Var är bibliotekarierna i politiken?

30 aug 2022 • < 1 min

Endast sex personer med biblioteksbakgrund ställer upp i riksdagsvalet. Ingen av dem på valbar plats.

Artikeln är uppdaterad. I en tidigare version saknades viss information på grund av ett tekniskt fel i filen från Valmyndigheten.

Bibliotekspersonalen lyser med sin frånvaro på partiernas vallistor. Åtminstone på valbar plats. Med reservation för att det finns personer som ställer upp i valet som inte har angett sin biblioteksbakgrund visar Biblioteksbladets genomgång att det med största sannolikhet att sitta mycket få personer från landets bibliotekspersonal med politiskt inflytande efter valet.

Bland det fåtal som ändå ställer upp i riksdagsvalet hittar vi fyra bibliotekarier och två biblioteksassistenter som ställer upp. Fler ställer upp i region- och kommunval, men de flesta står relativt långt ner på partiernas listor.

En kommun sticker ut med hela tre bibliotekarier som kandiderar i valet. Det är Vallentuna kommun utanför Stockholm med två bibliotekarier på Miljöpartiets lista och en på Vänsterpartiets.

Urvalet är så pass litet att det är svårt att dra några slutsatser, men i den lilla grupp politiskt aktiva i biblioteksvärlden finns en stor övervikt åt vänster.

Hela listan: Kandidater från biblioteksvärlden

Kandidater till riksdagen:
  • Vänsterpartiet: 2 (Ylva Larsdotter, bibliotekarie Uppsala plats 13, Mattias Nilsson, bibliotekarie Umeå plats 34)
  • Socialdemokraterna: 1 (Sureyya Kurdi, biblioteksassistent Linköping plats 20)
  • Miljöpartiet: 2 (Lena Angviken, bibliotekarie Laholm plats 5, Johanna Ghattas, biblioteksassistent Degerfors plats 15)
  • Liberalerna: 1 (Aina Mattsson, bibliotekarie Visby plats 5)

1 kommentarer

  1. Frågan är om sex kandidater verkligen är en låg siffra i förhållande till övriga yrkesgruppers storlek och engagemang? Valbar plats är en annan fråga.

Senaste nytt

Reportage

Sommarläsning till hängmattan

Sommarregn, sol och bad och förhoppningsvis en välförtjänt ledighet med tid för läsning. Mellan böckerna kanske också lite läsning om bibliotek. Missade du något under våren? Här finns chansen att ta igen.

5 jul 2024 • 4 min

Nyheter

Almedalen 2024: Brotten mot kulturarvet

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och riksantikvarie Susanne Thedéen samtalade om hur samhället kan bli bättre på att förhindra brott mot kulturarvet – och komma åt dem som begår brotten. Dessutom berättar åklagare Eva Wintzell om jakten på boktjuvarna i ett inslag.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Vetenskap för miljarder

En för de flesta okänd, men hittills säker, investering är den i vetenskapliga tidskrifter som omsätter miljarder varje år. Det medför stora kostnader för bibliotek och forskare. Panelen med Pamela Schultz Nybacka, Pelle Snickars och Wilhelm Widmark debatterade. Se hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Bibliotekens betydelse i kris

När biblioteken utnämns som en samhällsviktig verksamhet i tider av kris och i värst fall krig, hur går det då med självständigheten? Linda Wagenius resonerade om den frågan tillsammans med Helene Öberg och Lisa Mobrand. Hör hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Ett förlorat kulturarv

Få poddar och youtube-kanaler samlas in och sparas för framtiden. Hur ska minnet av 2020-talet räddas? Hör hela samtalet med Karin Grönvall, Pelle Snickars, Ewa Pihl Krabbe (S) och Marie-Louise Hänel Sandström (M).

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Försvaret av det fria ordet

Silvia Ernhagen, Jesper Bengtsson och Brit Stakston diskuterade hur vi ska se till att inte få ett samhälle där böcker förbjuds på biblioteken. "Vi har en bekymrande förkärlek för att importera allt som kommer från USA."

4 jul 2024 • < 1 min

Essä

Juridisk tvångströja kräver kreativa omvägar

Tidigare har det krävts lagbrott för att rädda kulturarv som annars gått förlorat. Kanske går det att dra nytta av dessa exempel när en digitalt uppdaterad pliktexemplarslag ska implementeras, skriver Pelle Snickars, professor i digitala kulturer.

1 jul 2024 • 7 min