Studieförbundens strypta anslag drabbar biblioteken

5 mar 2024 • 4 min

Många bibliotek samarbetar med studieförbunden vars statliga anslag kommer att sänkas med 500 miljoner kronor på tre år. Följden blir färre författarkvällar och begränsade möjligheter att nå ut till medborgarna.

Tommy Bildström, bibliotekschef i Nordmaling i Västerbotten, konstaterar att de senaste åren har inneburit fördjupade samarbeten med studieförbunden på orten. Han menar att biblioteket på så sätt har fått, som han säger det, draghjälp att nå vissa målgrupper. Det studieförbunden har stöttat biblioteket mest i är arbetet med de äldre.

Läs också ›› Så många bibliotek påverkas av studieförbundens neddragningar

Tommy Bildström förklarar att samarbetet är nödvändigt om biblioteket ska nå alla och en förutsättning för att kunna prioritera och göra aktiviteter och skriver i mejl:

Tommy Bildström, bibliotekschef i Nordmaling

”När jag skriver detta ska jag om några timmar ha en föreläsning om bibliotek och Wikipedia kopplat till lokalhistorisk forskning. Det är ett samarbete med ABF, biblioteket och Folkrörelsearkivet. Det var egentligen inte ens nära att jag skulle hinna med det men ABF tog över planering, kommunikationen och mycket av det praktiska så jag behöver egentligen bara infinna mig. Även Medborgarskolan och Vuxenskolan får ofta liknande roller och vi är ganska beroende av samarbetet.”

Situationen oroar Tommy Bildström som ser en trend där regeringen satsar på kortsiktiga lösningar som låter bra, men som vid närmare eftertanke behöver problematiseras.

”Att satsa på yrkesutbildningar låter egentligen ganska bra men många av problemen som uppstår kring utbildningar och yrkesliv är kopplat till att skolan egentligen är ganska stolpig och inte så flexibel. Jag tycker att man ska ställa sig frågan hur stela vi har råd att vara? Kan vi ens se tio år in iframtiden och chansa på vilka jobb som kommer att finnas? Det finns också en problematik i att alla akademiska utbildningar inte nödvändigtvis leder till arbete så den formella utbildningen inte riktigt räcker till och även om det gör det så tror jag inte att vi lever i ett samhälle där man har samma jobb under hela arbetslivet.”

Tommy Bildström menar att det är bakvänt att tänka att det är en lösning på de problem han nämner, att dra ner på studieförbunden.

I Kungsör i Västmanland är Ulla Solsmo bibliotekschef. Även hon ser större på frågan om studieförbundens minskade anslag. Tidigare har biblioteket samarbetat med tre lokala studieförbund, nu har två av dem, ABF och Studieförbundet Vuxenskolan meddelat att de inte har möjlighet att fortsätta samarbeta.

Ulla Solsmo, bibliotekschef i Kungsör.

– En gång i månaden har vi haft olika program tillsammans. Vi har planerat programmet terminsvis och studieförbunden har turats om när det kommer till att vara med, säger Ulla Solsmo.

Studieförbunden har också varit med och finansierat programmet. Nu är det bara Studiefrämjandet kvar även om det fortfarande finns ett regionalt samarbete, Västmanland läser, där Studieförbundet Vuxenskolan och ABF är med.

– Nu försöker vi lappa och laga och fortsätta med programverksamhet, men vi når inte ut lika mycket och vi har mindre pengar till bra föreläsare. Men jag tänker att det kan komma något gott ur det här, på ett sätt. Att studieförbunden kanske kan nyttja bibliotekets eller kommunens lokaler mer och kanske samarbeta med skolan mer, hoppas Ulla Solsmo.

Biblioteket är inte särskilt stort men hon drömmer om ett aktivitetshus, någon typ av kulturhus. Ett sådant hus finns också på lokalpolitikernas tiopunktslista inför framtiden.

– Studieförbunden når ut till så många. De har både kurser och föreläsningar och erbjuder möjlighet för människor att förkovra sig. Där man är. Jag tänker att det skapar relationer. Det är något med kittet som gör demokratin sann. Det handlar om nyfikenhet, om folkbildning, om att skapa framtidstro och är viktigt för att ett samhälle ska kännas tryggt, säger Ulla Solsmo.

I ett framtida kulturhus skulle studieförbund, biblioteket och andra kunna samsas och hon menar att det skulle vara ett sätt för människor att mötas över generationsgränserna. Men hon poängterar att visst måste man försöka tänka positivt och tänka nytt, men studieförbunden behöver anställda som sköter verksamheten och nedskärningarna gör att studieförbunden nu drar ner på sin personal.

I jämtländska Krokom är Tommy Larsson bibliotekschef. De senaste två åren har biblioteket kunnat ha två författarkvällar om året, tack vare ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. I år blir det bara en sådan kväll.

Tommy Larsson, bibliotekschef i Krokom.

– Vi har delat på kostnaderna och på arrangörskapet. Vi når också fler genom att vara två arrangörer. Men nu har de inte möjlighet att vara med på samma sätt som tidigare, säger Tommy Larsson.

Han understryker att studieförbunden i kommunen är flitiga med annan programverksamhet i egen regi. Biblioteket i Krokom är sammanbyggt med ett café som också har en scen som används när det är författarkvällar. Scenen används även till teater, andra föreställningar, föreläsningar och annan kulturverksamhet.

– Jag har tidigare varit bibliotekschef i Hedemora och har ofta samarbetat med studieförbunden när det gäller författarbesök och föreläsningar. Det har alltid funkat bra. För båda parter, förklarar Tommy Larsson.

Han är inte ansvarig för den, som han uttrycker det, allmänkulturella delen i kommunen, men det finns ändå medel i bibliotekets budget som kan sättas på programverksamheten. Samtidigt gör det ekonomiska läget att de är beroende av att kunna samverka med föreningar. Tommy Larsson understryker att de under de senaste åren har velat förbättra sina programaktiviteter men att pandemin välte omkull den utvecklingen. Nu är det inte lika lätt att få publik till arrangemangen som före pandemin.

Även Tommy Larsson lyfter studieförbundens folkbildningsroll och kontaktnät ute bland kommuninvånarna.

– De är vana att jobba med arrangemang, till exempel med biljettförsäljning och hur man bokar biljetter. Den vanan har inte vi på biblioteken på samma sätt. Ett samarbete med studieförbund gör att det blir fler som kan jobba med arrangemangen helt enkelt. Det står också i bibliotekslagen att det är viktigt att nå ut med kultur till medborgarna. Nu blir det i stället mindre kultur, ett mindre utbud, förklarar Tommy Larsson.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Nyheter

Blev du lurad?

Färgkoordinerade böcker i Höganäs, litteratur för vänsterhänta i Järfälla och utlån av sol-el i Ljungby. Många bibliotek skämtade på första april.

2 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Lätt att få jobb för bibliotekarier

I takt med att AI används alltmer kommer bibliotekariernas kompetens att bli mer eftertraktad. Det spår Saco i sin senaste rapport och slår fast att det kommer att vara fortsatt lätt för bibliotekarier att hitta jobb.

27 mar 2024 • < 1 min