Stor majoritet för motion från Svensk biblioteksförening

25 aug 2022 • < 1 min

Iflas styrelse ska presentera en tidplan för hur organisationen ska bli mer transparent. Förslaget kom från de nordiska biblioteksföreningarna och röstades igenom med stor majoritet.

888 röster för den motion som initierades av Svensk biblioteksförening och 49 mot. 69 avstod från att rösta om den motion som togs upp när Iflas generalförsamling samlades på torsdagen.

Motionen som skrevs i februari i år handlade från början om vilken ställning Ifla tar i krig och konflikter, efter kritik om uttalandet i samband med Rysslands invasion av Ukraina.

Men efter all turbulens som har uppstått under våren när förre generalsekreteraren Gerald Leitner fick sparken har motionen kommit att handla även om detta. Under våren har även biblioteksföreningarna i Norge och Danmark ställt sig bakom motionen.

Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening, redogjorde för innehållet inför generalförsamlingen: Bibliotek som förser människor med fri information och kunskap ger dem möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter. Alla har rätt att uttrycka sig fritt utan att bli påverkade och det gäller oavsett medium och över gränser. Ifla har satt upp en standard för detta och det är avgörande att Ifla själv lever upp till detta, sade Helene Öberg från scenen.

Efter en justering av tiden blev förslaget att styrelsen före december i år presenterar en tidsplan på hur Ifla ska bli en mer kommunicerande och mer transparent organisation.

Följ diskussionerna och se hela eller delar av årsmötet i efterhand här.

Barbara Lison, ordförande i Ifla.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Startar bibliotek för social rättvisa

Organisationen Helamalmö startar sitt andra bibliotek. Ambitionen är samarbeta med universitetsbibliotek runtom i landet. ”När nya rapporter kommer så ska man kunna läsa dem hos oss”, säger verksamhetsledaren Nicolas Lunabba.

28 mar 2023 • 2 min

Debatt

Behövs folkbibliotekens eget museum?

Trots uppmärksamhet och uppskattning är framtiden för Biblioteksmuseet i Borås oviss. Det behövs bidrag till drift och fler engagerade individer – "och det brådskar", skriver Biblioteksmuseiföreningens ordförande Tommy Olsson.

27 mar 2023 • 3 min

Nyheter

Ovanligt med politisk inblandning – men oron finns

Björn Orring, Ulf Dernevik och Anna Troberg är nöjda med svaren de fick från regeringsföreträdarna om armlängds avstånd. Och en undersökning som Biblioteksbladet har gjort visar att det, än så länge, är ovanligt att politiker blandar sig i biblioteksverksamheten. Men oro finns för framtiden.

23 mar 2023 • 2 min

Krönika

Digitalt landskap kräver debatt och samverkan

Bibliotekens närvaro på Tiktok blottar en konflikt mellan tillgänglighet och skydd av människors integritet. Hur ska detta hanteras? Svaret ligger inte alltid i att göra mer av samma, utan det måste också vara möjligt att göra nytt, skriver digitaliseringsexperten Carl Heath.

17 mar 2023 • 2 min