Eskalering av bokförbud i USA

24 apr 2023 • < 1 min

Ännu en rapport visar att censur och bokförbud blir allt vanligare i USA. Under andra halvåret av 2022 förbjöds nästan 1 500 böcker i amerikanska skolor, enligt Pen America.

Antalet böcker som ansågs vara för kontroversiella och därför togs bort från bokhyllor i skolor och på skolbibliotek ökade med 28 procent under andra halvåret 2022, jämfört med årets första sex månader. Under perioden juli till december noterades 1 477 fall av förbjudna böcker. Förbuden berör 874 olika titlar.

Liksom tidigare är det framför allt böcker som på något sätt tar upp frågor om ras, historia, sexuell läggning och kön som förbjuds. Men även nya ämnesområden hittas bland de böcker som förbjuds, exempelvis våldsskildringar och böcker som tar upp teman om död och sorg.

Tidigare drevs ropen på förbud framför allt av föräldrarledda grupper. Numera får de även stöd i lagstiftning på delstatsnivå. Vanligast är bokförbuden i staterna Texas, Florida, Missouri, Utah och South Carolina, konstateras i rapporten från Pen America.

3 kommentarer

  1. ”Liksom tidigare är det framför allt böcker som på något sätt tar upp frågor om ras, historia, sexuell läggning och kön som förbjuds.”

    Formuleringen får det att låta som om att det skulle räcka med att dessa ämnen ens nämns för att man utmanar böckernas plats i skolbiblioteken och klassrummen. ”På något sätt” innebär i själva verket ett väldigt speciellt sätt, nämligen när dessa ämnen avhandlas på ett intersektionellt woke-ideologiskt sätt.

  2. Som jag påpekat tidigare är detta givet USA:s enorma storlek knappast någon flodvåg av bokcensur. Läser man PEN-rapporten framkommer dessutom intressanta fakta som ytterligare nyanserar bilden: 1. 52% av böckerna på listan är i nuläget inte permanent bannlysta utan ”banned pending investigation”. 2. I många fall handlar det om enskilda individer som lämnat in klagomål på ett större antal titlar, vilket i viss mån snedvrider statistiken (”In Clay County, Florida, by December 2022 of this school year, at least 100 books were pulled from access after being challenged, following complaints by a single person.”). 3. I hela 29 delstater finns inga registrerade fall av böcker som förbjudits, inkl. utpräglat konservativa sådana som Montana, South Dakota, Louisiana och Alabama. 4. Delstaten Floridas egna advokater har tydligt avfärdat att den av media så kritiserade “Parental Rights in Education Act” skulle ha någon giltighet för bibliotek, utan har fastslagit att den endast kan användas för att motivera bortplockande av litteratur från undervisningen (och då företrädesvis alltså på lågstadiet). 5. Det som flest förbjudna böcker har gemensamt är inte alls ”frågor om ras, historia, sexuell läggning och kön”, utan våldsskildringar (44%). Fast givetvis säger sådan statistik inget om det huvudsakliga skälet till att de förbjudits. En bok med grova våldsinslag kan ha förbjudits p.g.a. en transsexuell huvudperson, men en bok med en transsexuell huvudperson kan också ha förbjudits på grund av grova våldsinslag. Vi kan i de flesta fall inte veta säkert hur det förhåller sig, och det är helt klart en svaghet i rapporten.

    1. Jag kanske bör förtydliga att de 29 delstater där inga böcker förbjudits alltså syftar på delstater där inga böcker förbjudits under den period PEN:s studie är fokuserad på. Helt säkert har det tidigare förekommit förbud mot böcker även där. Men detta ändrar ju inte på något sätt det faktum att den i media ofta återkommande bilden av en fullständig tsunami av bokförbud är väldigt överdriven.

Senaste nytt

BOKMÄSSAN 2023
Nyheter

Så kan biblioteken använda digital teknik

Immersiva medier och VR, är det något för bibliotek att hålla på med? Kan det till och med vara läsfrämjande? Det menar i alla fall Linda Sävhammar från Biblioteksutveckling Östergötland.

28 sep 2023 • 4 min

Nyheter

Konstnärlig frihet ska garantera armlängds avstånd

Skolbiblioteken lyfts som särskilt viktiga i Mats Svegfors förslag om hur kommunerna ska bli mer delaktiga i kulturpolitiken. Och för att garantera armlängds avstånd ska kommunerna, för att kunna dela ut pengar, skriva under på att de respekterar den konstnärliga friheten.

27 sep 2023 • < 1 min

Krönika

AI-frågor till biblioteken

Vad händer med upphovsrätten när ett verk har skapats av artificiell intelligens? Ska AI-genererade verk omfattas av pliktlagstiftningen och aktivt samlas in av nationalbiblioteken? AI ställer biblioteken inför ett antal fundamentala och rent existentiella frågeställningar, skriver Lars Ilshammar.

25 sep 2023 • 2 min

Nyheter

Dyrare att boka författarframträdanden

Författares bokprat blir dyrare när Sveriges författarförbund höjer sin arvodesrekommendation med tusen kronor. ”Författarna måste kunna leva på sitt arbete", säger förbundets ordförande Grethe Rottböll som inte oroar sig över hur höjningen tas emot av biblioteken.

22 sep 2023 • 2 min