Kulturhus i Skåne

30 aug 2012 • 2 min

11 folkbibliotek i 11 kommuner i Skåne får statliga medel för att utvecklas till kulturhus.Det är Region Skånes kulturnämnd som...

11 folkbibliotek i 11 kommuner i Skåne får statliga medel för att utvecklas till kulturhus.Det är Region Skånes kulturnämnd som har fördelat 1,1 miljoner kronor i statliga utvecklingsmedel för att utveckla biblioteken som kulturhus.

Folkbiblioteken i Skåne uppmanades sent i våras att komma in med projektidéer. 18 bibliotek nappade och skickade in förslag varav 11 sedan beviljades medel enligt fyra utvecklingslinjer:

1. Att testa konkreta aspekter på kulturhustanken i workshops och testzoner.

2. Att testa hur folkbiblioteken arbetar med att vidga sitt uppdrag med hjälp av film och rörlig bild.

3. Att testa ny teknik med nya målgrupper

4. Att nå nya grupper/skapa delaktighet med särskilt fokus på målgruppen nya svenskar

Biblioteken i Kävlinge och Lomma får t ex 150 000 kronor för ett gemensamt projekt som syftar till att skapa ett innehåll till digitala visningsmiljöerna och öka medborgarnas delaktighet. Åstorps bibliotek och Ängelholms bibliotek får 150 000 kronor vardera för projekt som följer utvecklingslinje 1.

Biblioteket i Oxie, Malmö får 160 000 kronor för projekt som ansluter till utvecklingslinje 2, bl a planeras en berättarfestival 2013.

Övriga biblioteks som beviljats medel är Perstorps bibliotek (50 000 kr), Skurups bibliotek (100 000 kr), Helsingborgs bibliotek (50 000 kr), Landskronas bibliotek (75 000 kr), Burlövs bibliotek (50 000 kr) och Dalby i Lunds kommun får 15 000 kr.

Information om alla beviljade ansökningar finns att få på Kultur Skånes hemsida.

50 000 kronor avsätts för ett inspirationsseminarium för folkbiblioteken i Skåne i september kring film och rörlig bild med fokus på berättelsen. 100 000 kronor avsätts för uppföljning, bl a kommer en forskare att följa projekten.

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min