Kulturhus i Skåne

30 aug 2012 • 2 min

11 folkbibliotek i 11 kommuner i Skåne får statliga medel för att utvecklas till kulturhus.Det är Region Skånes kulturnämnd som...

11 folkbibliotek i 11 kommuner i Skåne får statliga medel för att utvecklas till kulturhus.Det är Region Skånes kulturnämnd som har fördelat 1,1 miljoner kronor i statliga utvecklingsmedel för att utveckla biblioteken som kulturhus.

Folkbiblioteken i Skåne uppmanades sent i våras att komma in med projektidéer. 18 bibliotek nappade och skickade in förslag varav 11 sedan beviljades medel enligt fyra utvecklingslinjer:

1. Att testa konkreta aspekter på kulturhustanken i workshops och testzoner.

2. Att testa hur folkbiblioteken arbetar med att vidga sitt uppdrag med hjälp av film och rörlig bild.

3. Att testa ny teknik med nya målgrupper

4. Att nå nya grupper/skapa delaktighet med särskilt fokus på målgruppen nya svenskar

Biblioteken i Kävlinge och Lomma får t ex 150 000 kronor för ett gemensamt projekt som syftar till att skapa ett innehåll till digitala visningsmiljöerna och öka medborgarnas delaktighet. Åstorps bibliotek och Ängelholms bibliotek får 150 000 kronor vardera för projekt som följer utvecklingslinje 1.

Biblioteket i Oxie, Malmö får 160 000 kronor för projekt som ansluter till utvecklingslinje 2, bl a planeras en berättarfestival 2013.

Övriga biblioteks som beviljats medel är Perstorps bibliotek (50 000 kr), Skurups bibliotek (100 000 kr), Helsingborgs bibliotek (50 000 kr), Landskronas bibliotek (75 000 kr), Burlövs bibliotek (50 000 kr) och Dalby i Lunds kommun får 15 000 kr.

Information om alla beviljade ansökningar finns att få på Kultur Skånes hemsida.

50 000 kronor avsätts för ett inspirationsseminarium för folkbiblioteken i Skåne i september kring film och rörlig bild med fokus på berättelsen. 100 000 kronor avsätts för uppföljning, bl a kommer en forskare att följa projekten.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min

Ledare

Används bibliotekens potential som läsfrämjare?

Det talas mycket om bibliotekens viktiga roll för att främja läsandet i Sverige. Men bibliotekspersonalen ges ingen eller väldigt lite tid för egen läsning. Och allra konstigast är att de inte ens pratar om det själva, skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

19 sep 2022 • 2 min