Ifla stänger dörren för Ryssland

11 jan 2024 • 2 min

Det ryska nationalbiblioteket tillåts inte förnya sitt medlemskap i Ifla. Beslutet motiveras med att konflikt är motsatsen till allt bibliotek ska stå för. Men ställningstagandet har suttit långt inne.

Det ryska nationalbiblioteket tillåts, efter ett beslut i Iflas styrelse, inte förnya sitt medlemskap i federationen. Det skriver Iflas generalsekreterare Sharon Memis i ett brev till den ukrainska biblioteksföreningen. Hon motiverar beslutet med att konflikt är motsatsen till det arbete bibliotek ska ägna sig åt liksom till de värderingar som bibliotek ska stå för.

Brevet och beslutet är ett svar på en skrivelse i höstas från Oksana Brui och Yaroslava Soshynska i den ukrainska biblioteksföreningen där de beskriver hur det ryska anfallskrigets skadar den kulturella infrastrukturen i Ukraina.

Men Iflas beslut har dragit ut på tiden, så mycket att företrädarna för den ukrainska biblioteksföreningen såg sig tvungna att upprepa sin vädjan.

Redan i början av kriget, i mars 2022, framförde den ukrainska föreningen en önskan om att den ryska biblioteksföreningen skulle uteslutas. Iflas styrelse valde den gången att inte tillmötesgå det ukrainska kravet, med motiveringen att bibliotekarier och informationspersonal runt om i världen delar samma inneboende värderingar: ”Därför kan det inte vara meningen att utesluta bibliotek och bibliotekarier på grundval av deras nationalitet, eller att isolera dem.”

Detta är särskilt viktigt, påpekade Iflas styrelse, eftersom utövandet av det fria ordet är förenat med en stor personlig risk.

Men allt eftersom har kritiken växt mot Iflas beslut och den tystnad som följde.

Ett nytt beslut gällande det ryska medlemskapet i Ifla kommer att tas om tolv månader.

Biblioteksbladet söker Oksana Brui och Yaroslava Soshynska i den ukrainska biblioteksföreningen för kommentarer.

I en tidigare version av artikeln framgick det felaktigt att Rysslands biblioteksförening inte tillåts förnya sitt medlemskap i Ifla. Det är alltså det ryska nationalbiblioteket som Ifla styrelsebeslut gäller. 

Böcker i bombat bibliotek i Chernihiv, Ukraina. Foto: Ukrainas biblioteksförening.

1 kommentarer

  1. Olyckligt beslut! Krig ska inte föras mellan bibliotek . Krig förs mellan stater

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min