Sjukhusbiblioteken i fokus

11 maj 2012 • 2 min

Man vill bli tydligare och synligare och det jobbar sjukhusbiblioteken stenhårt för. Den 24-25 maj 2012 äger konferensen Innovation och...

Man vill bli tydligare och synligare och det jobbar sjukhusbiblioteken stenhårt för. Den 24-25 maj 2012 äger konferensen Innovation och tradition. Framtidens sjukhusbibliotek med 100 år i backspegeln, rum. Barbro Thomas har gjort en genomlysning av sjukhusbiblioteken som kommer att publiceras senare i vår och Föreningen för Sveriges sjukhusbibliotekschefers strategiska arbete med att bli en del i KB:s samordnande uppdrag har gett frukt. När de flesta tänker på sjukhusbibliotek tänker de på patientbiblioteket. Man ser framför sig en bibliotekarie som rullar med bokvagnen i sjukhusets korridorer och avdelningar. En bild som sitter ”lika fast som en rödvinsfläck”, enligt Petra Wallgren Björk, bibliotekschef, Danderyds sjukhus AB. Tillsammans med kollegorna Marie Källberg, chefsbibliotekarie på Karolinska universitetssjukhusets bibliotek och Helena Kettner Rudberg, bibliotekschef Sjukhusbiblioteken i Sörmland berättade de under Biblioteksdagarna vad som nu sker på området för att korrigera bilden av sjukhusbiblioteken till en som stämmer bättre överens med verkligheten.

Patientbibliotek finns men de allra flesta sjukhusbibliotek är medicinska bibliotek som stödjer landstingsanställd personal. Ett sjukhusbibliotek är en del av både forskningsbiblioteks världen och folkbiblioteksvärlden och det vill man visa, bl a genom att bli en del av biblioteksstatistiken. Som ett led i detta inleddes ett samarbete med KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik som nu fått ett underlag (en ”Superenkät”) som rymmer olika bibliotekstyper inom vårdsektorn att arbeta med.

Föreningen för Sveriges sjukhusbibliotekschefer som bildades våren 2010 har i uppdrag att just synliggöra sjukhusbiblioteken och vara dess röst i dialogen med KB och vara en aktiv part i den nationella biblioteksutvecklingen.

Just nu bereder man inom föreningen den genomlysning som gjorts av sjukhusbiblioteken (och dess utveckling) som rymmer dels en nulägesbeskrivning, dels framtidsspaningar. Det är utredningsräven Barbro Thomas som står bakom rapporten som innehåller intervjuer, enkäter, forskning, historik etc och som passande nog heter Vad är ett sjukhusbibliotek? Man hoppas kunna offentliggöra den senare i vår men på Biblioteksdagarna presenterades några av de förslag som finns i utredningen för hur sjukhusbiblioteken kan utvecklas i framtiden som en del inom den offentliga bibliotekssektorn.

Bland annat slås fast att sjukhusbiblioteken ska vara en del i det utvidgade uppdrag som KB har fått.

Det gedigna fotarbetet som Föreningen för Sveriges sjukhusbibliotekschefer har ägnat sig åt, har gett frukt inte minst genom att sjukhusbiblioteken nu finns representerade i fyra av KB:s expertgrupper: Nationella referensgruppen, Expertgruppen för kompetensutveckling & forskningsanknytning, Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning samt Expertgruppen för utvärdering och kompetensutveckling.

En längre version av texten publiceras i kommande nummer av BBL.

1 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min