Förläggareföreningen och det fria ordet

5 okt 2012 • 2 min

Med anledning av att Svenska Förläggareföreningen försöker stoppa en artikel i BBL och därtill sprider osanningar kring publiceringsförfarandet. I nästa...

Med anledning av att Svenska Förläggareföreningen försöker stoppa en artikel i BBL och därtill sprider osanningar kring publiceringsförfarandet.

I nästa nummer av BBL publiceras en intervju med Svenska Förläggarföreningens VD Kristina Ahlinder. En liten del av den intervjun har redan publicerats på Biblioteksbladet.se (26 september 2012).

Bakgrunden till intervjun är följande: efter att under lång tid bevakat e-boksfrågans alla komplikationer från huvudsakligen bibliotekens perspektiv, ansåg vi det vara dags och på sin plats att ge förlagssida möjlighet att ge sin syn på saken. Det var ganska naturligt att vi bl a vände oss till Förläggareföreningen – den part som Svensk Biblioteksförening förde diskussioner med för att gemensamt försöka komma fram till en för alla parter godtagbar lösning. Som bekant strandade samtalen.

Inför den del av intervjun som publicerats på Biblioteksbladet.se bad Kristina Ahlinder att få se texten innan. Vi har som policy att inte skicka hela artiklar på remiss före publicering men motsätter oss aldrig att man får ta del av och korrigera egna citat – vilket Ahlinder också fick möjlighet att göra.

Det man som intervjuad ska vara medveten om vid ett sådant förfarande är att man då också högst påtagligt tar ett ansvar för det man har sagt. Ord står inte längre mot ord – har man tagit del av och fått ändra i egna citat är det väldigt svårt att i efterhand hävda att man blivit felciterad.

Ändå är det just det som Kristina Ahlinder försökt göra efter webbpubliceringen genom att etablera en bild av att hon är felciterad och texten är vinklad. Jag kan också tillägga att de ändringar Ahlinder ville göra var av semantisk karaktär och ingenting som förändrade innehållet i sak.

Också inför publiceringen av intervjun i tryckta BBL har Ahlinder fått möjligheten att se citaten på nytt och återkommit med förändringar av mer semantisk karaktär.

När vi i två repriser tillmötesgått Förläggareföreningens VD fann vi ingen anledning att göra det när hon återkom en tredje gång och tidningen dessutom är inne i en fas där den förbereds för tryck. Vi har heller ingen tanke på att tillmötesgå den person från förläggareföreningen som på uppdrag av Ahlinder kontaktat BBL:s medarbetare i syfte att få artikeln stoppad. Att hela förfarande är anmärkningsvärt från en organisation som företräder utgivare, behöver väl knappast tilläggas.

Förläggareföreningen fick en möjlighet att ge sin syn på saken och har valt att uttrycka sig så som man gör i intervjun.

Henriette Zorn
Chefredaktör och ansvarig utgivare

Enligt ägardirektiv fastställt av Svensk Biblioteksförenings styrelse ska  Biblioteksbladet ha en fri och självständig ställning och bedrivas med tryckfrihetsförordningen som grund och enligt spelreglerna för press, radio och TV.

1 kommentarer

  1. Det framgår med all önskvärd tydlighet att kontroll är ett mycket starkt behov hos förläggarna.

Kommentarer är avstängda.

Senaste nytt

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min

Ledare

Används bibliotekens potential som läsfrämjare?

Det talas mycket om bibliotekens viktiga roll för att främja läsandet i Sverige. Men bibliotekspersonalen ges ingen eller väldigt lite tid för egen läsning. Och allra konstigast är att de inte ens pratar om det själva, skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

19 sep 2022 • 2 min