Han ska påverka biblioteksrörelsen globalt

30 aug 2017 • 2 min

Yttrandefrihet, biblioteket som en demokratisk arena och rätten till information. Det är sådant som Torbjörn Nilsson, bibliotekschef i Malmö, brinner för. I juni blev han invald i IFLA:s styrelse och ska nu vara med och påverka biblioteksrörelsen globalt.

Foto: Malmö stadsbibliotek
Nya uppdraget innebär fler resor och fler internationella möten framöver, berättar Torbjörn Nilsson, här på Malmö stadsbiblioteks avdelning Balagan för unga. Foto: Malmö stadsbibliotek

Sverige har de senaste åren saknat en medlem i IFLA:s styrelse, governing board. Men i juni valdes Torbjörn Nilsson, bibliotekschef i Malmö, in och kommer därmed att vara med och påverka den globala biblioteksrörelsen i minst två år framöver.

– Mina hjärtefrågor är yttrandefrihet och hur biblioteken kan fungera som demokratiska och publika arenor. I exempelvis Malmö så räcker det inte med att vi bara finns till, utan vi måste locka och inspirera människor till att utveckla sina demokratiska fri och skyldigheter. Få folk att engagera sig, säger han.

I förra veckan pågick IFLA:s stora konferens WLIC som hölls i Polen. Torbjörn Nilsson var en av drygt 3000 bibliotekarier på plats.

Hur skulle du sammanfatta konferensen?

– Väldigt bra stämning med framtidspositiva människor. Jag har varit på konferensen i tre år och kan redan se ett tydligt perspektivskifte. Från att man sett biblioteket som en plats med samlingar och mediesystem till att se bibliotekets roll i samhället som en mötesplats, säger han.

Torbjörn Nilsson var också med på en paneldebatt om pressfrihet under WLIC. Debatten byggde på Reportrar utan gränsers årliga rapport som visar ett pressfrihetsindex som mäter situationen för medier i 180 olika länder. Polen, som konferensen hölls i, ligger på 54:e plats på listan. Och Malaysia, där WLIC arrangeras nästa år, är på 144:e plats. Samtidigt som de nordiska länderna toppar.

– Vi hade en diskussion kring hur IFLA ser på detta, att man lägger konferensen i länder där pressfrihet naggas i kanten. En del menar att det gynnar regeringen att man har arrangemang där. Själv tycker jag det är rimligt att inte definiera bort sig från de här platserna. Om vi följde pressfrihetsindex skulle vi bara hålla konferenser i Norden, och då är vi inte på platser där vi kan utmana rådande normer.

Under WLIC blev Torbjörn Nilsson också invald i en grupp inom IFLA som jobbar med rätt till information och yttrandefrihet, FAIFE, freedom of access to information and freedom of expression.

– Det passar mig väldigt bra med tanke på vårt arbete i Malmö och att de nordiska biblioteksföreningarna också gått ut med ett statment om att man stödjer yttrandefrihet. Här kan jag nog göra bra med nytta och påverka IFLA.

Såg du några särskilda trender under konferensen?

– Ja, det var många frågor kring digitalisering och tillgången till e-medier som fortfarande inte är löst. Man pratade också mycket om filterbubblor och hur biblioteken ska agera för att människor ska få tillgång till information. Dessutom var det fokus på neutralitet, att man inte kan se bibloteken som en värdeneutral plats eftersom vi tar ställning gentemot det som vi tycker är rimligt och humant. Vi måste våga ta den här platsen, och i vissa länder innebär det att vi inte är neutrala då.

Läs mer: 

http://biblioteksbladet.test/vi-far-manga-fragor-om-meroppet/

http://biblioteksbladet.test/pavera-den-globala-biblioteksvisionen/

http://biblioteksbladet.test/dags-for-wlic-i-polen/

 

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min