Helsingborg: mötesplats för demokrati

8 nov 2013 • < 1 min

Det pratas mycket om bibliotekens roll som en demokratisk arena och då tänker man i termer som att det är...

Det pratas mycket om bibliotekens roll som en demokratisk arena och då tänker man i termer som att det är en icke-kommersiell frizon, gratis och öppet för alla. Och det är det ju också i någon mån men Region Skåne vill ändå under hösten omsätta ord till praktik genom medborgardialoger på Helsingsborgs ”mest demokratiska plats”, biblioteket.

Under hösten kommer förtroendevalda från Region Skåne att vara på Stadsbiblioteket för att träffa besökarna, tala med dem berätta hur regionen styrs och vilka ansvarsområden som finns. De politiker som närvarar vid medborgardialogen kommer inte företräda sitt parti i frågorna utan vara där som representanter för Region Skåne.

– Biblioteken en neutral plats för alla. En demokratisk mötesplats som inte har någon politisk färg eller religiös inriktning, säger Catarina Isberg är sedan 1 september ny chef för Helsingborgs stadsbibliotek, i en intervju med mittkulturkort.se.

Helsingborgs bibliotek vill lyfta fram biblioteket som en plats för mötet med samtiden, historien och framtiden. Det viktigast av allt: dessa möten är fria. Fri som i frivillig och fri entré. Här kan man omsätta demokratin i praktiken.

Även i en värld där besökaren kan få tag på mycket information via webben och göra sig hörd behövs biblioteken som en opartisk och neutral guide i mediebruset.

Att förlägga medborgardialogen på biblioteket är alltså inte en fråga om fysiska rum utan om att ge människorna rätt att påverka politiken.

Nästa möte med förtroendevalda äger rum imorgon lördag den 9 november kl 12.30-14.30. Även den 28 november finns möjligheten att påverka politiken då mellan kl 11.00 och 13.00.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min