”Mänsklig kompetens är allra viktigast”

14 maj 2021 • 2 min

Det finns en överdriven tro på betydelsen av tekniskt kunnande – inte minst bland bibliotekarier. Det menar medieexperten Camilla Mehlsen som talar på Svensk biblioteksförenings branschdagar.

Camilla Mehlsen. Foto: Alona Vibe

Camilla Mehlsens bok Homo futura som kom ut i Danmark för ett år sedan, avslutas med några allvarsord skickade till oss från en människa år 2030, nio år in i framtiden:

”Framtidsmänniskan har ett viktigt besked”, skriver Mehlsen. ”Ni befinner er i en historisk period. De val ni gör i dag, kommer att ha kolossala konsekvenser för morgondagen.” Även om vår tid präglas av pandemi, våldsamma brandkatastrofer runtom i världen och en infodemi av desinformation, så får inte apatin tillåtas ta övertaget. Det är vår plikt att skapa bra livsförutsättningar för kommande generationer, påpekar framtidsmänniskan uppfordrande. Vi måste skaffa oss rätt förutsättningar för att kunna agera på ett riktigt sätt.

Mehlsen bok, vars undertitel lyder 7 kompetencer till en bedre fremtid, är ett svar på denna uppmaning från framtiden.

Anspråksfullt, minst sagt.

– Jag har 30 minuter inklusive frågor, så jag kommer inte att gå ner djupet utan presenterar ramen och förklarar varför dessa sju kompetenser är viktigast i en digital tid.

Det är följande kompetenser Camilla Mehlsen hävdar att vi behöver inför framtiden:

Koncentration , kommunikation, samarbete, kritisk tänkande, kreativitet , nyfikenhet och omdöme (på danska det svåröversatta begreppet ”karakterdannelse).

Gemensam nämnare är att alla kompetenser är viktiga tillgångar i en framtid präglad av Vuca. Begreppet myntades för att beskriva den nya världsordningen efter kalla kriget och står för volatility (instabilitet), uncertainty (osäkerhet), complexity (komplexitet) och ambiguity (tvetydighet).

– Det är så världen ser ut om tio år – och då behöver man Vuca-kompetenser, konstaterar Camilla Mehlsen.

När hon talar under Svensk biblioteksförenings branschdagar kommer hon att koncentrera sig på tre av dessa sju: kritiskt tänkande, nyfikenhet och kreativitet. De hänger alla tätt samman med just bibliotekariers kunnande (källkritiken) och bibliotekens innehåll (berättelser som stillar nyfikenhet och stimulerar kreativitet).

Men när hon talar – och inte minst när hon talar inför bibliotekspersonal, vilket händer då och då – är det en fråga om annan kompetens som alltid dyker upp:

Hur mycket tekniskt kunnande kommer man att behöva ha i framtiden?

– I en värld som är mer och mer digital så tänker man kanske att teknisk kompetens är de allra viktigaste. Mitt budskap är att självklart ska vi lära oss att arbeta med teknologi, men de allra viktigaste kompetenserna och de vi ska lära oss att arbeta med tidigt, är de mänskliga kompetenserna. Det viktigaste är att kunna det som robotarna inte kan.

Camilla Mehlsen var till slutet av 2020 lektor i journalistik vid Syddansk universitet i Odense. I den rollen producerade hon förra året en rapport om influerares betydelse för opinionsbildning. Hon har tidigare skrivit flera böcker om medieutveckling och digital kompetens.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Startar bibliotek för social rättvisa

Organisationen Helamalmö startar sitt andra bibliotek. Ambitionen är samarbeta med universitetsbibliotek runtom i landet. ”När nya rapporter kommer så ska man kunna läsa dem hos oss”, säger verksamhetsledaren Nicolas Lunabba.

28 mar 2023 • 2 min

Debatt

Behövs folkbibliotekens eget museum?

Trots uppmärksamhet och uppskattning är framtiden för Biblioteksmuseet i Borås oviss. Det behövs bidrag till drift och fler engagerade individer – "och det brådskar", skriver Biblioteksmuseiföreningens ordförande Tommy Olsson.

27 mar 2023 • 3 min

Nyheter

Ovanligt med politisk inblandning – men oron finns

Björn Orring, Ulf Dernevik och Anna Troberg är nöjda med svaren de fick från regeringsföreträdarna om armlängds avstånd. Och en undersökning som Biblioteksbladet har gjort visar att det, än så länge, är ovanligt att politiker blandar sig i biblioteksverksamheten. Men oro finns för framtiden.

23 mar 2023 • 2 min

Krönika

Digitalt landskap kräver debatt och samverkan

Bibliotekens närvaro på Tiktok blottar en konflikt mellan tillgänglighet och skydd av människors integritet. Hur ska detta hanteras? Svaret ligger inte alltid i att göra mer av samma, utan det måste också vara möjligt att göra nytt, skriver digitaliseringsexperten Carl Heath.

17 mar 2023 • 2 min