Nya uppdrag om skolbibliotek till KB och Skolverket

28 dec 2023 • < 1 min

Statistiken över skolbibliotek behöver förbättras, anser regeringen. Skolverket och Kungliga biblioteket får i uppdrag att utveckla statistiken så att den blir mer användbar.

I regleringsbrevet för 2024 får Skolverket i uppdrag att genomföra ett utvecklingsarbete tillsammans med KB. Syftet är att stärka skolbiblioteksstatistikens användbarhet, öka svarsfrekvensen bland skolbiblioteken samt verka för att svaren går att jämföra på ett bra sätt.

KB, som ansvarar för den officiella biblioteksstatistiken, blir sammankallande och samordnande myndighet för uppdraget att förbättra statistiken kring skolbibliotek. Skolverket får också i uppdrag att presentera en nationell lägesbeskrivning om skolbibliotek. Gustav Fridolins utredning om skolbibliotek som presenterades i januari 2021 ska tjäna som utgångspunkt i uppdraget.

Den förbättrade officiella statistiken rörande skolbibliotek ska redovisas senast den 15 december 2025 av KB och Skolverket gemensamt.

Den 15 december 2026 ska Skolverket redovisa lägesbeskrivningen avseende skolbibliotek till regeringen och ytterligare en lägesbeskrivning ska presenteras i december 2027.

Läs också ›› Reportage från Ekens skola där skolbiblioteket är integrerat i undervisningen: ”Att inte alla skolor har ett bibliotek är för mig en gåta”

0 kommentarer

Senaste nytt

Reportage

Sommarläsning till hängmattan

Sommarregn, sol och bad och förhoppningsvis en välförtjänt ledighet med tid för läsning. Mellan böckerna kanske också lite läsning om bibliotek. Missade du något under våren? Här finns chansen att ta igen.

5 jul 2024 • 4 min

Nyheter

Almedalen 2024: Brotten mot kulturarvet

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och riksantikvarie Susanne Thedéen samtalade om hur samhället kan bli bättre på att förhindra brott mot kulturarvet – och komma åt dem som begår brotten. Dessutom berättar åklagare Eva Wintzell om jakten på boktjuvarna i ett inslag.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Vetenskap för miljarder

En för de flesta okänd, men hittills säker, investering är den i vetenskapliga tidskrifter som omsätter miljarder varje år. Det medför stora kostnader för bibliotek och forskare. Panelen med Pamela Schultz Nybacka, Pelle Snickars och Wilhelm Widmark debatterade. Se hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Bibliotekens betydelse i kris

När biblioteken utnämns som en samhällsviktig verksamhet i tider av kris och i värst fall krig, hur går det då med självständigheten? Linda Wagenius resonerade om den frågan tillsammans med Helene Öberg och Lisa Mobrand. Hör hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Ett förlorat kulturarv

Få poddar och youtube-kanaler samlas in och sparas för framtiden. Hur ska minnet av 2020-talet räddas? Hör hela samtalet med Karin Grönvall, Pelle Snickars, Ewa Pihl Krabbe (S) och Marie-Louise Hänel Sandström (M).

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Försvaret av det fria ordet

Silvia Ernhagen, Jesper Bengtsson och Brit Stakston diskuterade hur vi ska se till att inte få ett samhälle där böcker förbjuds på biblioteken. "Vi har en bekymrande förkärlek för att importera allt som kommer från USA."

4 jul 2024 • < 1 min

Essä

Juridisk tvångströja kräver kreativa omvägar

Tidigare har det krävts lagbrott för att rädda kulturarv som annars gått förlorat. Kanske går det att dra nytta av dessa exempel när en digitalt uppdaterad pliktexemplarslag ska implementeras, skriver Pelle Snickars, professor i digitala kulturer.

1 jul 2024 • 7 min