Nästan vart femte bibliotek berörs av studieförbundens krympta anslag

5 mar 2024 • < 1 min

Det är vanligt att folkbibliotek samarbetar med studieförbunden. Att anslagen krymper har på många håll redan blivit kännbart.

Under tre år kapar regeringen en halv miljard till folkbildningen. Vilken betydelse får det för landets folkbibliotek, som ofta har olika typer av samarbeten med studieförbunden?

Biblioteksbladet ställde frågan till samtliga folkbibliotekschefer.

17 procent av cheferna anger, i likhet med kollegorna i Kungsör, Nordmaling och Krokom, att de minskade anslagen till folkbildningsförbunden kommer att få betydelse för deras verksamhet. Ur fritextsvaren:

”Risk att detta påverkar våra prioriterade grupper.”

”Det kommer helt klart kunna påverka framtida samarbeten. Vi på landsbygden är väldigt beroende av att ha studieförbunden som samarbetspartners, en relativt stor del av våra programaktiviteter sker ihop med dem.”

”Det är främst vår samverkan med ABF kring Den digitala klyftan som vi är osäkra på om det blir färre aktiviteter än tidigare.”

”Vi kommer inte ha samma utbud som tidigare.”

”Två studieförbund drar sig ur samarbete kring programverksamhet.”

Att döma av svaren har många chefer än så länge svårt att bedöma effekterna av studieförbundens nya ekonomiska situation och nästan 40 procent av dem har följaktligen svarat ”vet ej” på frågan om effekten av de minskade anslagen.

Något färre, 30 procent, svarade att neddragningarna inte kommer att innebära några förändringar på biblioteket. Och knappt 13 procent uppgav att de inte har något sådant samarbete.

Enkäten skickades till landets 290 folkbibliotekschefer i januari och 222 svarade. En svarsfrekvens på nästan 77 procent.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Nyheter

Blev du lurad?

Färgkoordinerade böcker i Höganäs, litteratur för vänsterhänta i Järfälla och utlån av sol-el i Ljungby. Många bibliotek skämtade på första april.

2 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Lätt att få jobb för bibliotekarier

I takt med att AI används alltmer kommer bibliotekariernas kompetens att bli mer eftertraktad. Det spår Saco i sin senaste rapport och slår fast att det kommer att vara fortsatt lätt för bibliotekarier att hitta jobb.

27 mar 2024 • < 1 min