Förläggareföreningen och det fria ordet

5 okt 2012 • 2 min

Med anledning av att Svenska Förläggareföreningen försöker stoppa en artikel i BBL och därtill sprider osanningar kring publiceringsförfarandet. I nästa...

Med anledning av att Svenska Förläggareföreningen försöker stoppa en artikel i BBL och därtill sprider osanningar kring publiceringsförfarandet.

I nästa nummer av BBL publiceras en intervju med Svenska Förläggarföreningens VD Kristina Ahlinder. En liten del av den intervjun har redan publicerats på Biblioteksbladet.se (26 september 2012).

Bakgrunden till intervjun är följande: efter att under lång tid bevakat e-boksfrågans alla komplikationer från huvudsakligen bibliotekens perspektiv, ansåg vi det vara dags och på sin plats att ge förlagssida möjlighet att ge sin syn på saken. Det var ganska naturligt att vi bl a vände oss till Förläggareföreningen – den part som Svensk Biblioteksförening förde diskussioner med för att gemensamt försöka komma fram till en för alla parter godtagbar lösning. Som bekant strandade samtalen.

Inför den del av intervjun som publicerats på Biblioteksbladet.se bad Kristina Ahlinder att få se texten innan. Vi har som policy att inte skicka hela artiklar på remiss före publicering men motsätter oss aldrig att man får ta del av och korrigera egna citat – vilket Ahlinder också fick möjlighet att göra.

Det man som intervjuad ska vara medveten om vid ett sådant förfarande är att man då också högst påtagligt tar ett ansvar för det man har sagt. Ord står inte längre mot ord – har man tagit del av och fått ändra i egna citat är det väldigt svårt att i efterhand hävda att man blivit felciterad.

Ändå är det just det som Kristina Ahlinder försökt göra efter webbpubliceringen genom att etablera en bild av att hon är felciterad och texten är vinklad. Jag kan också tillägga att de ändringar Ahlinder ville göra var av semantisk karaktär och ingenting som förändrade innehållet i sak.

Också inför publiceringen av intervjun i tryckta BBL har Ahlinder fått möjligheten att se citaten på nytt och återkommit med förändringar av mer semantisk karaktär.

När vi i två repriser tillmötesgått Förläggareföreningens VD fann vi ingen anledning att göra det när hon återkom en tredje gång och tidningen dessutom är inne i en fas där den förbereds för tryck. Vi har heller ingen tanke på att tillmötesgå den person från förläggareföreningen som på uppdrag av Ahlinder kontaktat BBL:s medarbetare i syfte att få artikeln stoppad. Att hela förfarande är anmärkningsvärt från en organisation som företräder utgivare, behöver väl knappast tilläggas.

Förläggareföreningen fick en möjlighet att ge sin syn på saken och har valt att uttrycka sig så som man gör i intervjun.

Henriette Zorn
Chefredaktör och ansvarig utgivare

Enligt ägardirektiv fastställt av Svensk Biblioteksförenings styrelse ska  Biblioteksbladet ha en fri och självständig ställning och bedrivas med tryckfrihetsförordningen som grund och enligt spelreglerna för press, radio och TV.

1 kommentarer

  1. Det framgår med all önskvärd tydlighet att kontroll är ett mycket starkt behov hos förläggarna.

Senaste nytt

Nyheter

Bibliotek oförberedda på lag om tillgänglighet

Nästa sommar träder en ny lag om tillgängliga medier i kraft. Myndigheten för tillgängliga medier informerar just nu bibliotekspersonal, men bilden är ännu oklar. "Vi vet inte riktigt hur bibliotek och läsare kommer påverkas."

23 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min