Sjukhusbiblioteken i fokus

11 maj 2012 • 2 min

Man vill bli tydligare och synligare och det jobbar sjukhusbiblioteken stenhårt för. Den 24-25 maj 2012 äger konferensen Innovation och...

Man vill bli tydligare och synligare och det jobbar sjukhusbiblioteken stenhårt för. Den 24-25 maj 2012 äger konferensen Innovation och tradition. Framtidens sjukhusbibliotek med 100 år i backspegeln, rum. Barbro Thomas har gjort en genomlysning av sjukhusbiblioteken som kommer att publiceras senare i vår och Föreningen för Sveriges sjukhusbibliotekschefers strategiska arbete med att bli en del i KB:s samordnande uppdrag har gett frukt. När de flesta tänker på sjukhusbibliotek tänker de på patientbiblioteket. Man ser framför sig en bibliotekarie som rullar med bokvagnen i sjukhusets korridorer och avdelningar. En bild som sitter ”lika fast som en rödvinsfläck”, enligt Petra Wallgren Björk, bibliotekschef, Danderyds sjukhus AB. Tillsammans med kollegorna Marie Källberg, chefsbibliotekarie på Karolinska universitetssjukhusets bibliotek och Helena Kettner Rudberg, bibliotekschef Sjukhusbiblioteken i Sörmland berättade de under Biblioteksdagarna vad som nu sker på området för att korrigera bilden av sjukhusbiblioteken till en som stämmer bättre överens med verkligheten.

Patientbibliotek finns men de allra flesta sjukhusbibliotek är medicinska bibliotek som stödjer landstingsanställd personal. Ett sjukhusbibliotek är en del av både forskningsbiblioteks världen och folkbiblioteksvärlden och det vill man visa, bl a genom att bli en del av biblioteksstatistiken. Som ett led i detta inleddes ett samarbete med KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik som nu fått ett underlag (en ”Superenkät”) som rymmer olika bibliotekstyper inom vårdsektorn att arbeta med.

Föreningen för Sveriges sjukhusbibliotekschefer som bildades våren 2010 har i uppdrag att just synliggöra sjukhusbiblioteken och vara dess röst i dialogen med KB och vara en aktiv part i den nationella biblioteksutvecklingen.

Just nu bereder man inom föreningen den genomlysning som gjorts av sjukhusbiblioteken (och dess utveckling) som rymmer dels en nulägesbeskrivning, dels framtidsspaningar. Det är utredningsräven Barbro Thomas som står bakom rapporten som innehåller intervjuer, enkäter, forskning, historik etc och som passande nog heter Vad är ett sjukhusbibliotek? Man hoppas kunna offentliggöra den senare i vår men på Biblioteksdagarna presenterades några av de förslag som finns i utredningen för hur sjukhusbiblioteken kan utvecklas i framtiden som en del inom den offentliga bibliotekssektorn.

Bland annat slås fast att sjukhusbiblioteken ska vara en del i det utvidgade uppdrag som KB har fått.

Det gedigna fotarbetet som Föreningen för Sveriges sjukhusbibliotekschefer har ägnat sig åt, har gett frukt inte minst genom att sjukhusbiblioteken nu finns representerade i fyra av KB:s expertgrupper: Nationella referensgruppen, Expertgruppen för kompetensutveckling & forskningsanknytning, Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning samt Expertgruppen för utvärdering och kompetensutveckling.

En längre version av texten publiceras i kommande nummer av BBL.

1 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min