker, investering är den i vetenskapliga tidskrifter som omsätter miljarder varje år. Det medför stora kostnader för bibliotek och forskare. Panelen med Pamela Schultz Nybacka, Pelle Snickars och Wilhelm Widmark debatterade. Se hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Bibliotekens betydelse i kris

När biblioteken utnämns som en samhällsviktig verksamhet i tider av kris och i värst fall krig, hur går det då med självständigheten? Linda Wagenius resonerade om den frågan tillsammans med Helene Öberg och Lisa Mobrand. Hör hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Ett förlorat kulturarv

Få poddar och youtube-kanaler samlas in och sparas för framtiden. Hur ska minnet av 2020-talet räddas? Hör hela samtalet med Karin Grönvall, Pelle Snickars, Ewa Pihl Krabbe (S) och Marie-Louise Hänel Sandström (M).

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Försvaret av det fria ordet

Silvia Ernhagen, Jesper Bengtsson och Brit Stakston diskuterade hur vi ska se till att inte få ett samhälle där böcker förbjuds på biblioteken. "Vi har en bekymrande förkärlek för att importera allt som kommer från USA."

4 jul 2024 • < 1 min

Essä

Juridisk tvångströja kräver kreativa omvägar

Tidigare har det krävts lagbrott för att rädda kulturarv som annars gått förlorat. Kanske går det att dra nytta av dessa exempel när en digitalt uppdaterad pliktexemplarslag ska implementeras, skriver Pelle Snickars, professor i digitala kulturer.

1 jul 2024 • 7 min