Färre bibliotek – men besökarna är (nästan) tillbaka

17 maj 2023 • < 1 min

Antalet folkbibliotek fortsätter att minska. Men 2022 års biblioteksstatistik visar att besökarna nästan helt har återvänt efter pandemin.

Trenden med färre antal folkbibliotek fortsätter, så även 2022 då antalet folkbibliotek var 1072, åtta färre än året innan och 73 färre än 2015.

Däremot har antalet skolbibliotek med åtminstone halvtidsbemanning ökat något och cirka 20 000 fler elever hade tillgång till ett halvtidsbemannat skolbibliotek 2022 jämfört med året innan. Det gör att nästan hälften av landets elever nu har tillgång till bemannat skolbibliotek eller ett integrerat folkbibliotek.

 Besöken på biblioteken har ökat kraftigt under senaste året jämfört med pandemiåren och 2022 gjordes nästan 46 miljoner besök på folkbibliotek. På allt typer av bibliotek gjordes totalt 63 miljoner besök, en ökning med 52 procent jämfört med 2021. Kvinnor dominerar fortfarande bland besökarna och förra året utgjorde de 62 procent av de aktiva användarna.

Även om besöken har ökat stort är de inte riktigt tillbaka till nivåerna före pandemin. 2022 uppgick de aktiva användarna till 2,3 miljoner personer på folkbiblioteken. Det kan jämföras med 2,6 miljoner före pandemin.

Antalet aktiva användare på lärosätesbiblioteken är dock rekordstort och ökade med över 100 procent förra året jämfört med pandemiåret 2021. Biblioteken på högskolor och universitet hade närmare en halv miljon aktiva användare förra året.

Statistiken kommer från Kungliga bibliotekens årliga rapport.

Missa inte ›› Personen bakom biblioteksstatistiken: I dag riktas allas blickar mot Cecilia Ranemo

Fakta Bibliotek 2022

  • Andel av landets elever har tillgång till åtminstone halvtidsbemannat skolbibliotek eller ett integrerat folkbibliotek: 48 procent .
  • Antal folkbibliotek 2022: 1072 (minskning med åtta).
  • Andel kvinnor bland biblioteksanställda: 76 procent.
  • Andel kvinnor bland aktiva låntagare: 62 procent.
  • Antal aktiva låntagare på alla typer av bibliotek: Drygt 3,5 miljoner.
  • Antal aktiva användare på lärosätesbiblioteken: Drygt 477 000.
  • Källa: Kungliga biblioteket

0 kommentarer

Senaste nytt

Debatt

Replik: Vi måste vara tydliga när vi talar om rasism

Bibliotekarien Einar Ehn-Briem uppskattar att Surrah al-Himidy har modet att ifrågasätta bibliotekssektorns men stör sig ändå på hennes artikel. "För att vi ska kunna diskutera något som uppenbart engagerar så många måste vi veta exakt vad vi menar avviker och eventuellt väljs bort", skriver han i sin replik.

7 dec 2023 • 3 min

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min