Kulturhus i Skåne

30 aug 2012 • 2 min

11 folkbibliotek i 11 kommuner i Skåne får statliga medel för att utvecklas till kulturhus.Det är Region Skånes kulturnämnd som...

11 folkbibliotek i 11 kommuner i Skåne får statliga medel för att utvecklas till kulturhus.Det är Region Skånes kulturnämnd som har fördelat 1,1 miljoner kronor i statliga utvecklingsmedel för att utveckla biblioteken som kulturhus.

Folkbiblioteken i Skåne uppmanades sent i våras att komma in med projektidéer. 18 bibliotek nappade och skickade in förslag varav 11 sedan beviljades medel enligt fyra utvecklingslinjer:

1. Att testa konkreta aspekter på kulturhustanken i workshops och testzoner.

2. Att testa hur folkbiblioteken arbetar med att vidga sitt uppdrag med hjälp av film och rörlig bild.

3. Att testa ny teknik med nya målgrupper

4. Att nå nya grupper/skapa delaktighet med särskilt fokus på målgruppen nya svenskar

Biblioteken i Kävlinge och Lomma får t ex 150 000 kronor för ett gemensamt projekt som syftar till att skapa ett innehåll till digitala visningsmiljöerna och öka medborgarnas delaktighet. Åstorps bibliotek och Ängelholms bibliotek får 150 000 kronor vardera för projekt som följer utvecklingslinje 1.

Biblioteket i Oxie, Malmö får 160 000 kronor för projekt som ansluter till utvecklingslinje 2, bl a planeras en berättarfestival 2013.

Övriga biblioteks som beviljats medel är Perstorps bibliotek (50 000 kr), Skurups bibliotek (100 000 kr), Helsingborgs bibliotek (50 000 kr), Landskronas bibliotek (75 000 kr), Burlövs bibliotek (50 000 kr) och Dalby i Lunds kommun får 15 000 kr.

Information om alla beviljade ansökningar finns att få på Kultur Skånes hemsida.

50 000 kronor avsätts för ett inspirationsseminarium för folkbiblioteken i Skåne i september kring film och rörlig bild med fokus på berättelsen. 100 000 kronor avsätts för uppföljning, bl a kommer en forskare att följa projekten.

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min