Förslag: Skänk instrument till biblioteket för utlåning

4 mar 2024 • 2 min

Biblioteket i Kristinehamn var ett av ett hundratal bibliotek som fick en gitarr för utlåning från Stim. Snart kan besökarna låna betydligt fler instrument, om Sverigedemokraternas förslag om instrument på biblioteket blir verklighet.

– Jag spelar själv musik och många ungdomar vill ju spela instrument. Men de kanske inte har råd, säger Paul Brännlund (SD), ledamot i kulturnämnden i Kristinehamn.

– Vi tycker att det här är ett utmärkt sätt att få ungdomar och även vuxna att prova på något de kanske alltid har drömt om. Förhoppningsvis är det någon som vill fortsätta.

Det var hans idé från början och den resulterade i ett nämndinitiativ. Förslaget går ut på att privatpersoner som har instrument som inte används hemma skänker dem till biblioteket där de kan lånas ut. Det skulle, enligt Sverigedemokraterna, öka tillgängligheten till kulturella aktiviteter för alla oavsett ekonomisk bakgrund och tidigare erfarenhet. ”Detta främjar inkludering och möjligheter till kulturellt deltagande.” Partiet har också en förhoppning om att det kan leda till ökat kulturellt skapande och att bibliotekets roll stärks, ”…som en viktig kulturell och kunskapsmässig resurs i Kristinehamn.”

– Det är många som har instrument som står och samlar damm. Jag spelar till exempel dragspel och det blir tyvärr många dödsbon där det finns dragspel. Om jag hade något instrument som inte användes skulle det bara vara kul att skänka, säger Paul Brännlund.

Pianon skull troligen inte vara aktuella, men de flesta andra instrument skulle fungera bra, tror han, även om det skulle krävas att någon på biblioteket kan bedöma kvaliteten på instrumenten.

– Biblioteken lånar ut böcker och väldigt mycket andra grejer. Så varför inte instrument?

Lena Saltberg, bibliotekschef i Kristinehamn. Foto: Nina Simonen

Lena Saltberg, bibliotekschef i Kristinehamn, känner till förslaget och tycker att tanken är god. Biblioteket har nyss fått sin gitarr från Stim, som i samband med sitt hundraårsfirande skänkte hundra gitarrer för utlåning till bibliotek runt om i landet.

– Det är en god tanke. Det är bra med delningsekonomi för folk som inte har råd, säger hon om SD-initiativet, även om hon inte har hunnit tänka klart kring förslaget än.

– Men vi har också en fritidsbank och en kulturskola i kommunen. I kommuner där det inte finns är biblioteket en bra plats. Här kanske finns det lämpligare ställen, med tanke på förvaring och att någon behöver kunna ta hand om instrumenten.

En i personalen kan spela gitarr och när Stim-gitarren inte är utlånad planerar biblioteket att använda den i verksamheten, vid exempelvis sångstunder.

Inget är beslutat än och frågan ska upp för diskussion och beslut i kulturnämnden. SD sitter i opposition i Kristinehamn som styrs av S, V, C och MP.

Biblioteket i Kristinehamn. Foto: Nina Simonen

2 kommentarer

  1. I umeåregionen har vi en katalogiseringsgrupp som är världens bästa och som också är vana att hantera mig men jag tror att dom blev lite förvånande när jag ville lägga in gitarren i systemet. Jag var så sugen att meja och be dom lägga in en flygel eller piano också bara för att skoja till det (gratis aprilskämt om någon lider av samma dåliga humor som undertecknad). Principen är dock bra. Det är inte bara att vi lånar ut saker det är också kopplat till skapande och vårt kulturuppdrag och demokratiuppdrag (tycker jag). Kulturen har ju sin grund i yttrandefriheten och musik är ett sätt att uttrycka sig på. Man vill ju att alla ska få den möjligheten.

    1. Instämmer här. Så länge jag kan se en (hyfsat stark) koppling till vårt uppdrag är jag ok med det. Det förutsätter att vi kan ta hand om grejerna på rätt sätt och att insatsen från personalen är liten, vilket är enkelt med kulturskolan i samma hus. I annat fall hade jag nog varit lite mer tveksam – då hade det hängt på intresserade kollegor och de kan ju bytas ut med tiden. Roligt nog har vi kö på gitarrerna. 🙂

      En politiker önskade för många år sedan att vi skulle börja låna ut gräsklippare och då kände jag att klackarna grävdes ner i backen.

Senaste nytt

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Nyheter

Blev du lurad?

Färgkoordinerade böcker i Höganäs, litteratur för vänsterhänta i Järfälla och utlån av sol-el i Ljungby. Många bibliotek skämtade på första april.

2 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Lätt att få jobb för bibliotekarier

I takt med att AI används alltmer kommer bibliotekariernas kompetens att bli mer eftertraktad. Det spår Saco i sin senaste rapport och slår fast att det kommer att vara fortsatt lätt för bibliotekarier att hitta jobb.

27 mar 2024 • < 1 min