Regeringen uppvaktas med förslag om snabbutbildade bibliotekarier

15 mar 2024 • 2 min

Lärare ska utbildas i biblioteks- och informationsvetenskap för att möta den hotande kompetensbristen när landets skolbibliotek bemannas. Det är ett av förslagen Svensk biblioteksförening och landets bibliotekarieutbildande lärosäten tar med sig när de inom kort möter utbildningsdepartementet.

I samband med att budgetpropositionen lades fram i september aviserade regeringen en efterlängtad ambitionshöjning kring bemannade skolbibliotek . Nästa år avsätts därför 216 miljoner kronor och därefter 433 miljoner kronor årligen.

”Det är en välkommen satsning som rätt implementerad kommer att verka läsfrämjande i skolans samtliga årskurser”, skrev Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Silvia Ernhagen i ett brev till utbildningsminister Mats Persson (L) strax före jul.

Hon påpekade dock att föreningen, efter samråd med de sex lärosäten som bedriver utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap, ser med oro på en förestående brist på utbildade bibliotekarier och efterfrågade därför ett möte med utbildningsminister för att diskutera hur tillgången till personal ska säkras.

Beskedet blev dock att utbildningsministerns schema inte tillät en sådan träff och i stället får en delegation bestående av representanter för föreningen samt Högskolan i Borås och Södertörns högskola inom kort träffa statssekreterarna Maria Nilsson och David Lindberg, båda liberaler.

Med sig till mötet kommer de att ha två förslag för hur bemanningen på skolbiblioteken ska säkras på kortare och längre sikt.

På kortare sikt inrättas en utbildning för personer som helt saknar utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap. Förslaget är en ettårig magisterutbildning som erbjuds under en övergångsperiod på tre år. Enligt beräkningar från Högskolan i Borås skulle denna lösning med 100 studieplatser kosta 7–8 miljoner kronor per år.

På längre sikt föreslås fler utbildningsplatser på grund- och masternivå. En ökning med 20 procent på alla lärosäten skulle enligt beräkningar kosta 7 miljoner kronor första året, och därefter 14 miljoner kronor per år.

”Bägge dessa lösningar kräver riktade utbildningsplatser för lärosätena på samma sätt som har skett med andra bristyrken, så att ökade resurser till lärsoätena verkligen resulterar i de avsedda utbildningsplatserna”, skriver Svensk biblioteksförening i brev till de två statssekreterarna.

Vad hoppas ni få med er från mötet?

– Att vi får ta del av en plan från regeringen för hur de ska implementera förändringen. Men också känna att de lyssnat på oss och tycker att våra förslag är bra och möjliga att genomföra, säger Silvia Ernhagen.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Nyheter

Blev du lurad?

Färgkoordinerade böcker i Höganäs, litteratur för vänsterhänta i Järfälla och utlån av sol-el i Ljungby. Många bibliotek skämtade på första april.

2 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Lätt att få jobb för bibliotekarier

I takt med att AI används alltmer kommer bibliotekariernas kompetens att bli mer eftertraktad. Det spår Saco i sin senaste rapport och slår fast att det kommer att vara fortsatt lätt för bibliotekarier att hitta jobb.

27 mar 2024 • < 1 min