Hälften så många besökare – men antalet ökar igen

9 jun 2020 • 5 min

Tidigt under pandemin minskade besöken på folkbiblioteken med nästan hälften. Men på flera håller blir besökarna nu allt fler, visar platsdata från Google som det datajournalistiska nätverket J++ samlat in och bearbetat för Biblioteksbladets räkning.


Malmö: ”Det viktigaste är att förhindra smittspridning”

Signalen från stadsbiblioteket i Malmö var tydlig när pandemin bröt ut:

Kom inte hit – om du inte måste.

– Vi kände tidigt oro och ville beskydda våra medarbetare. Det viktigaste är att förhindra smittspridningen och följa Folkhälsomyndighetens och stadens rekommendationer – viktigare än att biblioteket är en mötesplats, säger stadsbibliotekarie Torbjörn Nilsson.

Informationen som spreds gick ut på att biblioteket helst avstod besök men att man gärna erbjöd digitala alternativ. Biblioteksledningen vände sig till och med till kulturnämnden i Malmö med en önskan om att endast hålla huvudbibliotekets entré öppen och i övrigt bedriva verksamheten digitalt.

– Men vi fick inte det för politikerna, säger Torbjörn Nilsson.

Att åtgärderna haft effekt bekräftas av platsdata från Google. Under en vecka i skiftet mars-april hade biblioteket 30 procent färre besökare än under en normal vecka. Nedgången var mindre än på många andra håll – på de flesta biblioteket som ingår i Biblioteksbladets undersökning sjönk antalet besökare ännu mer, ofta kring hälften eller ännu fler. Det som är utmärkande för Malmö är istället att nedgången har hållit i sig och var lika stor vid nästa insamling av data i slutet av maj, medan data från de flesta andra bibliotek tyder på stigande antal besökare. [fakta id=”22481″]

Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie i Malmö. Foto: Erik B Leo

På 17 av de 24 bibliotek som ingår i undersökningen hade antalet besökare ökat vid den andra mätningen. På några handlar det om enstaka procent medan det på andra rör sig om betydligt större svängningar: från runt tio procent till som mest 36 procent, vilket nästan innebär en återgång till normala besöksmängder

Att nedgången i Malmö håller i sig tror Torbjörn Nilsson kan bero på att man konsekvent har hållit fast vid sina tidiga åtgärder för att begränsa besöken på huvudbiblioteket. Några förändringar är heller inte att vänta framöver.

– Vi försöker verkligen upprätthålla vår hantering och påverkas inte av att smittkurvorna just nu ser ut att vika nedåt. Vi uppmanar våra medarbetare och chefer att hålla i och hålla ut.

 

Kalmar: ”Vi har kört på som vanligt”

I Kalmar, där antalet besökare under den första registrerade perioden bara uppgick till lite fler än hälften så många som under en normal vecka, har antalet sedan gått upp med nästan 20 procent. Bibliotekschefen Christina Johansson beskriver en strategi för att möta pandemin som är motsatsen mot den väg Malmö valt: förutom uppmaningar om att avstå besök vid minsta symtom, bortplockade leksaker, regelbunden tvätt av tangentbord och annan utrustning och att ett datorrum och grupprum har stängt, så är det mesta sig likt.

– Vi har kört på som vanligt så långt det är möjligt, men med hänsyn till restriktionerna. Vi har ansett att vi är en samhällsinstitution som fyller en viktig roll för många. Det här verkar ju också bli långvarigt, så det vore olyckligt att stänga ner helt, säger Christina Johansson.

Kalmars bibliotekschef Christina Johansson. Foto: privat.

Den allra mest intensiva tillströmningen inträffade dock redan i mitten av mars efter regeringens besked om att stänga gymnasieskolorna. I stället för att sköta sitt skolarbete hemifrån sökte sig många elever till biblioteket.

– Det blev totalt kaos, vi blev nedsprungna, då var det fullt här. Vi hade till och med lärare som kom och frågade om de fick boka våra lokaler och ha lektioner. Då gick jag i taket, för det kunde ju inte riktigt vara meningen.

Enligt Christina Johansson var det som lugnast veckorna innan påsk, alltså ungefär när den första insamlingen av besöksdata samlades in.

– Då var det en tydlig nedgång men sedan har det undan för undan börjat tillta och nu känns det som att många är här igen. Det är ju en tydlig trend i hela samhället, i affärer, på bussar, överallt. Det kommer säkert att bli ännu mer nu när reserestriktionerna hävts.

 

Linköping: ”Många är här igen”

Enligt Linköpings bibliotekschef Marie Sääf var det som lugnast veckorna i lokalerna innan påsk, alltså ungefär när det första insamlingen av besöksdata gjordes.

– Då var det en tydlig nedgång men sedan har det undan för undan börjat tillta och nu känns det som att många är här igen.

Från att i skiftet mars-april ha haft hälften så många besökare som en vanlig vecka, var antalet i slutet av maj nästan tillbaka på samma nivå som före pandemin, enligt de data som samlats in.

Marie Sääf tycker att fler besökare på biblioteket speglar en allmän tendens: fler människor rör sig ute.

– De sista veckorna har det ju varit en avsevärd uppgång överallt, och jag tror att det även påverkar oss, säger hon.

Under pandemin har biblioteket satsat digitalt och bland annat börjat med Boken kommer. Inne i lokalerna sitter markörer på golvet, plexiglas framför diskarna, det har producerats informationsfilmer till besökarna om att hålla avstånd. Under sommaren kommer en del verksamhet – bland annat en utställning, broderikafé och sagostunder – att förläggas utomhus.

Mest besvärligt, enligt Marie Sääf, är att hjälpa till vid datorerna eftersom det är svårt att hålla avstånd.

– Vi har beställt visir till personalen och det kanske är lösningen på frågan. Det kommer att kännas jättekonstigt men har man det så slipper man risken vid datorerna.

 

Västerås: ”Vi vill inte ha hit folk”

Medan antalet besökare blivit fler Linköping har de blivit färre i Västerås. Platsdata från den första veckans insamling tidigt i pandemin visar att antalet besökare bara låg på drygt en fjärdedel mot normalt. När den andra insamlingen gjordes hade antalet sjunkit ytterligare och motsvarade 44 procent av mängden en normal vecka.

Enligt bibliotekschefen Marie Holmqvist finns det en logisk förklaring till utvecklingen:

Marie Holmqvist, stadsbibliotekarie i Västerås.

– Vi vill inte ha hit folk. Biblioteket kan inte under rådande omständigheter vara en mötesplats. Vi vill att så många som möjligt ska kunna ta del av biblioteket, men att komma en och en och göra besöken korta. Vi har också utökat servicen, vilket inte märks i besöksstatistiken, som till exempel take away, hemleveranser, Pop up-bibliotek och ökat digitalt fokus.

I Västerås har lokalpolitikerna formellt slagit fast att biblioteket är samhällsviktigt och prioriterat, men Marie Holmqvist betonar att detta inte fullt ut behöver betyda fysisk verksamhet. Precis som i Malmö har bibliotekets funktion som mötesplats tonats ned.

– Vi har tagit bort alla stolar, till exempel, så att det inte går att sitta här och vara så många samtidigt. För även om myndigheterna sagt att gränsen 50 personer inte gäller bibliotek så blev det trångt med alla 70+ som ville uppehålla sig och gymnasieelever som ville jobba här. 70+ är uppmanade att hålla sig hemma och om gymnasieelever inte ska samlas i grupper på sina skolor så ska de heller inte samlas i stora grupper på biblioteket, säger Marie Holmqvist.

En av de två byggnader i centrala Västerås där biblioteket är inrymt har stängt för att begränsa antalet diskar, dessutom har tre mindre stadsdelsbibliotek med begränsad yta stängt. Syftet är att minska personalens och besökarnas risk att exponera sig för smitta.

Enligt Marie Holmqvist märktes det tidigt under pandemin att myndigheter, banker och annan samhällsservice reducerade sin kundmottagning – och istället hänvisade människor till biblioteket för att till exempel få datorhjälp.

– Jag ringde upp och bad att få tala med den lokala chefen och, nejdå, det var ingen som hade skickat kunder till oss. Men det där har ändrats, vi har betydligt färre sådana ärenden nu.

[fakta id=”22479″]

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min