De förser flyktingar med litteratur

7 jan 2021 • 4 min

Det första som möter skåpbilen när den rullar in i ett flyktingläger är barnen som ropar ”böcker, böcker böcker!” Keira Dignan, Rebecka Wolfe och volontärerna på Echo åker till flyktingläger i och kring Aten med ett mobilt bibliotek.

Flyga drake av Khalid Hosseini är en av de mest populära böckerna som lånas från det mobila biblioteket som besöker ett tiotal olika flyktingläger runtom i Aten varje vecka.  Biblioteket innehåller böcker till de som bor i tillfälligt uppslagna tält eller husvagnar i väntan på och med hopp om ett framtida liv i Europa. I skåbilen som utgör det mobila biblioteket finns böcker på arabiska, farsi, urdu, franska, tyska, engelska och ytterligare språk som talas i flyktinglägren i och runt Aten.

Utöver Flyga drake frågar de som bor i lägren gärna efter poesi och romantisk litteratur.

Dagbok för alla mina fans finns på flera språk och är en favoritbok bland barnen. Foto: Echo for Refugees

– Afghanska kvinnor och tonårsflickor brukar komma fram och fråga oss om vi har romantik, berättar Keira Dignan, en av koordinatörerna för det mobila biblioteket Echo.

Till en början fanns bara böcker för vuxna i biblioteket, men mellan en tredjedel och hälften av de som bor i flyktinglägren är barn, så det vore dumt att inte ha böcker för dem också, säger Rebecka Wolfe, också koordinatör för det rullande biblioteket.

– Barnen är de som är mest entusiastiska. Och vi kommer ju åkande i en färgglad skåpbil, så det kanske inte är så konstigt.

Numera håller några av volontärerna också i aktiviteter för barnen under tiden de vistas i lägren.

Fakta Mobila biblioteket Echo

  • Echo står för Education, community, hope and opportunity.
  • Biblioteket startade först på ett läger I norra Grekland, men gjorde senare om till ett mobilt bibliotek.
  • Det finansieras genom crowd funding, det vill säga privata donationer, samt av Emmaus och European Culture Foundation, en stiftelse med bas i Nederländerna.

Det mobila biblioteket brukar stanna ett par timmar och under tiden skapas en gemensam samlingspunkt, något som ofta saknas.

– En kvinna som heter Samira berättade hur biblioteket förändrar hela atmosfären, från att mest unga män är ute och rör sig till att alla kommer fram, sitter ner och pratar tillsammans och dricker en kopp kaffe, säger Keira Dignan.

Intervjun med Keira Dignan och Rebecka Wolfe gjordes digitalt.

Det finns inga lånekort och lånesystemet baseras helt enkelt på google-formulär där volontärerna noterar namn och beskriver var låntagaren bor.

– Vi ber om väldigt få detaljer, vi vill att de ska känna sig trygga och känna att servicen är för alla, oavsett legal status. Vi tar förnamn, deras rumsnummer eller nummer på container. Eller så beskriver vi tältet de bor i, det är lite svårare, säger Rebecka Wolfe.

Utöver utlåning av böcker finns också möjlighet för de som bor i flyktinglägren att lära sig språk med hjälp av biblioteket. Här finns självstudier i framför allt engelska, men även grekiska och tyska.

Biblioteket bidrar också till att minska spänningarna som kan uppstå mellan olika språkgrupper i lägren, berättar Rebecka Wolfe.

– Det finns inga tolkar, så de förstår inte varandra och det kan uppstå rykten om att vissa grupper favoriseras av lägerledningen. När vi kommer skapas ett neutralt område där alla språkgrupper ska känna sig välkomna. Därför är det också viktigt att volontärerna har rätt språkkunskaper.

Böcker finns på flera olika språk, här en hylla med böcker på farsi. Foto: Echo for Refugees

Bland volontärerna finns både bibliotekarier och personer som är kunniga i olika språk, helst de största språken i lägren. Ytterligare nya volontärer står på kö för att komma och jobba med det mobila biblioteken och för tillfället kan organisationen inte ta emot fler.

Pandemin har försvårat arbetet och en första lock down infördes i Aten i mars. När restriktionerna lättade och de kom ut igen var glädjen stor.

– Jag hade inte insett hur viktiga vi var, men när vi kom tillbaka var de så glada att se oss igen. Det handlar om läsning, men också känslan av en gemenskap och en gratis service för alla, säger Rebecka Wolfe.

När skåpbilen kom till flyktinglägren tidigare hälsade alla med high five. Nu är det i stället armbågshälsningar som gäller.

För tillfället råder återigen lock down i Aten och de får inte åka till lägren. I stället jobbar de med att göra i ordning en ny biblioteksskåpbil som de har fått och syr nya gardiner och kuddar.

Många covid-19-fall har bekräftats i lägren, även om smittan har inte spridit sig så mycket som många befarade. Flera läger har satts i karantän och åtminstone två personer har dött av covid-19 i lägren, enligt Echo. När ingen får lämna lägret uppstår nya svårigheter. Den bristande sanitet och hygien som finns i lägren gör att det är svårt att begränsa smittan.

– Vi är väldigt oroliga för våra läsare, både med tanke på pandemin och med tanke på att de är fast i obeboeliga förhållanden.

Fakta Flyktingläger i Grekland

  • Totalt finns cirka 115 000 flyktingar i läger i Grekland, på fastlandet och på öarna. Många vill egentligen vidare till andra länder, men har blivit fast, bland annat på grund av stängda gränser i Greklands grannländer.
  • Lägren är befolkade med mångdubbelt fler än vad de är avsedda för.
  • Flera läger är överfulla och det finns stora brister med rent vatten och sanitet. Sexuellt och könsrelaterat våld är ett akut problem.
  • Källa: Röda Korset
Det mobila biblioteket i Aten. Foto: Echo for Refugees

0 kommentarer

Vad tycker du?

BIBLIOTEKSBLADETS POLICY FÖR KOMMENTARER

Som gäst på Biblioteksbladets webbplats är du välkommen att kommentera och diskutera. Vi förväntar oss att tonen i kommentarerna är respektfull och att de håller sig till ämnet.

Vi raderar kommentarer som innehåller grovt språk, rasism, sexism, trakasserier, personliga påhopp, förtal, skvaller och lögner liksom ogrundade spekulationer om enskilda eller särskilda folkgrupper, samt kommentarer som inte håller sig till ämnet. Detsamma gäller länkar till ovanstående. Den som gör ett inlägg som strider mot gällande lagar kan personligen bli ansvarig för detta.

Vill du komma i kontakt med redaktionen direkt går det också bra att e-posta till redaktion@biblioteksbladet.se.


Senaste nytt

Krönika

Återstarta biblioteken

I många delar av landet är biblioteken de enda professionellt drivna kulturinstitutionerna. Ändå nämns de inte när regeringen talar om kulturens omstart efter pandemin.

9 apr 2021 • 3 min

Politik

Vill återta kulturministerposten

Lawen Redar (S) är orolig över Liberalernas val att kunna ingå i en regering som stödjer sig på Sverigedemokraterna. Och SD medger att de vill införa "smärre förändringar" i bibliotekslagen.

9 apr 2021 • 2 min

Nyheter

Prövar öppettider endast för barn

Efter en tid med mycket stök prövar biblioteket på Gamlegården i Kristianstad ett nytt koncept. Från och med i höst ska biblioteken endast släppa in barn två eftermiddagar i veckan.

6 apr 2021 • 3 min

Politik

Besvikelse över politiskt avhopp

Besvikna kommentarer hördes från biblioteksvärlden när Christer Nylander (L) meddelade att han lämnar riksdagen vid nästa val. ”Jag vet inte vart Liberalerna ska gå, men jag saknar Christer Nylanders röst i det sammanhanget”, säger Calle Nathanson, tidigare ordförande i Svensk biblioteksförening.

6 apr 2021 • 4 min

Reportage

En rörelse som släpper greppet om sin historia

Hjalmar Branting såg något viktigt födas 1902 när Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek invigdes. Men drygt 100 år senare lever institutionen på sparlåga. Varför satsar inte S och LO mer på sitt intellektuella arv i en tid då historieskrivningen utmanas av ytterkantshögern?

1 apr 2021 • 8 min

Essä

Bibliotekarier – inte vilka byråkrater som helst

Hur agerar bibliotekspersonalen under pandemin? Här finns inslag av aktivism och lydigt tjänstemannaskap – men det som dominerar är professionell yrkesetik och värnandet om bibliotekens värde, skriver Johan Sundeen och Roger Blomgren.

31 mar 2021 • 5 min