Helsingborg: mötesplats för demokrati

8 nov 2013 • < 1 min

Det pratas mycket om bibliotekens roll som en demokratisk arena och då tänker man i termer som att det är...

Det pratas mycket om bibliotekens roll som en demokratisk arena och då tänker man i termer som att det är en icke-kommersiell frizon, gratis och öppet för alla. Och det är det ju också i någon mån men Region Skåne vill ändå under hösten omsätta ord till praktik genom medborgardialoger på Helsingsborgs ”mest demokratiska plats”, biblioteket.

Under hösten kommer förtroendevalda från Region Skåne att vara på Stadsbiblioteket för att träffa besökarna, tala med dem berätta hur regionen styrs och vilka ansvarsområden som finns. De politiker som närvarar vid medborgardialogen kommer inte företräda sitt parti i frågorna utan vara där som representanter för Region Skåne.

– Biblioteken en neutral plats för alla. En demokratisk mötesplats som inte har någon politisk färg eller religiös inriktning, säger Catarina Isberg är sedan 1 september ny chef för Helsingborgs stadsbibliotek, i en intervju med mittkulturkort.se.

Helsingborgs bibliotek vill lyfta fram biblioteket som en plats för mötet med samtiden, historien och framtiden. Det viktigast av allt: dessa möten är fria. Fri som i frivillig och fri entré. Här kan man omsätta demokratin i praktiken.

Även i en värld där besökaren kan få tag på mycket information via webben och göra sig hörd behövs biblioteken som en opartisk och neutral guide i mediebruset.

Att förlägga medborgardialogen på biblioteket är alltså inte en fråga om fysiska rum utan om att ge människorna rätt att påverka politiken.

Nästa möte med förtroendevalda äger rum imorgon lördag den 9 november kl 12.30-14.30. Även den 28 november finns möjligheten att påverka politiken då mellan kl 11.00 och 13.00.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

BOKMÄSSAN 2023
Nyheter

Den judiska kulturen tar plats på bokmässan

Ett av Bokmässans teman i år är judisk kultur. Bland annat visar Resursbiblioteket för jiddisch sitt nya minoritetskit. Tanken är att bibliotek ska kunna, på ett enkelt sätt synliggöra judisk kultur i biblioteksrummet.

29 sep 2023 • 3 min

BOKMÄSSAN 2023
Nyheter

Så kan biblioteken använda digital teknik

Immersiva medier och VR, är det något för bibliotek att hålla på med? Kan det till och med vara läsfrämjande? Det menar i alla fall Linda Sävhammar från Biblioteksutveckling Östergötland.

28 sep 2023 • 4 min

Nyheter

Konstnärlig frihet ska garantera armlängds avstånd

Skolbiblioteken lyfts som särskilt viktiga i Mats Svegfors förslag om hur kommunerna ska bli mer delaktiga i kulturpolitiken. Och för att garantera armlängds avstånd ska kommunerna, för att kunna dela ut pengar, skriva under på att de respekterar den konstnärliga friheten.

27 sep 2023 • < 1 min

Krönika

AI-frågor till biblioteken

Vad händer med upphovsrätten när ett verk har skapats av artificiell intelligens? Ska AI-genererade verk omfattas av pliktlagstiftningen och aktivt samlas in av nationalbiblioteken? AI ställer biblioteken inför ett antal fundamentala och rent existentiella frågeställningar, skriver Lars Ilshammar.

25 sep 2023 • 2 min

Nyheter

Dyrare att boka författarframträdanden

Författares bokprat blir dyrare när Sveriges författarförbund höjer sin arvodesrekommendation med tusen kronor. ”Författarna måste kunna leva på sitt arbete", säger förbundets ordförande Grethe Rottböll som inte oroar sig över hur höjningen tas emot av biblioteken.

22 sep 2023 • 2 min