Rektorer kritiska till riktade bidrag för skolbibliotek

3 okt 2023 • 2 min

Skollagen ska ändras så att kraven på bemannade skolbibliotek blir tydligare, meddelar regeringen. Men rektorerna är skeptiska till ändringen.

Regeringskansliet arbetar med ett förslag på ändringar i skollagen som ska lämnas till riksdagen. Enligt budgetpropositionen avsätts 216 miljoner kronor till bemannade skolbibliotek under 2024 för att skolor ska kunna förbereda sig. Själva lagändringen är tänkt att träda i kraft 2025. Från och med då ska 433 miljoner årligen gå till bemannade skolbibliotek.

Inom biblioteksvärlden har beskedet välkomnats. Men rektorerna är inte lika entusiastiska. Fackförbundet Sveriges skolledare är kritiskt till riktade statsbidrag och skulle hellre se ökade generella bidrag till skolan så att rektorerna själva kan styra över pengarna och bedöma var de behövs bäst.

– Vi är kritiska till det här statsbidragsmyllret som försvårar för våra skolledare, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, en av två förbundsordförande i Sveriges skolledare.

– Det kommer riktade statsbidrag till olika satsningar varje år och det är inte säkert att det är just den satsningen som man behöver det året. Kanske behöver man pengarna till något annat.

Däremot ser förbundet positivt på bemannade skolbibliotek, något de anser bör finnas på varje skola.

– Skolbibliotek ja, och bemannat ja, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman.

– Det förekommer ju inte på alla ställen, men det bör det absolut göra.

Matz Nilsson och Ann-Charlotte Gavelin Rydman är förbundsordförande i Sveriges skolledare. Foto: Sveriges skolledare

Sveriges skolledare anser att pengarna bör vara riktade till skolan som i sin tur har ett ansvar att följa lagen.

Men finns då inte risken att vissa skolor struntar i skolbiblioteket om pengarna inte är riktade?

– Inte om det i det generella sektorsbidraget också beskrivs vad som ska ingå kring exempelvis elevhälsa och bibliotek. Det är viktigt så att det finns en likvärdighet runt om i landet.

– Vi tänker att öronmärkta pengar ska gå till skolan. Sedan har var och en ett ansvar att följa lagen.

Fotnot: Biblioteksbladet har även sökt Friskolornas riksförbund för att höra hur det ställer sig till nya lagen om skolbibliotek men inte fått kontakt.

4 kommentarer

  1. Det känns ganska bedrövligt att inta den här positionen, men dessvärre ser vi ju hur många skolledare väljer bort skolbibliotek, och därför tror jag att det behövs riktade pengar till just skolbiblioteket. Annars går pengarna, oftast, till något annat. Jag tänker också att argumentet att elever inte behöver skolbibliotek vissa år är rent löjeväckande – det är en rättighet vi pratar om här och inget som eleverna vinner på att inte ha. Som flera har skrivit – här behövs ett annorlunda tänk hos väldigt många skolledare.

  2. ”Det kommer riktade statsbidrag till olika satsningar varje år och det är inte säkert att det är just den satsningen som man behöver det året. Kanske behöver man pengarna till något annat.”

    Vilket år är det de tänker att elever inte gynnas av pengar till skolbibliotek? Svenska skolor har haft ett decennium på sig att se till att elever ska ha tillgång till bibliotek och resultatet är skrämmande. Det behövs ett ordentligt tankeskifte hos skolledare vad gäller skolbibliotek och dess nyttoeffekter.

  3. Det har varit vanligt att rektorerna styr över pengarna och sparar bort skolbiblioteket. Nu kanske det är läge att ändra på det.

  4. Jag förstår deras hållning – skolan är ett stort svart hål som det går att lägga hur mycket pengar som helst på och det kommer ändå aldrig att räcka. Lärarna går på knäna med ett omöjligt uppdrag. Samtidigt blir jag så vansinnigt trött på den här inställningen, eftersom det aldrig eller ytterst sällan är skolbiblioteken som prioriteras. Det finns alltid andra hål att stoppa pengarna i, som är mer prioriterade. Skolbiblioteket ses som någon sorts lyx, lite extra lullull, något som får prioriteras sen – istället för att se det som den pedagogiska resurs det är. En resurs som faktiskt skulle kunna stötta eleverna i deras måluppfyllelse och lärarna i deras arbete. Bemannat av kompetent personal, givetvis. Allt annat är bara en sorglig ursäkt för att blidka Skolinspektionen.

    Det är ju uppenbart att mängder av skolledare helst skulle strunta helt och hållet i skolbibliotekslagen om de bara kunde, så nej, några generella bidrag tror jag inte ett dugg på. Det här är för lite pengar, men det är bättre än inget. Hoppas bara att skolledarna förvaltar bidraget väl så att de kanske, kanske till slut förstår vilken prima resurs skolbibliotekarien kan vara.

Senaste nytt

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Nyheter

Blev du lurad?

Färgkoordinerade böcker i Höganäs, litteratur för vänsterhänta i Järfälla och utlån av sol-el i Ljungby. Många bibliotek skämtade på första april.

2 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Lätt att få jobb för bibliotekarier

I takt med att AI används alltmer kommer bibliotekariernas kompetens att bli mer eftertraktad. Det spår Saco i sin senaste rapport och slår fast att det kommer att vara fortsatt lätt för bibliotekarier att hitta jobb.

27 mar 2024 • < 1 min