Stärkta bibliotek ersätts med stöd för läsfrämjande

20 sep 2023 • < 1 min

Satsningen på stärkta bibliotek upphör. I stället föreslår regeringen och Sverigedemokraterna en mindre satsning på 40 miljoner kronor för folkbibliotekens läsfrämjande arbete.

Trots att det i budgetpropositionen för 2024 konstateras att satsningen på Stärkta bibliotek har bidragit till ökat utbud av biblioteksverksamhet i hela landet, upphör satsningen. Däremot föreslås en satsning på folkbibliotekens läsfrämjande verksamhet där insatser för barn och unga ska prioriteras. För detta anslås 40 miljoner kronor per år 2024-2026. Bidragen inom satsningen Stärkta bibliotek låg 2023 på 73 miljoner kronor och året innan det på drygt 150 miljoner kronor.

Frågan om en kulturkanon som utlovades i Tidöavtalet finns inte med i budgetpropositionen för 2024. Däremot får Skolverket och Kulturrådet i uppdrag att ta fram särskilda läslistor för att stödja förskolor och skolor när de köper in böcker. 1 miljon kronor årligen under 2024 och 2025 avsätts särskilt till Skolverket och lika mycket till Kulturrådet för detta.

I stort sett alla myndigheter åläggs en generell besparing på 1 procent. För Kungliga biblioteket gör det att anslaget räknas upp mindre än det annars skulle göra. Besparingskravet innebär att uppskrivningen av anslaget minskar med 4,5 miljoner kronor.

Filmarkivet i Grängesberg, som sedan 2011 är inordnat i KB, bör kunna förläggas till en annan verksamhetsort, skriver regeringen i budgetpropositionen.

Regeringen vill förlänga satsningen på resursbibliotek för de nationella minoriteterna och anser att de stärker tillgången till litteratur på de nationella minoritetsspråken.

Läs också ›› Satsning på bemannade skolbibliotek från 2025

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min