”Vi måste få föräldrar, skola och politiker att inse att skolbibliotek är livsviktigt”

11 jul 2023 • 2 min

När Madelaine Jakobsson från SKR argumenterade mot en lag om bemannade skolbibliotek tog hon sin egen kommun Nordmaling som exempel. Men Tommy Bildström, bibliotekschef i samma kommun, ser tvärtom ett värde med en sådan lag.

En allt för stor andel av landets skolor är så små att de skulle utgöra ett undantag från en lag om bemannade skolbibliotek, argumenterade Madelaine Jakobsson från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i ett av Biblioteksbladets seminarium i Almedalen. SKR, där Madelaine Jakobsson är ordförande i beredningen för utbildningsfrågor, är kritiskt till de förslag som Gustav Fridolin presenterade i utredningen om bemannade skolbibliotek. Madelaine Jakobsson exemplifierade med sin egen kommun, Nordmaling, där hon är Centerpartistiskt kommunalråd och berättade om hur skolbiblioteksverksamheten ändå fungerar bra tack vare det integrerade folk- och skolbiblioteket. Och där så många skolor är så små att de skulle utgöra undantag från en eventuell lag om bemannade skolbibliotek på varje skola.

Thord Eriksson, Biblioteksbladets chefredaktör, höll i samtalet med Madelaine Jakobsson och Helene Öberg från Svensk biblioteksförening i Almedalen.

Tommy Bildström, bibliotekschef i Nordmaling, håller inte med. Han ser värdet av en lag om bemannade skolbibliotek. Risken med den integrerade formen är att de ”kannibaliserar” på varandra, som han uttrycker det. När en skolbibliotekarie organisatoriskt tillhör folkbiblioteket blir det svårare att skilja uppdragen åt och lättare att schemalägga skolbibliotekarien på helgpass exempelvis.

– En lag om bemannat skolbibliotek med rektor som huvudman skulle helt klart ändra på det.

Tommy Bildström är införstådd med att det krävs kompromisser när det handlar om småskolor. Men det han har oroat sig mest för är frånvaron av medie- och informationskunnighet på skolorna. Och när varken skola, politiker eller föräldrar ser kopplingen mellan mik och skolbibliotek är det svårare att argumentera för fler skolbibliotekarier. Därför, säger Tommy Bildström, är det viktigt att ”visa framfötterna och kavla upp ärmarna”.

– Vi måste få föräldrar, skola och politiker att inse att skolbibliotek är livsviktigt.

I Nordmaling jobbar biblioteket med att ”tjata” om mik på föräldramöten, på rektorer för att de ska få upp ögonen för vikten av mik och skolbibliotek. De jobbar också med att få ut sin verksamhet i lokaltidningen och på sociala medier.

Själv är han införstådd med att det behövs kompromisser och tycker sig ha bra dialog med och stöd från kommunen. I Nordmaling är det alltså folkbiblioteket som organiserar även skolbiblioteksverksamheten och det ser nu ut som att det ska bli en heltid vikt för skolbiblioteksverksamheten i kommunen, något som Tommy Bildström beskriver som ”en enorm vinst”, då det finns kommuner runt omkring som inte har någon skolbibliotekarie alls.

Hela samtalet med Madelaine Jakobsson och Helene Öberg från Almedalsveckan finns att se här:

1 kommentarer

  1. Självklart skall varje skola ha ett bibliotek som bemannas av en utbildad bibliotekarie. Kombinerade folk- och skolbibliotek kan bli stökiga och hybridliknande skapelser.

Senaste nytt

Nyheter

KB: Kostnaderna en tickande bomb

Kungliga biblioteket känner av höjd hyra och inflation. Men framåt hänger de verkligt dramatiska kostnadsökningarna ihop med den digitala lagringen, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

13 sep 2023 • 2 min