Helsingborg: mötesplats för demokrati

8 nov 2013 • < 1 min

Det pratas mycket om bibliotekens roll som en demokratisk arena och då tänker man i termer som att det är...

Det pratas mycket om bibliotekens roll som en demokratisk arena och då tänker man i termer som att det är en icke-kommersiell frizon, gratis och öppet för alla. Och det är det ju också i någon mån men Region Skåne vill ändå under hösten omsätta ord till praktik genom medborgardialoger på Helsingsborgs ”mest demokratiska plats”, biblioteket.

Under hösten kommer förtroendevalda från Region Skåne att vara på Stadsbiblioteket för att träffa besökarna, tala med dem berätta hur regionen styrs och vilka ansvarsområden som finns. De politiker som närvarar vid medborgardialogen kommer inte företräda sitt parti i frågorna utan vara där som representanter för Region Skåne.

– Biblioteken en neutral plats för alla. En demokratisk mötesplats som inte har någon politisk färg eller religiös inriktning, säger Catarina Isberg är sedan 1 september ny chef för Helsingborgs stadsbibliotek, i en intervju med mittkulturkort.se.

Helsingborgs bibliotek vill lyfta fram biblioteket som en plats för mötet med samtiden, historien och framtiden. Det viktigast av allt: dessa möten är fria. Fri som i frivillig och fri entré. Här kan man omsätta demokratin i praktiken.

Även i en värld där besökaren kan få tag på mycket information via webben och göra sig hörd behövs biblioteken som en opartisk och neutral guide i mediebruset.

Att förlägga medborgardialogen på biblioteket är alltså inte en fråga om fysiska rum utan om att ge människorna rätt att påverka politiken.

Nästa möte med förtroendevalda äger rum imorgon lördag den 9 november kl 12.30-14.30. Även den 28 november finns möjligheten att påverka politiken då mellan kl 11.00 och 13.00.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min

Ledare

Används bibliotekens potential som läsfrämjare?

Det talas mycket om bibliotekens viktiga roll för att främja läsandet i Sverige. Men bibliotekspersonalen ges ingen eller väldigt lite tid för egen läsning. Och allra konstigast är att de inte ens pratar om det själva, skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

19 sep 2022 • 2 min