I minoritet – men med högre löner och finare titel

19 nov 2021 • 3 min

Lärosätenas bibliotekschefer är vanligen kvinnor. Men männen är oftare överbibliotekarier och tjänar drygt 4000 mer än sina kvinnliga kollegor.

Biblioteksbladets granskning av villkoren för cheferna på högskole- och universitetsbiblio­teken visar att kvinnor dominerar nästan lika mycket bland cheferna som bland övriga anställda. Detta bekräftas av lärosätenas tillsynsmyndighet Universitetskanslers­ämbetet (UKÄ) som i en rapport tidigare i år visade att kvinnor utgör 71 procent av de anställda på biblioteken och 67 procent av cheferna. Bara i gruppen bibliometriker är männen i majoritet.
– Vi har ett uppdrag att jobba med jämställdhet och det är bara att konstatera att det finns många miljöer på universiteten som domineras av antingen män eller kvinnor, säger Anders Söderholm, generaldirektör på UKÄ.

I kvinnodominerade sektorer kan det bli lättare för det fåtal män som finns att snabbt avancera till chefsposter

Veronica Magnusson, Vision

Vid närmare anblick utkristalliserar sig andra skillnader mellan könen:
◆ De flesta manliga chefer hittas på universitetsbiblioteken, kvinnorna dominerar på hög­skolorna.
◆ Bland männen har över hälften titeln överbibliotekarie medan de allra flesta kvinnor kallas bibliotekschef.
◆ De manliga cheferna tjänar i snitt 69 800 kronor i månaden, drygt 4 000 mer än de kvinnliga cheferna. Utesluts Ann-Sofie Axelsson, bibliotekschef och prefekt på Chalmers och med sina nästan 96 000 kronor bäst avlönad av alla bibliotekschefer, blir lönegapet mellan män och kvinnor ännu större: drygt 6 000 kronor.
Det finns givetvis ett samband mellan tjänst, titel och lön, och dessutom är urvalet snävt. Men är det en tillfällighet att det ser ut som det gör?

Anna Troberg ordförande i fackförbundet DIK.
Foto: Åke Ericson.

– Jag tror inte det är en tillfällighet. Det ser ut så i många sektorer. Män på chefspositioner tenderar att tjäna mer än kvinnor och så är det även i biblioteks­världen, säger Anna Troberg, förbundsordförande i fack­förbundet Dik.
– Det är ett strukturproblem och 2021 borde vi verkligen ha kommit längre.

Diks medlemmar i biblioteks­sektorn arbetar i stor utsträckning i kommuner, regioner eller är statligt anställda på högskolor och universitet.
– Alla arbetsgivare har ett ansvar för detta. Men det är extra anmärkningsvärt, i världens kanske mest jämställda land, att just de här arbetsgivarna inte förmår att ta sig i kragen och värdera kvinnors arbete lika högt som mäns.
Även Veronica Magnusson, förbundsordförande på fackförbundet Vision, nämner de strukturella skillnaderna mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden. Vision organiserar främst kommun­anställda bibliotekarier, men bilden går igen.
– I kvinnodominerade sektorer kan det bli lättare för det fåtal män som finns att snabbt avancera till chefsposter. Vi kan se det även inom den sociala sektorn, säger hon.

Det är extra anmärkningsvärt, i världens kanske mest jämställda land, att just de här arbetsgivarna inte förmår att ta sig i kragen och värdera kvinnors arbete lika högt

Anna Troberg, Dik

Att bibliotekschefer på de stora universiteten har högre lön och finare titel är i sig inte konstigt. Men hur kommer det sig att det verkar lättare för en man att både välja och få en chefstjänst?
En sak som påverkar hur lätt eller snabbt män respektive kvinnor når chefsposition är omvärldens förväntningar, hävdar Veronica Magnusson.

Veronica Magnusson, ordförande i Vision. Foto: Gustav Gräll

– Kvinnor förväntas ofta ha mer heltäckande kompetens. En man kan få glänsa lite mer i ett speciellt spår än vad många kvinnor får.
Det är inte heller ovanligt att likartat beteende värderas olika beroende på om chefen är man eller kvinna.
– En man som är bestämd ses som att han har pondus, men om en kvinna är bestämd ses hon som bossig. Man värderas på lite olika sätt.

Artikeln publicerades i Biblioteksbladet nummer 3, 2021.

1 kommentarer

  1. Här görs väl ändå ganska mycket en höna av en fjäder? Den manliga överrepresentationen är ju i själva verket näst intill obefintlig och den generellt sett högre lönen är inte så värst mycket högre.

    Ska vi ändå prata om varför män oftare hamnar på maktpositioner och tjänar mer pengar borde vi också (här som överallt annars) ha hederligheten att medge som ett betydande skäl att de av kvinnor drivs till att eftersträva det. Sociologer och psykologer har trots allt klart och tydligt kunnat visa att hur attraktiv en man är i kvinnors ögon är direkt kopplat till status och inkomst. Män har alltså ett större utbyte av status och hög inkomst än vad kvinnor har, och då är det ju bara logiskt att de eftersträvar det med större iver. Fast det är givetvis lättare att i vanlig ordning skylla allt på ”patriarkatet” än att medge att samhället och mänsklig interaktion är förbaskat komplicerat …

Vad tycker du?

BIBLIOTEKSBLADETS POLICY FÖR KOMMENTARER

Som gäst på Biblioteksbladets webbplats är du välkommen att kommentera och diskutera. Vi förväntar oss att tonen i kommentarerna är respektfull och att de håller sig till ämnet.

Vi raderar kommentarer som innehåller grovt språk, rasism, sexism, trakasserier, personliga påhopp, förtal, skvaller och lögner liksom ogrundade spekulationer om enskilda eller särskilda folkgrupper, samt kommentarer som inte håller sig till ämnet. Detsamma gäller länkar till ovanstående. Den som gör ett inlägg som strider mot gällande lagar kan personligen bli ansvarig för detta.

Vill du komma i kontakt med redaktionen direkt går det också bra att e-posta till redaktion@biblioteksbladet.se.


Senaste nytt

Politik

Ännu hopp om nationell strategi

Trots den politiska turbulensen den senaste veckan och ny kulturminister sista dagen i november finns förhoppningar om att en nationell biblioteksstrategi kan presenteras kring årsskiftet.

30 nov 2021 • < 1 min

Politik

Jeanette Gustafsdotter ny kulturminister

Flera nya ministrar presenterades på tisdagen. Jeanette Gustafsdotter blir ny kulturminister, Anna Ekström fortsätter som utbildningsminister, men får sällskap av tidigare rektorn Lina Axelsson Kihlblom.

30 nov 2021 • < 1 min

Politik

Vem blir ny kulturminister?

Onsdagens politiska turbulens är historisk, men biblioteken påverkas inte av att regeringens budget föll. Däremot väntar en ny kulturminister, sedan MP lämnade regeringen.

25 nov 2021 • 2 min

Internationellt

Smärtsamt för hotad 25-åring

Det är smärtsamt, säger Brewster Kahle, om den utdragna processen efter att hans 25-årsjubilerande digitala bibliotek stämdes av amerikanska förlagsjättar. Men det hindrar inte den legandariska grundaren av Internet archive att ha nya visioner: ”Vill skapa en global hjärna.”

23 nov 2021 • 6 min

Nyheter

Med ljuset på de unika samlingarna

Med en nyutkommen antologi vill Göteborgs universitetsbibliotek framhålla sina samlingar och personalens kompetens. ”Den kunskapen dokumenteras inte någonstans”, säger redaktören Karin Pettersson.

22 nov 2021 • 3 min