Så kan forskare räddas undan rovtidskrifterna

19 mar 2024 • 4 min

Många forskare publicerar sig i oseriösa sammanhang mot betalning, i det som kallas rovtidskrifter. Men med hjälp av Think Check Submit kan lärosätesbiblioteken stötta forskarna.

Sedan begreppet predatory journals myntades av den amerikanska bibliotekarien Jeffrey Beall 2010 har de utskällda tidskrifterna vässat klorna och förökat sig världen över. På svenska kallas de rovtidskrifter och erbjuder publicering av forskningsartiklar mot betalning, men utan att uppfylla de sed­vanliga kraven som ställs på vetenskapliga publikationer.
De utger sig till exempel ofta för att ha en snabb kvalitetsgranskning, peer review, där det i vissa fall går att betala för att det ska gå ännu fortare, men i själva verket görs inga relevanta förbättringar. De kan också sakna garantier för att deras publikationer sprids till databaser som tillhandahåller forskningsmaterial eller ta onödigt mycket betalt för service som egentligen inte är relevant för forskaren.

Dessutom finns exempel på tidskrifter som verkar vara villiga att publicera precis vad som helst som skickas till dem. Det gäller bland annat redaktionen för International journal of advanced computer technology, som gladeligen accepterade en artikel med titeln Get me off your fucking mailing list. Artikeln bestod av tio sidor där titelmeningen upprepades på rad efter rad, och redaktionen erbjöd publicering mot en avgift på 150 dollar (den publicerades dock aldrig).
Rovtidskrifternas framfart är ett växande problem inom den akademiska världen. Enligt en rapport från Cabells predatory reports fanns det 2022 över ­15 500 tidskrifter som enligt definitionen inte uppfyller vetenskapliga kvalitetskrav – och det är inte bara oerfarna forskare som väljer att publicera sig i dem utan även professorer. Fenomenet är inte heller begränsat till vissa låg- och medelinkomstländer, utan globalt.
Publicering i en rovtidskrift riskerar att underminera forskningens trovärdighet och får dessutom ofta negativa konsekvenser, i form av skadat anseende och en sämre karriär, för den forskare som satsat på fel häst. Den här typen av publicering riskerar också att späda på misstro till forskning generellt och bidra till spridning av desinformation.

Det innebär det ganska stora problem på individuell nivå. Dels kan de behöva betala mycket pengar för något som varken gynnar forskningen eller dem själva.

Trots det är det relativt vanligt att forskare sprider sina forskningsresultat i dessa kanaler. En enkätstudie från Inter­academy partnership, IAP, som besvarats av 1 800 forskare från 112 länder, visar att 14 procent av respondenterna publicerat i en rovtidskrift eller deltagit i en rov­konferens.
– Det är inte en stor andel av forskarna som publicerat i en rovtidskrift, men för dem som har råkat ut för det innebär det ganska stora problem på individuell nivå. Dels kan de behöva betala mycket pengar för något som varken gynnar forskningen eller dem själva. Dels kan de hamna i att deras alster, som de jobbat med i åratal, inte syns bland andra verk. De når inte ut med sin forskning, säger Sofie Wennström.
Hon är utredare på Stockholms universitetsbibliotek, förlagsredaktör på Stockholm university press och jobbar bland annat med att hjälpa forskare, studenter och andra på universitetet att förhålla sig till frågor som rör vetenskaplig publicering och öppen vetenskap.

Sofie Wennström, utredare på Stockholms universitetsbibliotek.

Som forskare är det inte lätt att veta vilken publiceringskanal man bör välja för sitt alster, påtalar hon. Det finns både ett enormt antal titlar att välja bland och ett komplicerat meriteringssystem att ta hänsyn till.
– Det finns ingen allmän kurs för till exempel doktorander som behandlar hur man bäst ska publicera. Det finns egentligen inte heller något sätt som är ”rätt” eller ”fel”, utan man kan göra på olika sätt beroende på vad forskningen handlar om och vem man vill nå ut till.
Sedan några år tillbaka finns ett internationellt initiativ som hoppas kunna rädda forskare från rovtidskrifternas käftar. Det heter Think Check Submit och tanken är att den som står inför en publicering ska ta hjälp av en rad checklistor för att lättare kunna avgöra om ett förlag eller annan publicist är lämplig att samarbeta med. Verktyget ska fungera som oberoende, rådgivande resurs. Bakom det står en kommitté bestående av representanter för ett antal biblioteks- och förlags­organisationer.

Sofie Wennström deltar i arbetet eftersom hon är ordförande för arbetsgruppen för öppen tillgång i den europeiska forskningsbiblioteksföreningen, Liber. Hon berättar att Think Check Submit började som en reaktion på de ”svarta listor” som först skapades av olika aktörer i försök att motverka problemet med rovtidskrifter.
Listorna var attraktiva eftersom de var enkla att använda och gav snabba svar. Problemet var att de var svåra att hålla uppdaterade eller heltäckande. De kunde inte heller sägas vara objektiva. Kriterierna som användes var ofta luddiga och inte särskilt transparenta.
– Det var ibland helt godtyckligt vad som hamnade på de där listorna och tidskrifter kunde inte tvätta bort stämpeln trots att de ändrat sina rutiner. Det är därför bland annat Beall’s list har fått mycket kritik och inte används längre, säger Sofie Wennström.
I stället för att vända sig till listor över opålitliga publiceringskanaler är det bättre att som forskare bygga upp en egen förmåga att bedöma olika förlags och tidskrifters trovärdighet, resonerar kommittén bakom Think Check Submit.
– Vi har försökt att skapa ett enkelt sätt för forskare och bibliotekarier att navigera i den här djungeln. Hjälpmedlet ska vara så neutralt och oberoende som möjligt och det ska passa alla ämnesområden, vilket är en utmaning i sig. Vi har inte alltid varit överens!
Checklistan som rör tidskrifter finns nu tillgänglig på omkring 40 olika språk, bland annat mongoliska, polska, vietnamesiska och svenska. Översättningarna görs ideellt av bibliotekarier runt om i världen och Sofie Wennström berättar att det pågår ett arbete för att sprida ordet ytterligare. Under det senaste året har hemsidan för Think Check Submit gjorts om, materialet uppdaterats och en ny instruktionsvideo spelats in. Nyligen har man också utvidgat beslutsstödet till att inte bara gälla tidskrifter utan också förlag för böcker.

Det är emellertid inte bara okunskap som får forskare att publicera sig i rov­tidskrifter. En av förklaringarna till deras attraktionskraft är att forskarna behöver förhålla sig till universitetsvärldens meriteringssystem, som många anser främjar kvantitet i antal publikationer snarare än meningsfull forskning. Systemet driver på en publiceringshets, menar kritikerna.
Med andra ord kan utbildnings­insatser som Think Check Submit förmodligen bara utgöra en liten del av lösningen på problemet. Sedan ett par år tillbaka finns ett internationellt samarbete för utveckling av forskningsbedömning kallat Coara, Coalition for advancing research assessment. Mer än 600 organisationer från ett stort antal länder har undertecknat en överenskommelse där målet är ett reviderat meriteringssystem som främjar forskningens kvalitet och vetenskapligt genomslag snarare än att räkna antal publiceringar. Om detta leder till reformer som får brett genomslag tror Sofie Wennström att det även kan försvaga rovtidskriftsstammen.
– Det är viktigt att titta på hur forskning utvärderas generellt, för det påverkar ju besluten om var man ska publicera. I dagsläget är systemet extremt luddigt, och det är därför som forskare famlar lite. Om universiteten kan komma överens om vad som egentligen ska bedömas så tror jag att det kommer att förändra publiceringsmönstren. Sedan tar det givetvis tid att förändra en kultur, men jag tror och hoppas på en positiv effekt.

Fakta Think Check Submit

  • Verktyget är uppdelat i tre avsnitt där ”think”-delen uppmanar forskaren att fundera över om den aktuella tidskriften verkligen är både pålitlig och lämplig för det egna arbetet.
  • Under ”check” finns frågor som forskaren kan ha till hjälp för att ut­värdera tidskriften eller förlaget. Frågorna handlar bland annat om huruvida forskaren och hens kollegor känner till tidskriften, om det är enkelt att identifiera och kontakta förlaget och om det framgår hur man arbetar med kvalitetsgranskning.
  • För att forskaren med gott samvete ska kunna landa i ”submit” och skicka in sin artikel ska de flesta, eller alla, av dessa frågor ha fått ja till svar.

1 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Nyheter

Blev du lurad?

Färgkoordinerade böcker i Höganäs, litteratur för vänsterhänta i Järfälla och utlån av sol-el i Ljungby. Många bibliotek skämtade på första april.

2 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Lätt att få jobb för bibliotekarier

I takt med att AI används alltmer kommer bibliotekariernas kompetens att bli mer eftertraktad. Det spår Saco i sin senaste rapport och slår fast att det kommer att vara fortsatt lätt för bibliotekarier att hitta jobb.

27 mar 2024 • < 1 min