Förslaget: Utse koordinator för ukrainska bibliotek

6 nov 2023 • 2 min

Organisationer, institutioner och volontärnätverk som arbetar för att hjälpa biblioteken i Ukraina borde samverka bättre genom att utse en gemensam koordinator, en "high commissioner". Det föreslår Lars Ilshammar för den internationella biblioteksfederationen Ifla.

– I huvudsak skulle uppdraget handla om att med hög auktoritet driva på, planera och framför allt samordna allt materiellt och ekonomiskt stöd till den samlade bibliotekssektorn i Ukraina från omvärlden. I förlängningen tror jag också att arkiv och museer borde ingå i ett sådant uppdrag, alltså hela den samlade ABM-sektorn, säger Lars Ilshammar, tidigare biträdande riksbibliotekarie som skrivit till Ifla om förslaget.

Lars Ilshammar har i snart två år jobbat med att stödja bibliotek och kulturarvsinstitutioner i Ukraina. Han menar att erfarenheterna från detta arbete tydligt visar att att många vill hjälpa, men att den ena handen inte alltid vet vad den andra gör. Vilket i sin tur kan leda till suboptimering, det vill säga att nyttan inte blir så stor som den skulle kunna bli.

– Bristen på samordning gäller delvis också den ukrainska sidan. När det gäller biblioteken är ansvaret uppdelat på den ukrainska vetenskapsakademien som hanterar forskningsbiblioteken respektive Kulturministeriet som svarar för folkbiblioteken och deras motsvarigheter. Det är förstås inte heller någon helt optimal situation när stödet från omvärlden ska hanteras, säger Lars Ilshammar.

Hur tror du att förslaget kommer att tas emot?

– Det är förstås svårt att sia om. Ifla är en stor och ganska formell organisation som också har sina egna akuta problem att hantera. Dessutom utgår jag ifrån att flera aktörer än Ifla skulle behöva involveras om ett sådant här förslag skulle kunna bli verklighet. Tyvärr har ju kriget i Ukraina också kommit i skymundan för konflikten i Mellanöstern, säger Lars Ilshammar.

Tror du att det är möjligt att genomföra det här och hur lång tid kan det ta?
– Om viljan och insikten av behovet finns, så är jag ändå optimistisk. Rollen skulle förstås behövas även en tid efteråt när kriget en gång har tagit slut. Återuppbyggnaden kommer att ta tid, och det betyder att omvärlden behöver fortsätta sitt stöd under ganska lång tid, säger Lars Ilshammar.

Läs mer ›› Så ska kulturarvet i Ukrain räddas: ”En droppe i havet”

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min