Förläggareföreningen och det fria ordet

5 okt 2012 • 2 min

Med anledning av att Svenska Förläggareföreningen försöker stoppa en artikel i BBL och därtill sprider osanningar kring publiceringsförfarandet. I nästa...

Med anledning av att Svenska Förläggareföreningen försöker stoppa en artikel i BBL och därtill sprider osanningar kring publiceringsförfarandet.

I nästa nummer av BBL publiceras en intervju med Svenska Förläggarföreningens VD Kristina Ahlinder. En liten del av den intervjun har redan publicerats på Biblioteksbladet.se (26 september 2012).

Bakgrunden till intervjun är följande: efter att under lång tid bevakat e-boksfrågans alla komplikationer från huvudsakligen bibliotekens perspektiv, ansåg vi det vara dags och på sin plats att ge förlagssida möjlighet att ge sin syn på saken. Det var ganska naturligt att vi bl a vände oss till Förläggareföreningen – den part som Svensk Biblioteksförening förde diskussioner med för att gemensamt försöka komma fram till en för alla parter godtagbar lösning. Som bekant strandade samtalen.

Inför den del av intervjun som publicerats på Biblioteksbladet.se bad Kristina Ahlinder att få se texten innan. Vi har som policy att inte skicka hela artiklar på remiss före publicering men motsätter oss aldrig att man får ta del av och korrigera egna citat – vilket Ahlinder också fick möjlighet att göra.

Det man som intervjuad ska vara medveten om vid ett sådant förfarande är att man då också högst påtagligt tar ett ansvar för det man har sagt. Ord står inte längre mot ord – har man tagit del av och fått ändra i egna citat är det väldigt svårt att i efterhand hävda att man blivit felciterad.

Ändå är det just det som Kristina Ahlinder försökt göra efter webbpubliceringen genom att etablera en bild av att hon är felciterad och texten är vinklad. Jag kan också tillägga att de ändringar Ahlinder ville göra var av semantisk karaktär och ingenting som förändrade innehållet i sak.

Också inför publiceringen av intervjun i tryckta BBL har Ahlinder fått möjligheten att se citaten på nytt och återkommit med förändringar av mer semantisk karaktär.

När vi i två repriser tillmötesgått Förläggareföreningens VD fann vi ingen anledning att göra det när hon återkom en tredje gång och tidningen dessutom är inne i en fas där den förbereds för tryck. Vi har heller ingen tanke på att tillmötesgå den person från förläggareföreningen som på uppdrag av Ahlinder kontaktat BBL:s medarbetare i syfte att få artikeln stoppad. Att hela förfarande är anmärkningsvärt från en organisation som företräder utgivare, behöver väl knappast tilläggas.

Förläggareföreningen fick en möjlighet att ge sin syn på saken och har valt att uttrycka sig så som man gör i intervjun.

Henriette Zorn
Chefredaktör och ansvarig utgivare

Enligt ägardirektiv fastställt av Svensk Biblioteksförenings styrelse ska  Biblioteksbladet ha en fri och självständig ställning och bedrivas med tryckfrihetsförordningen som grund och enligt spelreglerna för press, radio och TV.

1 kommentarer

  1. Det framgår med all önskvärd tydlighet att kontroll är ett mycket starkt behov hos förläggarna.

Senaste nytt

Kommentar

Iflas ordförande skjuter på budbäraren

Avslöjandena om rötan inom Ifla fortsätter att ge eko. Den tyska tidningen BuB ägnar sin senaste utgåva åt historien och publicerar en intervju där Ifla-ordföranden Barbara Lison både bekräftar viktiga uppgifter och försöker undergräva Biblioteksbladets trovärdighet.

1 feb 2023 • 3 min

Nyheter

Författare varnas för BTJ-tjänst

I höstas lanserade BTJ sin nya tjänst för författarbesök på bibliotek. Nu varnar Författarcentrum sina medlemmar för att använda den. ”Vi oroar oss för en urholkning av arvodesnivåerna.”

31 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min