”Mänsklig kompetens är allra viktigast”

14 maj 2021 • 2 min

Det finns en överdriven tro på betydelsen av tekniskt kunnande – inte minst bland bibliotekarier. Det menar medieexperten Camilla Mehlsen som talar på Svensk biblioteksförenings branschdagar.

Camilla Mehlsen. Foto: Alona Vibe

Camilla Mehlsens bok Homo futura som kom ut i Danmark för ett år sedan, avslutas med några allvarsord skickade till oss från en människa år 2030, nio år in i framtiden:

”Framtidsmänniskan har ett viktigt besked”, skriver Mehlsen. ”Ni befinner er i en historisk period. De val ni gör i dag, kommer att ha kolossala konsekvenser för morgondagen.” Även om vår tid präglas av pandemi, våldsamma brandkatastrofer runtom i världen och en infodemi av desinformation, så får inte apatin tillåtas ta övertaget. Det är vår plikt att skapa bra livsförutsättningar för kommande generationer, påpekar framtidsmänniskan uppfordrande. Vi måste skaffa oss rätt förutsättningar för att kunna agera på ett riktigt sätt.

Mehlsen bok, vars undertitel lyder 7 kompetencer till en bedre fremtid, är ett svar på denna uppmaning från framtiden.

Anspråksfullt, minst sagt.

– Jag har 30 minuter inklusive frågor, så jag kommer inte att gå ner djupet utan presenterar ramen och förklarar varför dessa sju kompetenser är viktigast i en digital tid.

Det är följande kompetenser Camilla Mehlsen hävdar att vi behöver inför framtiden:

Koncentration , kommunikation, samarbete, kritisk tänkande, kreativitet , nyfikenhet och omdöme (på danska det svåröversatta begreppet ”karakterdannelse).

Gemensam nämnare är att alla kompetenser är viktiga tillgångar i en framtid präglad av Vuca. Begreppet myntades för att beskriva den nya världsordningen efter kalla kriget och står för volatility (instabilitet), uncertainty (osäkerhet), complexity (komplexitet) och ambiguity (tvetydighet).

– Det är så världen ser ut om tio år – och då behöver man Vuca-kompetenser, konstaterar Camilla Mehlsen.

När hon talar under Svensk biblioteksförenings branschdagar kommer hon att koncentrera sig på tre av dessa sju: kritiskt tänkande, nyfikenhet och kreativitet. De hänger alla tätt samman med just bibliotekariers kunnande (källkritiken) och bibliotekens innehåll (berättelser som stillar nyfikenhet och stimulerar kreativitet).

Men när hon talar – och inte minst när hon talar inför bibliotekspersonal, vilket händer då och då – är det en fråga om annan kompetens som alltid dyker upp:

Hur mycket tekniskt kunnande kommer man att behöva ha i framtiden?

– I en värld som är mer och mer digital så tänker man kanske att teknisk kompetens är de allra viktigaste. Mitt budskap är att självklart ska vi lära oss att arbeta med teknologi, men de allra viktigaste kompetenserna och de vi ska lära oss att arbeta med tidigt, är de mänskliga kompetenserna. Det viktigaste är att kunna det som robotarna inte kan.

Camilla Mehlsen var till slutet av 2020 lektor i journalistik vid Syddansk universitet i Odense. I den rollen producerade hon förra året en rapport om influerares betydelse för opinionsbildning. Hon har tidigare skrivit flera böcker om medieutveckling och digital kompetens.

0 kommentarer

Senaste nytt

BOKMÄSSAN 2023
Nyheter

Den judiska kulturen tar plats på bokmässan

Ett av Bokmässans teman i år är judisk kultur. Bland annat visar Resursbiblioteket för jiddisch sitt nya minoritetskit. Tanken är att bibliotek ska kunna, på ett enkelt sätt synliggöra judisk kultur i biblioteksrummet.

29 sep 2023 • 3 min

BOKMÄSSAN 2023
Nyheter

Så kan biblioteken använda digital teknik

Immersiva medier och VR, är det något för bibliotek att hålla på med? Kan det till och med vara läsfrämjande? Det menar i alla fall Linda Sävhammar från Biblioteksutveckling Östergötland.

28 sep 2023 • 4 min

Nyheter

Konstnärlig frihet ska garantera armlängds avstånd

Skolbiblioteken lyfts som särskilt viktiga i Mats Svegfors förslag om hur kommunerna ska bli mer delaktiga i kulturpolitiken. Och för att garantera armlängds avstånd ska kommunerna, för att kunna dela ut pengar, skriva under på att de respekterar den konstnärliga friheten.

27 sep 2023 • < 1 min

Krönika

AI-frågor till biblioteken

Vad händer med upphovsrätten när ett verk har skapats av artificiell intelligens? Ska AI-genererade verk omfattas av pliktlagstiftningen och aktivt samlas in av nationalbiblioteken? AI ställer biblioteken inför ett antal fundamentala och rent existentiella frågeställningar, skriver Lars Ilshammar.

25 sep 2023 • 2 min

Nyheter

Dyrare att boka författarframträdanden

Författares bokprat blir dyrare när Sveriges författarförbund höjer sin arvodesrekommendation med tusen kronor. ”Författarna måste kunna leva på sitt arbete", säger förbundets ordförande Grethe Rottböll som inte oroar sig över hur höjningen tas emot av biblioteken.

22 sep 2023 • 2 min